Deviant 62: september 2009

deviant62

Klik op de titel om het artikel te lezen (pdf-formaat)

Het thema van Deviant 62 is: Elektroshock, hype of übertherapie?


Alle artikelen nummer 62, september 2009

p.3
Redactioneel

p. 4-7
Rubriek: elektroshock
De comeback van de elektroshock
Van laatste redmiddel naar eerste keus therapie
Auteur: Mark Janssen
In de jaren zeventig werd hevig geprotesteerd tegen de elektroshocktherapie. Na zorgvuldige discussies werd de therapie vrijwel afgeschaft: in 1979 werden slechts 46 patiënten geshockt. Inmiddels is dat aantal vervierendertigvoudigd. Tot vreugde van de (biologische) psychiaters, die het beste met hun patiënten voor hebben. Elektroshocktherapie werkt volgens hen effectief, is veilig en heeft vrijwel geen bijwerkingen. Door de toepassing van narcose en spierverslappers is de behandeling ook minder afstotend dan vroeger. Nieuwe richtlijnen die de toepassing van elektroshock nog verder zal verruimen zijn in aantocht. Een overzicht van de feiten en argumenten.
Tags: elektroshock, ECT, behandeling, therapie, Mark Janssen

p. 7
Rubriek: In Memoriam
In memoriam Willy Demollin
Auteur: Mark Janssen
Tags: in memoriam, geschiedenis, Wille Demolin, Mark Janssen

p. 8-10
Rubriek: alternatieven
Herstel van sociale en culturele banden
Preventie in Buenos Aires
Auteur: Aníbal Bo
Argentinië kent een hoge concentratie psychologen, psychiaters en therapeuten. Toen het land in 2001 getroffen werd door een economische crisis, kwamen sommigen van hen in actie om de psychische malaise die de crisis met zich meebracht te bestrijden. Daarbij werd vooral geprobeerd de onderlinge banden binnen de gemeenschap te versterken. Aníbal Bo, psychiater te Buenos Aires, schrijft over deze activiteiten.
Tags: Argentinië, Buenos Aires, Aníbal Bo, herstel

p. 11
Rubriek: Uw Riagg
Gezondheidspolitie
Auteur: Paul Manni
Tags: Uw Riagg, rechtsbescherming, rechtspositie, rechten, dossier, Paul Manni

p.12-16
Rubriek: ervaringsdeskundigheid
Ervaringsdeskundigen in de ggz
Auteur: Annette Plooy
Ervaringsdeskundigheid dringt druppelsgewijs maar gestaag de ggz binnen. Je kunt daarvan vinden wat je wilt, maar het vraagt hoe dan ook om bezinning. Er bestaat niet zoiets als 'het' cliëntenperspectief in de ggz.
Tags: ervaringsdeskundigheid, herstel, hee, cliëntenperspectief, Annette Plooy

p. 17
Rubriek: boeken
Genezen van schizofrenie
Auteur: Michi Almer
Lia Govers, Haal je een moederband niet meer in? Autobiografie van een genezen schizofreen (2009).
Tags: boeken, recensie, schizofrenie, ervaringen, Lia Govers, Michi Almer

p. 18-19
Rubriek: vintage
De verpleging van krankzinnigen
Auteur: Petra Jorissen
Tags: vintage, geschiedenis, verpleging, Petra Jorissen

p. 20-21
Waan van de dag
Tags: waan van de dag

p. 22
Rubriek: column
Lonesome klaproos
Auteur: Marja Morskieft
Tags: column, beeldvorming, ervaring, Marja Morskieft

p. 23
Rubriek: congresverslag
De ervaringsdeskundige als nieuwe professional
Auteur: Jeroen Willems
Op 27 mei vond in Utrecht het drukbezochte congres plaats om de koudwatervrees voor de ervaringsdeskundige definitief te overwinnen. Een greep uit de gedachten en conclusies van professionals, mét of zonder cliëntervaring.
Tags: congres, verslag, ervaringsdeskundigheid, ervaringsdeskundig, ervaring, Harrie van Haaster, Annette Plooy, Nicole van Erp, Theo Terwisscha, Annemarie Kroet, Pauline Kuin, Jeroen Willems

