Deviant 75: december 2012 

deviant75Het thema van Deviant 75 is: Inclusieve psychiatrie - Hoe toegankelijk is de ggz voor mensen met lichamelijke beperkingen?


Alle artikelen nummer 75, december 2012

p.3
Redactioneel

p. 4-5
Rubriek: nieuws

 • Diepe kloof tussen Wmo en ggz
 • Vakbond voor ervaringswerkers
 • Te zien in Het Dolhuys
 • Nieuw: Dementelcoach
 • Angst zonder medicijnen
 • Rectificatie: Deviant 74

p. 6-9
Rubriek: inclusieve psychiatrie
Hoe toegankelijk is de ggz voor lichamelijk gehandicapten?
Auteur: Aartjan ter Haar
De ggz in Nederland moet, net als de rest van de gezondheidszorg, voor iedereen toegankelijk zijn. Dus ook voor mensen met een fysieke beperking of chronische ziekte. Dat zijn er aardig wat. Eén op de zes Nederlanders heeft een handicap of chronische ziekte. En ongeveer tien procent van de bevolking heeft psychische klachten. Ruim 200.000 personen zouden zowel een beperking als psychische problemen hebben. Deviant ging na hoe de ggz aankijkt tegen het inclusief maken van de psychiatrie.
Tags: toegankelijkheid, inclusie, uitsluiting, lichamelijke beperking, chronische ziekte, Aartjan ter Haar

p. 7
Rubriek: toegankelijkheid
Richtlijnen voor toegankelijkheid (kadertekst) 
Auteur: Koos Pelsser
Tags: toegankelijkheid, inclusie, uitsluiting, lichamelijke beperking, Koos Pelsser

p. 9
Rubriek: toegankelijkheid
GGZ-voorzieningen voor mensen met beperkingen (kadertekst)
Auteur: Aartjan ter Haar
Tags: toegankelijkheid, inclusie, uitsluiting, diagnostiek, behandeling, lichamelijke beperking, chronische ziekte, doof, slechthorend, blind, slechtziend, Aartjan ter Haar

p. 10
Rubriek: Matte Harrie
De ervaringsdesk
Matte Harrie helpt! (40)
Auteur: Gee de Wilde
Tags: column, Matte Harrie, Gee de Wilde

p. 11
Rubriek: column
De psych
Auteur: Marja Morskieft
Tags: column, Marja Morskieft

p. 12
Rubriek: toegankelijkheid
De blinde vlek van de ggz
Mensen met een beperking? Nee, die zien we hier nooit!
Auteur: Petra Jorissen
Mensen met een fysieke beperking kunnen net zo goed psychisch in de knoop raken als ieder ander mens. Al was het alleen maar omdat uitsluiting en slechte economische omstandigheden niet direct de levenslust bevorderen. Maar in de ggz kloppen ze op een dichte deur. De oorzaken: hoge drempels, onvoldoende empathie en een totaal gebrek aan disability awareness. Hoogste tijd voor de ggz zichzelf eens kritisch te bevragen.
Tags: toegankelijkheid, inclusie, uitsluiting, diagnostiek, behandeling, lichamelijke beperking, ervaring, ervaringsdeskundigheid, Petra Jorissen

p. 16
Rubriek: boeken
Paradoxaal debat over het brein
Auteur: Mark Leegsma
Er lijkt in Nederland een heus debat gaande te zijn over de stelling dat ‘wij ons brein zijn’. Toch kan niet zonder meer van een debat worden gesproken, en wel omdat de voorstanders de stelling niet als stelling beschouwen, maar als feit aannemen. Aangezien over feiten per definitie niet valt te twisten, kan dit debat eigenlijk niet anders dan spraakverwarring opleveren.
Jan Derksen, Bevrijd de psychologie uit de greep van de hersenmythe (2012).
Tags: boeken, recensie, breindebat, zingeving, Jan Derksen, Mark Leegsma

p. 17
Rubriek: column
Belangen behartigen of dictator zijn?
Auteur: Jan Troost
Tags: column, belangenbehartiging, beeldvorming, Jan Troost

