Jaargang 2007

Klik op de titel om het artikel te lezen (pdf-formaat)

 


Deviant 52

Inhoud nummer 52, maart 2007

Het thema van Deviant 52 is: Herstellen

Pdf gehele nummer

Belangrijkste artikelen nummer 52, maart 2007

p. 3
Redactioneel

p. 6-9
Rubriek: zorgvernieuwing
Een lange weg vol valkuilen - zorgvernieuwing voor chronisch psychiatrische patiënten
Auteurs: Fijgje de Boer en Jan Theunissen
Jan Theunissen, redactielid van Deviant, promoveerde bijna een jaar geleden aan de VU op het proefschrift Zorgvernieuwing in de chronische psychiatrie. Een vergelijkend onderzoek naar vier projecten voor langdurig zorgafhankelijke patiënten. De ontnuchterende conclusie: er werd tegemoetgekomen aan de behoefte aan zorg, maar verbetering van de kwaliteit van het leven was niet vast te stellen. Een samenspraak tussen de auteur van het proefschrift en psycholoog Fijgje de Boer.

p. 10-13
Rubriek: onderzoek
Streken en kuren van het evidencebeest
Auteur: Max Lauteslager
We kennen allemaal de enthousiaste verhalen van therapeuten, medicijnmannen, piskijkers, astrologen, homeopaten, iriscopisten, Jomanda en andere kwakzalvers over hun eigen kunsten, het succes van hun 'therapie' of de precisie van hun voorspellingen. Erger nog: velen van ons geloven hen.

p. 18-19
Rubriek: herstellen
Kleinschaligheid als tegenwicht - over stichting Corridor
Auteur: Ineke Jungschleger
De stichting Corridor houdt stand als dwerg tussen de almaar groter wordende reuzen in de geestelijke gezondheidszorg in Rotterdam en omgeving. Begonnen als wegloophuis, nu steeds meer toevluchtsoord voor jongeren met psychiatrische stoornissen. En zelfstandig gebleven.

p. 26-28
Rubriek: economie
Geestelijke ongezondheid is grote kostenpost
Auteur: Doortje Kal
De Nederlandse kenniseconomie is niet erg zuinig met haar belangrijkste grondstof: de geestelijke gezondheid van haar werknemers. Het ondermijnt daarmee de voorwaarden voor haar eigen succes. Aldus de belangrijkste conclusie van het rapport Mental Capital van Rifka Weehuizen.

 


Deviant 53

Inhoud nummer 53, juli 2007

Het thema van Deviant 53 is: Bioblabla, kunst, Afrika

Pdf gehele nummer

Belangrijkste artikelen nummer 53, juli 2007

p. 3
Redactioneel

p. 8-11
Rubriek: onderzoek
Bioblabla in de criminologie
Auteur: Max Lauteslager
Niet alleen onze haardracht en kleding zijn onderhevig aan verandering, ook de wetenschap kent haar modes. De psychobabble en therapiegekte uit de jaren ’70 werd vervangen door de genengekte van de jaren ’90. Toen dat allemaal niet snel iets opleverde, kregen we de hersenmythologie.

p. 14-15
Rubriek: bijsluiter
Psychiatrische hulphonden
Auteur: Mark Janssen
Huisdieren helpen in de psychiatrie, zo bleek uit de schrijfwedstrijd die Deviant vorig jaar hield. In Amerika worden honden getraind als psychiatrische hulphonden. Dit biedt talrijke mogelijkheden die emancipatoir kunnen werken.

p. 16-18
Rubriek: kwartiermaken
Stem geven aan een ongehoorde groep
Auteur: Doortje Kal
Wat is gemeenschapskunst en wat kan het betekenen voor kwartiermakers? Doortje Kal interviewde Sandra Trienekens over haar onderzoek naar sociaal geëngageerde kunst.

p. 36-37
Rubriek: buitenland
Wereld Sociaal Forum in Afrika
Auteur: Jan Verhaegh
Jolijn Santegoeds (Actiegroep Tekeer tegen de isoleer), Marietje Lemmens (Stichting Time Out) en Jan Verhaegh (European Network Users Survivors Psychiatry) organiseerden eerder met veel succes workshops op het Nederlands Sociaal Forum en het Europees Sociaal Forum. In januari bezochten zij het Wereld Sociaal Forum dat werd gehouden in Nairobi. Bij hun voorbereiding kwamen ze in contact met de cliëntenweging in Afrika.

 


Deviant 54

Inhoud nummer 54, september 2007

Het thema van Deviant 54 is: Wat helpt?

Pdf gehele nummer

 • Redactioneel
 • Detlef Petry: Bezieling en beheersing
 • Schrijfwedstrijd: Wat helpt?
  Moeten (Hester Snoeijer) – Verzoek (Annemieke van Rooijen) – De dwang in mijn leven (Erik Liefhart) – Op de been blijven (Marca) – Goede bedoelingen (Thea Beers) – Identificatieverliefdheid (Hilda Knol) – Zwart (Martine Rademaker) – Hulp en zelfhulp bij depressie (Joop van Haaften) – Stemmen (Marcel Bos) – Onvoorzien (Robert Door) – Dagdroomtherapie (Saskia Kegel) – Na de diagnose (mw. Barendregt)
 • De Waan van de Dag
 • Doortje Kal: De moed opzij te stappen - Interview met Halleh Ghorashi
 • Gee de Wilde: De opkomst en ondergang van Matte Harrie (20) - Brief uit de EBI
 • Ruud Abma: Verslag 'Nationaal Psychotherapiedebat'
 • Jan Theunissen: Mad in America
 • Margreet van Muijwijk: Poppy Shakespeare
 • Jan Smulders: Omdat ik daar ben geweest
 • Rozemarijn Esselink: Deviatheek
 • Paul Manni: Uw Riagg - De Bopz geëvalueerd
 • Jan Theunissen: Film 'Reprise'
 • Deviant Alfabet: Simon Vestdijk

