Deviant 86: september 2015

deviant86Thema: Mensenrechten & psychiatrie

Redactioneel

‘Ik ga de hele wereld rond met mijn verhaal’
Jaap Meeuwsen
Interview met Jolijn Santegoeds die in haar jeugd twee jaar in de isoleercel doorbracht. Inmiddels is ze een veelgevraagde gast op conferenties over dwang en mensenrechten in de ggz.

VN-verdrag voor mensen met een handicap
Jaap Meeuwsen
Nederland staat op het punt dit VN-verdrag te ratificeren. Wat is de betekenis van dit verdrag voor de ggz?

Voer eerst de BOPZ eens uit!
Gee de Wilde
Mensen met psychiatrische problemen krijgen steeds vaker te maken met een dwangopname. Zolang het de ggz niet lukt het uitgangspunt van de BOPZ ­ voorkomen is beter dan gedwongen opnemen – uit te voeren, moet de Wet Verplichte GGZ op de lange baan.

Verpleegkundigen zijn gek (column)
Timo van Kempen

Leren van Soteria
Maria de Lange
Soteria Nederland gaat hulpverleners opleiden in het Soteria-gedachtengoed. Kern: het anders behandelen van mensen die in een psychotische crisis verkeren.

Eigen regie staat centraal op rehabilitatiecongres Phrenos
Annemarie Huiberts
Wat betekent herstelgericht behandelen in een tijd van maatschappelijke transities?

Verplichte reïntegratie: een gevaar voor de psychische gezondheid
Michi Almer
Michi Almer interviewde deelnemers aan een Amsterdams re-integratie traject. Dit soort trajecten blijken eerder een psychisch ongezonde omgeving te zijn.

Zoektocht naar de juiste indicatie
Katrien Schumans & Stephan van der Sluis
Het is tegenwoordig een hele kunst om aan de juiste indicatie te komen.

In Beeld
Petra Jorissen
Te gek om los te lopen: een gids met wandelingen langs Nederlandse psychiatrische inrichtingen.

Zelfgestuurd en inclusief werken in de wijk
Annelies Faber & Michi Almer
In Zuid-Afrikaanse townships is Kwanda een manier om bewoners te helpen zelf hun leefomgeving te verbeteren. In drie Amsterdamse wijken werd dit voorbeeld gevolgd. Kees Onderwater en Stephanie Verdoolaege vertellen erover.

De cirkel doorbroken
Joyce Schillemans
Opgroeien in een familie waarin meerdere generaties kampen met psychiatrische problematiek drukt een stempel op iemands leven. Joyce Schillemans schrijft hierover uit eigen ervaring.

Beelden zeggen meer dan duizend woorden
Kassandra Goddijn
Verslag van een dag voor naasten van familieorganisatie Labyrint In Perspectief.

De goede psychopaat, een neoliberale held? (column)
Koos Kuijt

Psychopolitiek
Mark Leegsma
Depressie is de ziekte van een samenleving waarin niets onmogelijk is, betoogde Byung­ Chul Han in zijn essay De vermoeide samenleving. In nieuweling Psychopolitiek geeft de Duitse filosoof zijn diagnose vaste grond onder de voeten.

Afschrijven of empoweren? (column) 
Petra Jorissen

Depressie en werk(loosheid)
Kristien Harmsen
Verslag van landelijke dag van de Depressie Vereniging met als thema werk(loosheid).

Denken in tegenstellingen
Jan Verhaegh
Dialectische filosofie is een methode van denken in tegenstellingen. Deze manier van denken is niet erg in zwang in de ggz, maar zou heel nuttig kunnen zijn.

Verborgen ervaringsdeskundigheid
Jeanne Schepers
Ingezonden brief over de 'verborgen ervaringsdeskundigheid' van professionals. Jeanne Schepers is zwerfjongere geweest en is nu projectleider jongeren. Zij vindt dat professionals uit de kast zouden moeten komen.

Rokade
Merik van der Torren
Recensie van de roman Rokade van Hein Heijnen.

Films met goede bedoelingen
Jan Theunissen
Filmrecensies van The Infinitely Polar Bear en The Dark Horse.

Zinvol meepraten in de cliëntenraad?
Aartjan ter Haar
Blijkens een onderzoek zijn de huidige wettelijke regelingen onvoldoende om cliënten in de zorg werkelijk zeggenschap te geven.