Deviant 61: juni 2009

deviant61

Klik op de titel om het artikel te lezen (pdf-formaat)

Het thema van Deviant 61 is: Giftige psychiatrie


Alle artikelen nummer 61, juni 2009

p.3
Redactioneel

p. 4-8
Rubriek: medicatie
Giftige psychiatrie
Schandalig misbruik van antipsychotische medicijnen
Auteur: Detlev Petry
De introductie van antipsychotica heeft ingrijpende gevolgen gehad voor de psychiatrische praktijk. Zij werden al snel een vanzelfsprekend onderdeel, zo niet de hoofdmoot, van de behandeling van mensen met psychotische symptomen. Detlef Petry plaatst kanttekeningen bij deze ontwikkeling. Enerzijds worden de negatieve bijwerkingen ervan sterk onderschat. Anderzijds blijkt de wetenschappelijke onderbouwing van de effecten van langdurig gebruik van deze middelen flinterdun. Het is tijd dit schandaal onder ogen te zien.
Tags: medicatie, medicijnen, psychose, antipsychotica, rehabilitatie, ACT, sociale psychiatrie, Detlev Petry

p. 9
Rubriek: Uw Riagg
Weigeren medicijnen vaak lastig
Auteur: Paul Manni
Tags: Uw Riagg, dossier, rechtspositie, rechtsbescherming, medicatie, medicijnen, Paul Manni

p. 10-13
Rubriek: alternatieven
Minder medicijnen in open dialoog
Een veelbelovende praktijk in Finland
Auteur: Michi Almer
Er lijkt in ons land geen twijfel te bestaan over de juiste aanpak van mensen die psychotische symptomen vertonen: zij dienen onmiddellijk behandeld te worden met medicijnen. In Finland doet men dat anders. De Open Dialogue-methodiek heeft verbluffende resultaten. 
Tags: Finland, alternatieven, diagnostiek, behandeling, medicijnen, medicatie, psychose, Michi Almer

p. 14-15
Rubriek: ervaringsdeskundigheid
Door ervaring wijs geworden
Onze ziel aan de duivel verkopen
Auteur: Petra Hunsche
Op 11 maart werd in de Rode Hoed het Symposium ‘Geleerd door ervaring. Naar meer ervaringsdeskundige medewerkers in de ggz’ gehouden. Hiermee vierde het Cliënten Belangen Bureau van GGZ inGeest zijn twintigjarig bestaan. Petra Hunsche opende het symposium en zette het dagthema in een historisch perspectief.
Tags: ervaringsdeskundigheid, ervaringen, GGZ InGeest, zelfbewustzijn, beeldvorming, rechten, strijd, geschiedenis, Petra Hunsche

p. 16-17
Rubriek: vintage
Isoleren: een historisch dilemma
Auteur: Joost Vijselaar
Op 8 april 2009 sprak de vaste Tweede Kamercommissie voor VWS over het onderwerp dwang en drang in de ggz, een thema dat al jaren hoog op de agenda staat. Vooral het terugdringen van het aantal separaties heeft daarbij prioriteit, sinds duidelijk is geworden dat psychiatrische patiënten in Nederland naar internationale maatstaven veelvuldig en langdurig worden geïsoleerd. Hoe is dit historisch zo gegroeid?  
Tags: vintage, geschiedenis, dwang, drang, diagnostiek, behandeling, Joost Vijselaar

p. 18-19
Rubriek: verslaving
Ontgiften kan
Aan een leven op straat en drugs voorbij
Auteur: Jacques de Jong
In Deviant 58 (september 2008) deed Stephanie-Joy verslag van haar ervaringen van een leven op straat, in de opvang en van haar pogingen om van de drugs af te komen. Onlangs kwam haar boek uit waarin zij op indringende wijze over haar ervaringen vertelt. Een prachtige aanleiding om aandacht te geven aan hoe het haar is sinds vorig jaar is vergaan. Jacques de Jong in gesprek met Stephanie-Joy.
Tags: verslaving, ervaringen, ervaringsdeskundigheid, medicatie, behandeling, Brijder, Stephanie-Joy Eerhart, Jacques de Jong

p. 20-21
Waan van de dag
Tags: waan van de dag

p. 22
Rubriek: verslag
Uitreiking Jet Vesseurprijs
Auteur: Annelies Faber
Op zondag 5 april 2009 werd in Amsterdam de Jet Vesseurprijs uitgereikt tijdens het festival ‘Oud West te Gek’. 
Tags: alternatieven, verslag, Jet Vesseur, cliëntenperspectief, film, video, Arkin, isoleer, congresverslag,