p. 18-19
Rubriek: toegankelijkheid
Lichamelijke en psychische klachten gaan vaak hand in hand
Christina van der Feltz over de noodzaak van integrale zorg
Auteur: Veronique Huijbregts
Hoogleraar Christina van der Feltz-Cornelis is als sociaal psychiater en onderzoeker doordrongen van de noodzaak lichamelijke en psychische klachten in hun samenhang te behandelen. Waar gescheiden zorg op beide fronten tot gezondheidsverlies leidt, kan integrale zorg dubbele winst opleveren. Aan Veronique Huijbregts vertelde ze hoe die zorg eruit zou moeten zien.
Tags: toegankelijkheid, diagnostiek, behandeling, integrale psychiatrie, lichaam en geest, Christina van der Feltz, Veronique Huijbregts

p. 20-21
Rubriek: kunst
In beeld
Auteur: Petra Jorissen
BETER, de kunst van gezondheid. Een spraakmakende, interactieve onderzoeksexpositie verspreid door heel Medisch Centrum Haaglanden. Kernvraag in de tentoonstelling: heeft kunst effect op de gezondheid?
Tags: kunst, BETER Consortium, Martijn Engelbregt, Pavel van Houten, Haaglanden, Petra Jorissen

p. 22-23
Rubriek: heropvoeding
‘Je krijgt niks mee uit je jeugd, je neemt dingen mee’
Terugblik op de Haarlemse Woonschool
Auteur: Ineke Jungschleger
Suus Jonkers groeide op als enig normaal begaafd kind tussen zwakbegaafde ouders, broers en zussen. De familie Jonkers maakte in de jaren zestig, samen met andere ‘asocialen’, deel uit van een woonexperiment in de Haarlemse Parkwijk: de Woonschool. Een buurt waar onaangepasten onder het toeziend oog van hulpverleners zouden leren wonen. Het experiment bleek een groot fiasco. Journalist Christel Jansen schreef het verhaal van een meisje dat ervaren heeft wat uitsluiting betekent.
Tags: heropvoeding, boeken, woonschool, onmaatschappelijkheidsbestrijding, uitsluiting, Christel Jansen, Ineke Jungschleger

p. 24
Rubriek: onderzoek
De Verlichting leeft!
Auteur: Toon van der Aa
Drie onderzoekers analyseerden de effecten van het persoonsgebonden budget (pgb) op het leven van 61 gebruikers. Op zoek naar voor- en nadelen, maar toch vooral naar voordelen, blijken zij warme aanhangers van dat instrument voor menselijke autonomie. 
Tags: onderzoek, boeken, recensie, persoonsgebonden budget, pgb, participatie, herstel, empowerment, Per Saldo, Toon van der Aa

p. 25
Rubriek: column
Dure drempels
Auteur: Marlieke de Jonge
Tags: column, Marlieke de Jonge

p. 26-27
Rubriek: boeken
De psychische tol van de vrije markt
Paul Verhaeghe en de kritische psychologie over onze identiteit in neoliberale tijden
Auteur: Michi Almer
Een bezoek aan de zomeruniversiteit Kritische Psychologie in Berlijn en het lezen van het nieuwste boek van de Belgische psychoanalyticus Paul Verhaeghe waren twee ervaringen die bij Michi Almer elkaar versterkten. Want zowel de kritische psychologen als Verhaeghe benadrukken dat psychische problemen alles te maken hebben met de wereld waarin wij leven. Maar de huidige psychologie en psychiatrie richten zich vooral op het individu met zijn vermeende ziektes. Zo gaan ze voorbij aan de kern van de problemen en pogen ze hun cliënten aan te passen aan een ziekmakende cultuur.
Paul Verhaeghe, Identiteit (2012).
Tags: boeken, recensie, Paul Verhaeghe, kritische psychologie, identiteit, Michi Almer

p. 29
Rubriek: Uw Riagg
(Soms) gratis naar de rechter?
Auteur: Paul Manni
Tags: Uw Riagg, Bopz, Paul Manni

