Deviant 72: maart 2012

deviant72

Het thema van Deviant 72 is: Online zorg


Alle artikelen nummer 72, maart 2012

p.3 
Redactioneel

p. 4-6
Rubriek: psychiatrie online
Op afstand, maar niet onpersoonlijk
E-hulp groeit als kool
Auteur: Veronique Huijbregts
Hulpverlening via internet de toekomst? Welnee! Het is het heden. Het aanbod is al overvloedig. E-hulp heeft veel voordelen. Cliënten durven opener over zichzelf te zijn, minder geremd door schaamte. En ze kunnen in het behandelcontact sterker de regie naar zich toetrekken. Maar is internethulp wel voor alle psychische problemen geschikt? Deviant probeert een eerste balans op te maken.
Tags: e-hulp, online psychiatrie, behandeling, diagnostiek, Veronique Huijbregts

p. 7-8
Rubriek: boeken
Pleidooi voor de geest als onrustzaaier
Auteur: Michi Almer
In Tegen de tijdgeest. Terugzien op een psychose plaatsen drie auteurs (Egbert Tellegen, Huub Mous en Daan Muntjewerf) de psychose die zij als adolescent doormaakten tegen de achtergrond van de tijd waarin dit gebeurde. In die context en hun gedachten daarover toonden hun behandelaars helaas weinig interesse.
Tags: boeken, recensie, psychose, ervaringen, behandeling, Michi Almer, Egbert Tellegen, Huub Mous, Daan Muntjewerf, Arnhild Lauveng, Dorothea Buck

p. 9-10
Rubriek: E-contact
Lotgenoten op het web
Auteur: Ineke Jungschleger
Corrie Kerssies (55) is niet alleen ervaringsdeskundige op het gebied van depressie, manie en psychose maar ook in het gebruik van internet voor lotgenotencontact. 'Al zeker vijftien jaar geleden ben ik begonnen met chatten. Ik was een van de eersten op het forum van manisch depressieven.'
Tags: e-contact, online psychiatrie, lotgenoten, manisch depressief, Ineke Jungschleger

p. 11
Rubriek: congresverslag
Angst eet de ziel op, of loutert deze
Auteur: Michi Almer
Angst is een vast ingrediënt bij vrijwel alle psychische stoornissen. Het thema van het symposium 'Angst?!' van de Stichting Psychiatrie en Filosofie in november vorig jaar trok dan ook een volle zaal. Zes deskundigen legden verbanden tussen angst en psychische stoornissen. Met stuk voor stuk doorwrochte en tot nadenken stemmende betogen.
Tags: verslag, angst, Michi Almer

p. 12-13
Rubriek: E-zorg
Tante Cora en het cameraatje
E-zorg, privacy, toestemming en nog zo wat
Auteur: Paul Manni
Waarom zou je mensen laten opnemen als je ze ook thuis, via de computer en een webcam verder kunt helpen? Telezorg is in opmars. Zo kun je je leven langer inrichten zoals je zelf wilt. Maar er zijn nog wel wat vragen; hoe zit dat met de privacy? En krijgt de mantelzorger niet teveel verantwoordelijkheid toegeschoven?
Tags: psychiatrie online, e-zorg, privacy, mantelzorg, Paul Manni

p. 14-17
Rubriek: kwartiermaken
Aandacht voor wat ongehoord is
Bijzonder lectoraat Kwartiermaken van start
Auteur: Doortje Kal
In juni vorig jaar kreeg Doortje Kal een aanstelling voor twee jaar als bijzonder lector Kwartiermaken aan de Hogeschool Utrecht. Een erkenning van de kwartiermaakbeweging, waar zij al sinds 1991 voor ijvert. Zes instellingen uit de ggz en de maatschappelijke opvang bleken bereid het lectoraat te financieren. Op 16 december gaf Kal de aftrap voor haar lectoraat met een drukbezochte Openbare les, waarvan hier een bekorte versie volgt.
Tags: kwartiermaken, herstel, rehabilitatie, participatie, integratie, beeldvorming, stigma's, Hogeschool Utrecht, Doortje Kal