p. 23
Rubriek: opinie
Spuiten of slikken
Auteur: Jeroen Willems
Tags: opinie, isoleren, ervaringen, Alice Miller, Jeroen Willems

p. 24-26
Rubriek: alternatieven
Herstellen van mishandeling
Wij kunnen de oorzaken van ons lijden ontdekken
Auteur: Alice Miller (vertaling Jeroen Willems)
Bijna iedereen is als kind voor straf geslagen. Zulke straffen wekken angst en woede, maar die blijven zeer lang onbewust. Kinderen hebben immers geen andere keus dan deze sterke emoties te onderdrukken om de liefde voor hun ouders te behouden, en die liefde is cruciaal voor hun overleven. Deze emoties blijven echter opgeslagen in ons lichaam en kunnen later allerlei symptomen veroorzaken, aldus Alice Miller.
Tags: diagnostiek, behandeling, mishandeling, Alice Miller

p. 27
Rubriek: Matte Harrie
‘Uitgedaagd’
De opkomst en ondergang van Matte Harrie (27)
Auteur: Gee de Wilde
Tags: column, Gee de Wilde, Matte Harrie

p. 28-30
Rubriek: re-integratie
Sociale activering: zegen of kwelling?
Sappers, Mappers en Pappers
Auteur: Ton Hendrix
In het kader van de steeds bredere toepassing van het credo ‘iedereen aan het werk’, zijn gemeentes verwoed bezig groepen mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt richting betaald werk te krijgen. Ook mensen die al langer ggz-cliënt zijn, kunnen door hun cliëntmanager aangesproken worden om een traject sociale activering te volgen. Dit moet hen op termijn klaarstomen voor de arbeidsmarkt. Voor veel ggz-cliënten is maatschappelijke acceptatie een wens en betaald werk een droom. Maar moeten ze wel eerst geactiveerd worden? Zijn zij, net als iedereen, niet voortdurend bezig en aan het werk? Als iemand actief gemaakt moet worden, wordt er dan niet iets over het hoofd gezien?
Tags: re-integratie, sociale activering, arbeid, werk, arbeidsmarkt, maarschappelijke acceptatie, diagnostiek, behandeling, Ton Hendrix

p. 31
Rubriek: column
De Wmo is een stopcontact
Auteur: Carrie Janssen
Tags: column, Wmo, Arnhem, Carrie Janssen

p. 32
Rubriek: film
Het verdriet om je zus 
'Elle s'appelle Sabine'. Regie: Sandrine Bonnaire
Auteur: Jan Theunissen
Tags: film, recensie, Sandrine Bonnaire, Jan Theunissen

p. 33
Rubriek: alternatieven
Maak je eigen behandelplan
Auteur: Saskia van Dorp
In 2009 is het nog mogelijk om een persoonsgebonden budget voor psychiatrische behandeling te krijgen. Hoe is het toch mogelijk dat dit zo weinig bekendheid heeft? Het is een belangrijk instrument voor mensen die de regie over hun eigen behandeling willen nemen en houden.
Tags: alternatieven, behandelplan, regie, pgb, Saskia van Dorp

p. 34-35
Rubriek: deviatheek
Boeksignalementen
Auteur: Rozemarijn Esselink

  • Jan Auke Walburg, Mentaal vermogen. Investeren in geluk.
  • Michael Greenberg, De dag waarop mijn dochter gek werd.
  • Maarten van Buuren, Kikker gaat fietsen. Over het leed dat leven heet.
  • Paul Teunissen, In de beste families.
  • Rein Gerritsen, Knock out. De zieke ziel (deel 1).
  • Linda Kramer (samenst.), Op blote voeten. Ervaringen in de isoleer.
  • Monique Janssens & Jan Swinkels, Een tweede leven. Ware verhalen over zelfmoordpogingen.

Tags: deviatheek, boeken, Rozemarijn Esselink

p. 36
Rubriek: media
Spiegel geeft kritisch beeld van Vlaamse ggz
Auteur: Aartjan ter Haar
Tags: media, bladen, recensie, Spiegel, België, Vlaanderen, tijdschriften, Aartjan ter Haar

p. 37
Rubriek: column
Werk jij of werk ik?
Een Wajonger op de arbeidsmarkt
Auteur: Marlieke de Jonge
Tags: column, Wajong, arbeidsmarkt, driewielfiets, Marlieke de Jonge

p. 39
Mededelingen

p. 40
Rubriek: gedicht
Depressie 1
Antjie Krog, vertaling Robert Dorsman en Jan van der Haar, uit Lijfkreet (2008). 
Tags: gedicht, kunst, Antjie Krog