Geen boodschap. Of toch?

24 juli 2021 • Ruud Abma • RECENSIE

cover floortje scheepersHet biologisch model loslaten en voorvechter worden van vernieuwing in de ggz. Dat kan een psychiater overkomen die een open oog en oor heeft voor de lotgevallen van patiënten. Floortje Scheepers is zo iemand. ‘Mensen zijn ingewikkeld’ zo stelt zij in haar gelijknamige boek en zij laten zich niet vangen in causaal-medische modellen. Ruud Abma, psycholoog en medeauteur van een boek over de geschiedenis van de Nederlandse psychiatrie1, las haar boek en deelt hier zijn bevindingen.

Zicht op problemen maar blind voor oorzaken 

17 juli • Bauke Conijn • TOEKOMST GGZ


tekening 5 kopieHet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wil de discussie aanzwengelen over de problemen die in de GGZ spelen en hoe zij kunnen worden opgelost. Afgelopen mei gaf het de discussienota ‘Zorglandschap GGZ’ uit. Deze wil de problemen benoemen en een aanzet geven voor een discussie over mogelijke oplossingen. Nadrukkelijk wordt om reacties gevraagd. Bauke Conijn van Mad Pride Nederland pakt de handschoen1 op en concentreert zich daarbij op de oorzaken van deze problemen waar de nota aan voorbij gaat. Zicht op deze oorzaken is onmisbaar voor duurzame oplossingen. 

De impact van moeder-worden

3 juli 2021 • Michi Almer • PSYCHOSE

de verbinding waarschijnlijk uit 1995 Te Gekke Moeders noemen ze zich, een groep van drie vrouwen die na hun bevalling te maken kregen met psychotische verschijnselen. Ze vinden dat de psychiatrische zorg die hen werd geboden onvoldoende oog had voor de betekenis en de context van wat ze meemaakten. Dat moet anders en beter, vinden zij. Samen met de Stichting Psychiatrie en Filosofie en het ISPS Netwerk Nederland-Vlaanderen1 organiseerden zij op 28 mei 2021 ‘Moeders op drift’ een webinar waarin de zogenaamde postpartum psychose vanuit verschillende perspectieven werd belicht. 

Stenen in helder water

29 mei 2021 • Geert Zomer • VERBEELDING

Stenen in helder water kopie bij lead

Lang geleden, toen Deviant nog een papieren tijdschrift was, publiceerden we naast artikelen en recensies ook gedichten en verhalen die een ander licht wierpen op een thema. Talige verbeeldingen die net als de illustraties, hun plek hadden tussen bijdragen waarin werd geanalyseerd, geargumenteerd en geopinieerd. Geert Zomer stuurde ons een verhaal waarmee we die traditie onder de noemer ‘Verbeelding’ weer op willen pakken. Een verhaal dat speelt rond het thema ‘verwarring. Wie is – niet – verward?

Taalgevoeligheden

8 April 2021  • Ruud Abma • OPINIE

velizar ivanov ZyZpGNgq37Y unsplashIn Nederland hebben we een geestelijke gezondheidszorg. Daar wordt hulp geboden aan mensen met psychische problemen of stoornissen. De laatste tijd lezen we steeds vaker dat mensen problemen hebben met hun mentale gezondheid. Damiaan Denys gaf bijvoorbeeld zijn nieuwste boek als ondertitel mee: ‘De paradox van de mentale zorg’. Dit moet wel een anglicisme zijn: wat wij ‘geestelijke gezondheid(szorg)’ noemen, noemen de Amerikanen ‘mental health (care)’. Tot voor kort gebruikten wij ‘mentaal’ niet op die manier, we spraken meestal van ‘psychisch’.

Antipsychoticadebat: Wat er moet veranderen

21 maart 2021 • Timo van Kempen • ANTIPSYCHOTICADEBAT

tamanna rumee TOigBgviy g unsplashDeviant schreef onlangs over het Nationaal Antipsychoticadebat waar behandelaars en onderzoekers uit Noorwegen hun ervaringen met medicatievrije behandelvormen bij psychose presenteerden.1 Hun ideeën en ervaringen riepen veel positieve reactie op bij cliënten. In dit laatste deel van zijn drieluik staat Timo van Kempen stil bij de positie van hulpverleners: Wat zou het voor hen betekenen als ook in Nederland gekozen zou kunnen worden voor behandeling zonder pillen? Wat verwachten cliënten en familieleden? Welke twijfels hebben zij? En welke problemen en belemmeringen kunnen hulpverleners die voor zo’n praktijk kiezen verwachten. 