p. 24-26
Rubriek: ervaringsdeskundigheid
Op zoek naar het levens verhaal van cliënten
Auteur: Annemarie Kroet
Annemarie Kroet werkt als ervaringdeskundige in een Act-team bij Parnassia in Den Haag. Dat team biedt bemoeizorg en richt zich op mensen met een psychotische stoornis, die zowel zelfstandig als beschermd wonen. En op mensen die intensieve zorg nodig hebben of zorgmijdend zijn.
Tags: ervaringsdeskundigheid, ervaringsdeskundig, ervaring, psychiatrie in bedrijf, SPH, Annemarie Kroet

p. 27
Rubriek: Matte Harrie
‘Steil achterover’
De opkomst en ondergang van Matte Harrie (28)
Auteur: Gee de Wilde
Tags: column, Mattte Harrie, Gee de Wilde

p. 28-29
Rubriek: boeken
Onmenselijke praktijken in psychiatrie en economie
Crisis als kans?
Auteur: Michi Almer
In haar verontrustende boek over de opkomst van het rampenkapitalisme vergelijkt de Amerikaanse journaliste en activiste Naomi Klein de strategie waarmee het neoliberalisme over de wereld verspreid is met de behandeling van psychiatrische patiënten met elektroshocks. Klein illustreert deze gedachte met een indrukwekkend aantal goed gedocumenteerde voorbeelden. 
Naomi Klein, De shockdoctrine. De opkomst van rampenkapitalisme (2007).
Tags: boeken, elektroshock, ECT, Naomi Klein, neoliberalisme, CIA, Michi Almer

p. 30-31
Rubriek: opinie
De Bopz vervangen
Hoge eisen aan leden Commissies Verplichte GGZ
Auteur: Paul Manni
Het kabinet heeft besloten de Wet Bopz te vervangen door een nieuwe wet die ook gedwongen ambulante zorg regelt. In de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg krijgen de Commissies Verplichte GGZ een belangrijke plaats. Deze commissies leiden echter tot extra bureaucratie en lange procedures. Het is nog maar afwachten of dat een betere ggz met minder dwang oplevert. Veel hangt af van de kwaliteit van de commissieleden.
Tags: opinie, rechtspositie, rechtsbescherming, Bopz, gedwongen opname, verplichte ggz, Paul Manni

p. 32-34
Rubriek: elektroshock
Elektroshock blijft controversieel
Onderzoek toont aan: ECT is onveilig en werkt niet
Auteur: Michael Susko
Elektroshocktherapie is effectief en veilig en heeft vrijwel geen bijwerkingen, zo roepen de psychiaters tegenwoordig in koor. Vaak onder verwijzing naar het veelgeprezen handboek van Richard Abrams. Maar klopt dat medische optimisme wel? De Amerikaanse onderzoeker Michael Susko dook in de vakliteratuur en kwam tot onthutsende conclusies.
Tags: elektroshock, ECT, diagnostiek, behandeling, bijwerkingen, Richard Abrams, Michael Susko

p. 35
Rubriek: film
De onmogelijkheid motieven te doorgronden
'La fille du RER'. Regie: André Téchiné
Auteur: Jan Theunissen
Tags: film, recensie, André Téchiné, Jan Theunissen

p. 36-37
Rubriek: opinie
In gesprek met minister Klink
Auteur: Jolijn Santegoeds
Jolijn Santegoeds van de actiegroep Tekeer tegen de isoleer voert al jaren actie tegen dwang in de psychiatrie. Bij het Tweede Kamerdebat van 8 april over isoleercellen liep ze minister Klink tegen het lijf. Na een gesprekje op een bank zei hij graag nog eens verder met haar te willen praten. Zo geschiedde. Een verslag.
Tags: opinie, dwang, drang, isoleer, Ab Klink, Jolijn Santegoed

p. 39
Mededelingen

p. 40
Rubriek: gedicht
Depressie 2 
Antjie Krog, vertaling Robert Dorsman en Jan van der Haar, uit: Lijfkreet (2008).
Tags: gedicht, kunst, Antjie Krog