p. 18-19
Rubriek: kunst
De ondraaglijk dunne grens van de waanzin
Auteur: Michi Almer
Drie maanden woonden en werkten Aimée Zito Lema en haar partner Nahuel Blaton in 'Het Vijfde Seizoen', een kunstenaarsverblijf op het terrein van de Willem Arntsz Hoeve in Den Dolder. Eind oktober vorig jaar toonden zij de resultaten van dit verblijf. Things I know from silence, Things I know by hart was de titel van deze tentoonstelling, waar verrassende en verontrustende dingen te zien en te horen waren.
Tags: kunst, Willem Arntsz Hoeve, Het Vijfde Seizoen, Aimée Zito Lema, Nahuel Blaton, Michi Almer

p. 20-21
Waan van de dag
Tags: waan van de dag

p. 22-23
Rubriek: boeken
Een andere benadering van psychische duisternis
Auteur: Marion van Zetten
'Ga toch leuke dingen doen! Je zou wat meer kunnen gaan bewegen, liefst in de buitenlucht.' Dergelijke adviezen heb ik jarenlang gekregen. Naast uiteraard de meer spirituele tips: ik moest vooral bio-energetische oefeningen gaan doen en mediteren. Uiteraard áb-só-lúút geen pillen slikken, want ja, dat houdt het effect van bio-energetica tegen. Het boek Depressieve stoornissen is in eerste instantie bedoeld voor professionals. Gemakkelijk leesbaar voor de leek is het niet, maar tussen het medisch jargon door staat een heldere boodschap: behandeling van depressieve stoornissen kan veel beter dan tot nu toe gebeurt.
Tags: boeken, recensie, diagnostiek, behandeling, depressie, integrale psychiatrie, Van Gerven, Van Heek-van Tellingen, Marion van Zetten

p. 24-25
Rubriek: congresverslag
Burgerschap anders bekeken
Auteur: Michi Almer
Wat komt er allemaal bij kijken als cliënten van de psychiatrie als burgers willen kunnen participeren in de samenleving? Op uitnodiging van Mondriaan – de grote ggz-instelling uit Limburg – en Stichting Onderweg wisselden afgelopen november sprekers en belangstellenden hierover van gedachten op een bijzonder locatie: het Carrouselpaleis in de Efteling.
Tags: verslag, burgerschap, integratie, participatie, Mondriaan, Detlev Petry, Michi Almer

p. 26-27
Rubriek: eigen regie
Tienmaal daags een piepmoment
Met PsyMate je stemming registreren
Auteur: Petra Jorissen
Straks kunnen we wellicht allemaal met een app op onze smartphone onze moody moods peilen. Die app is dan afgeleid van de PsyMate waarvan de werking op dit moment wordt onderzocht. Met dit apparaatje ter grootte van een smartphone registreren depressieve en angstige cliënten in Eindhoven en Maastricht hun stemmingen. De voorlopige resultaten zijn veelbelovend.
Tags: eigen regie, online psychiatrie, PsyMate, depressie, angst, diagnose, Petra Jorissen

p. 28
Rubriek: media
Brug naar gezondheid
Auteur: Lucia Kooiman
Brückenschlag is een Duits tijdschrift voor sociale psychiatrie, kunst en literatuur. Het verschijnt eens per jaar als mooi en aantrekkelijk boekje. De inhoud is van hoog niveau. Doel van het blad is niet zozeer het bijdragen aan 'zelf-management' en een welzijnscultuur, maar een heldere en zelfbewuste omgang met psychiatrische ziekte als deel van de levensgeschiedenis. Het thema van dit nummer (Band 27) is Gezond worden, gezond blijven.
Tags: media, recensie, kunst, ervaringen, Duitsland, Lucia Kooiman, Brückenschlag