Wat de hamsteraar ons kan leren 

14 maart 2020 • Michi Almer • POLITIEKE WAANZIN

9789024435586 de hamsteraar logistiek kapitalisme schinkelWillem Schinkel, hoogleraar sociologie aan de Rotterdamse Erasmusuniversiteit, is het radicaal oneens met de manier waarop onze maatschappij georganiseerd is. In de eerste weken van de coronacrisis schreef hij De Hamsteraar. Kritiek van het logistiek kapitalisme. Het hamsteren dat volgde op de eerste alarmerende berichten over de pandemie zorgde voor grote verontwaardiging. Toch deed de hamsteraar niets illegaals. Als we proberen de motieven van de hamsteraar en van diens morele veroordeling te begrijpen, dan kan dat  volgens Schinkel een licht werpen op fundamentele problemen van onze samenleving. 

Antipsychoticadebat: Lessen uit Noorwegen

19 februari 2021 • Timo van Kempen • ANTIPSYCHOTICADEBAT

Deviant 1 antipsychoticadebatVrijdag 6 november 2020 was het uiteindelijk zover. Vanwege corona was het Nederlandse Antipsychotica Debat vijf maanden uitgesteld. De organisatoren, Sympopna en PsychoseNet, hadden gehoopt dat de bijeenkomst in november op locatie van het KNAW in Amsterdam kon plaatsvinden. Uiteindelijk moest toch worden uitgeweken naar een online-variant. Timo van Kempen volgde het debat en doet in drie delen verslag.1 In dit tweede artikel komen de presentaties van hulpverleners en onderzoekers uit Noorwegen aan bod. Daar is wettelijk geregeld dat mensen kunnen kiezen voor een medicatievrije behandeling van psychose. Zou dat ook in Nederland mogelijk zijn?

Op zoek naar de ware waan

5 februari 2021 • Michi Almer • WANEN

nick reynolds wHQm4KZO9fA unsplashDe vraag wat een waan is komt op gezette tijden terug in de psychiatrie. Het antwoord van de DSM luidt ‘een overtuiging die niet klopt, en waar hardnekkig aan wordt vastgehouden’. Daarmee is echter nog niets gezegd over hoe zo’n waan ervaren wordt. De Vlaamse fenomenoloog en psycholoog Jasper Feyaerts pleit in ‘Delusions beyond Beliefs’ voor aandacht voor juist de ervaring van wanen. Dit artikel is inmiddels geaccepteerd in het pretentieuze tijdschrift The Lancet Psychiatry. Het stond centraal tijdens het tweede P.C. Kuiperdebat, georganiseerd door de Stichting Psychiatrie en Filosofie en De Jonge Psychiater – als webinar.

Antipsychotica debat: De voorgeschiedenis

 29 januari 2021 • Timo van Kempen • Antipsychoticadebat

anshu a trz15aaL9cE unsplash 2Eigenlijk is het een uitgemaakte zaak: er bestaan andere behandelvormen voor psychose dan enkel medicatie.  Dat meent zowel een grote groep cliënten als een aantal vooruitstrevende behandelaren. In Noorwegen is het recht op een medicatievrije behandeling in de wet vastgelegd en bestaat een landelijk netwerk van behandelcentra die bij psychose behandelingen aanbieden zonder inzet van antipsychotica. Is ook in Nederland de tijd rijp om medicatievrije behandelopties aan te bieden? Daarover ging het tijdens het op 6 november 2020 het door PsychoseNet georganiseerde Nationaal Antipsychoticadebat. Timo van Kempen onderzocht wat eraan vooraf ging en verkent de perspectieven. Dit eerste deel van het drieluik behandelt de voorgeschiedenis van het debat.