p. 30-31
Rubriek: toegankelijkheid
Wie dit niet kan lezen is niet gek
Veel informatie in ggz slecht toegankelijk
Auteurs: Sandra Overbeek en Charlotte Thoolen
Sufmakende medicijnen, verwarrende psychoses en anderhalf miljoen laaggeletterden in Nederland. Houdt de ggz eigenlijk wel rekening met cliënten die niet overweg kunnen met goed onderbouwde, juridisch correcte folders? En is er wel gedacht aan dove of blinde cliënten? Sandra Overbeek en Charlotte Thoolen over de toegankelijkheid van de informatie in de ggz.
Tags: toegankelijkheid, inclusieve ggz, inclusie, informatie, Sandra Overbeek, Charlotte Thoolen

p. 32
Rubriek: In Memoriam
Egbert van der Poel en de democratische psychiatrie
Auteur: Harrie van Haaster
Tags: In Memoriam, geschiedenis, Egbert van der Poel, Harrie van Haaster

p. 33
Rubriek: boeken
Ethische grenzen van gedwongen zorg
Auteurs: Annelies Faber en Agnes Tange
Al meer dan dertig jaar is jurist en hoogleraar Pieter Ippel gefascineerd door de ggz. In zijn ogen is de psychiatrie een wonderlijke combinatie van zorg en macht, insluiting en uitsluiting, dwang en bevrijding. Per jaar vindt dertigduizend keer een gedwongen opname plaats; een cijfer dat stijgt. Over de rechtszittingen rond die gedwongen opnames is weinig bekend. Reden voor Ippel om daar de schijnwerper op te zetten.
Pieter Ippel, De binnenkant. De praktijk van recht en ethiek in de psychiatrie (2012).
Tags: boeken, recensie, dwang, gedwongen opname, Bopz, Pieter Ippel, Annelies Faber, Agnes Tange

p. 34-35
Rubriek: vintage
‘Je hebt je leven lang een etiket’
Auteur: Hansje Galesloot
Ze is nu 85 jaar en woont alleen, haar man is vorig jaar overleden. In haar woning hangen op elk vrij stukje muur schilderijen. In de woonkamer zijn het vooral portretten van familieleden. Ze lijken met liefde gemaakt, maar toch heeft ze het juist van haar familie zwaar te verduren gehad.
Tags: vintage, kunst, geschiedenis, ervaringen, Hansje Galesloot

p. 36-37
Rubriek: deviatheek
Boeksignalementen
Auteurs: Rozemarijn Esselink en Hansje Galesloot

 • Frank van den Berg en Ernst Bouweriks, De trein van Boos naar Middel. Een nieuw transportmiddel in oplossingsgerichte gesprekken.
 • Meike Jansen, Meermin. Portretten van mijn psychose.
 • Chantal van den Brink, Brieven van mijn ziel, deel 1.
 • Anne Oude Egberink, Francis Wijnhoud en Viola van Rijnsoever, Borderline van binnenuit. Handreiking aan hulpverleners.
 • Jeanette Peters, Allemaal anders. Gesprekken met bijzondere mensen.
 • Doortje Kal, Rutger Post en Gerda Scholtens, Meedoen gaat niet vanzelf. Kwartiermaken in theorie en praktijk.

Tags: deviatheek, boeken, Rozemarijn Esselink, Hansje Galesloot

p. 38
Rubriek: film
Autisme is ook maar een verzamelnaam
Auteur: Jan Theunissen
'De regels van Matthijs'. Regie Marc Schmidt, Nederland (2012)
Tags: film, recensie, Marc Schmidt, Jan Theunissen

p. 40
Rubriek: gedicht
No me entran los pies en los zapatos / Mijn voeten passen niet in mijn schoenen 
Marisa Wagner
Uit: Los montes de la loca (Argentinië, 1997). Vertaling Michi Almer
Tags: gedicht, kunst, Marisa Wagner, Michi Almer