p. 29
Rubriek: Matte Harrie
'Harrie laat van zich horen!'
De opkomst en ondergang van Matte Harrie (37): Dan maar een kunstgebit.
Auteur: Gee de Wilde
Tags: column, Mattte Harrie, Gee de Wilde

p. 30
Rubriek: In Memoriam
Ingrid Baart (1952-2012), psychologe
Werkzaam op de afdeling Metamedica van het VUmc als universitair docent, onderwijscoördinator en onderzoeker.
Auteur: Jenny Boumans
Tags: in memoriam, geschiedenis, Ingrid Baart, Jenny Boumans

p. 31
Rubriek: Uw Riagg
De rotschop, de rechter en de psychiater
Auteur: Paul Manni
Tags: Uw Riagg, rechtspositie, Paul Manni

p. 32
Rubriek: boeken
Gender en waanzin opnieuw bekeken
Auteur: Saskia van Dorp
Hoe verhouden gender en gekte zich tot elkaar? Over die vraag gaat nummer 30 van het Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis. Historica Gemma Blok, gespecialiseerd in de geschiedenis van de psychiatrie, verzamelde als gastredacteur een aantal bijdragen over dit onderwerp met uiteenlopende invalshoeken. Wie (traditioneel) bij 'gender' alleen aan vrouwen denkt, zal verrast zijn: ook mannen komen aan bod.
Tags: boeken, recensie, geschiedenis, gender, diagnostiek, behandeling, somatiek, Gemma Blok, Saskia van Dorp

p. 33
Rubriek: inspiratie
Gesprekspartner buiten de psychiatrie
Herinnering aan Saskia Poldervaart
Auteur: Nona
Wie met ingewikkelde problemen in de psychiatrie terecht komt, krijgt vaak weinig ruimte om daarover te praten en te denken. Nona heeft ervaren hoe belangrijk het is als iemand naar je luistert en met je meedenkt, iemand die zich niet laat leiden door dit psychiatrische vooroordeel.
Tags: inspiratie, geschiedenis, in memoriam, Saskia Poldervaart, ervaringen, Nona

p. 34
Rubriek: dwang en drang
Isoleercel nog te veel in genen van ggz
Auteur: Hansje Galesloot
De Nederlandse ggz grijpt te vaak naar het middel van de isoleercel. Binnen Europa is ons land koploper. Werkers in de ggz en onderzoekers constateren dat het separeren van cliënten nog te veel in de genen van de ggz zit. Het veranderen van de cultuur, de beroepshouding, lijkt de crux.
Tags: isoleer, dwang, drang, Hansje Galesloot

p. 35-36
Rubriek: deviatheek
Boeksignalementen
• Veronique Huijbregts en Ingrid Baart, Om gek van te worden... Het complexe verband tussen psyche en genen.
• Karin Ramaker, Opkrabbelen nadat je op je bek bent gegaan.
• Hetty Zock en Walter Krikilion (red.), Eindigheid in de geestelijke gezondheidszorg.
• Damiaan Denys en Gerben Meynen (red.), Handboek psychiatrie en filosofie.
• Gemma Blok, Ziek of zwak. Geschiedenis van de verslavingszorg in Nederland.
• John Besseling, Op eigen wijze. 24 organisaties voor en door cliënten in de ggz.
Tags: deviatheek, boeken

p. 37
Rubriek: film
Slechte moeders
'Beyond', regie Pernilla August
Auteur: Jan Theunissen
Tags: film, recensie, Pernilla August, Jan Theunissen

p. 39
Mededelingen

p. 40
Rubriek: gedicht
La única irreal es la reja - Het enige niet reële is het hek.
Fransisco 'Paco' Urondo (1973), fragment uit La verdad es la unica realidad, geschreven in gevangenschap, Buenos Aires
Tags: gedicht, kunst