Belangrijkste artikelen nummer 54, september 2007

p. 3
Redactioneel

p. 4-7
Rubriek: essay
Bezieling en beheersing
Auteur: Detlev Petri
Detlef Petry is als psychiater werkzaam in de Maastrichtse instelling Vijverdal. Onder invloed van het neoliberalisme is er veel veranderd binnen de psychiatrie. Alles draait steeds meer om efficiëntie, markteconomie en concurrentie. Petry schetst een beeld van de gevolgen voor personeel en patiënten en spreekt zijn zorg uit.

p. 8-19
Rubriek: schrijfwedstrijd
Wat helpt?
Auteurs: Hester Snoeijer, Annemieke van Rooijen, Erik Liefhart, Marca, Thea Beers, Hilda Knol, Martine Rademaker, Joop van Haaften, Marcel Bos, Robert Door, Saskia Kegel, mw Barendregt
De tweede schrijfwedstrijd van Deviant had als thema: wat helpt? Wat hielp u, of uw naaste, of uw cliënt? De inzendingen mochten gaan over alle mogelijke problemen en alle mogelijke vormen van (zelf)hulp. Een greep uit de meer dan vijftig inzendingen voor de schrijfwedstrijd.

p. 22-24
Rubriek: kwartiermaken
De moed opzij te stappen - interview met Halleh Ghorashi
Auteur: Doortje Kal

Halleh Ghorashi, bijzonder hoogleraar Management van Diversiteit en Integratie aan de Vrije Universiteit Amsterdam, was een van de spreeksters op het congres Kwartiermaken in de Wmo. Doortje Kal sprak met haar over migratie, diversiteit en kwartiermaken.

p. 36-37
Rubriek: Deviant Alfabet
Simon Vestdijk
Simon Vestdijk was werkzaam als arts en studeerde psychologie en filosofie. Zijn oeuvre is zeer omvangrijk: 52 romans, 20 dichtbundels, talloze essays, vertalingen en honderden kritieken. Volgens biografen waren Vestdijks verliefdheden en zijn maandenlange depressies de dynamo van zijn schrijverschap. Hierbij een fragment uit 'De zieke mens in de romanliteratuur'.

 


Deviant 55

Inhoud nummer 55, december 2007

Het thema van Deviant 55 is: Ziek tussen lichaam en geest

Pdf gehele nummer

Belangrijkste artikelen nummer 55, december 2007

p. 3
Redactioneel

p. 4-7
Rubriek: cliëntenfoto's
Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet - de camera als onderzoekswapen
Auteurs: Theo Royers en Goris van de Langenberg
Over het cliëntenperspectief wordt heel wat gesproken en geschreven. Theo Royers en Goris van de Langenberg presenteren een manier om dit perspectief letterlijk 'in beeld' te krijgen.

p. 8-11
Rubriek: kunst
Multiloog geeft inzicht in psychose
Auteur: Ineke Jungschleger
Een multiloog is een gesprek tussen meerdere personen, of meerdere groepen. Het woord staat niet in het woordenboek, maar Heinz Mölders gebruikt het al meer dan tien jaar en iedereen die het hoort, weet wat hij bedoelt. Soms neemt Mölders beeldende kunst als uitgangspunt, dan heet de bijeenkomst een kunst-multiloog.

p. 22-23
Rubriek: wat helpt?
Een persoonlijke coach om je leven weer op de rails te krijgen
Auteur: Lydia van der Weide
Mensen met psychiatrische problemen kunnen op verschillende terreinen vastlopen. Bijvoorbeeld in hun studie. Student Erwin Vermeer (25) had baat bij een persoonlijke coach. Eén-op-één hulp, gefinancierd vanuit een pgb, bracht hem zover dat hij zijn studieachterstand heeft ingelopen en beter kan meedraaien in de studentenwereld.

p. 24-25
Rubriek: nepliberalisme
Markteconomie overvalt psychiatrie
Auteur: Erich Wulff
De taal van de psychiatrie verandert langzaam in de taal van de markt. Ggz-instellingen en mensen die daar werken worden 'zorgaanbieders' genoemd. En de patiënten veranderen in 'cliënten' of 'klanten'. Aan deze klanten wordt de behandeling als 'producten' aangeboden. De relatie tussen arts en patiënt verandert zo in een handelsrelatie, die aan de wetten van de markt wordt onderworpen.

p. 26-27
Rubriek: nepliberalisme
De neoliberale strafstaat
Auteur: Piet van der Lende
Flexibiliteit op de arbeidsmarkt, bezuiniging op sociale voorzieningen en strenge straffen, dat zijn volgens de Franse socioloog Loic Wacquant de ingrediënten van de neoliberale strafstaat. Piet van der Lende van de Bijstandsbond las diens boek Straf de armen en signaleert verontrustende overeenkomsten met de Nederlandse situatie.

p. 28-31
Rubriek: gevangenissen
Gevangenen vogelvrij? Reïntegratie versus sociale uitsluiting 
Auteur: Hans Gaasbeek
Advocaat Hans Gaasbeek beschreef ons gevangenissysteem aan Europese collega's. Nederland maakt geen goede sier. Rechten worden met voeten getreden. Het Europese Hof geeft herhaaldelijk kritiek. Hoopvol is dat Justitie op sommige dwalingen begint terug te komen. Eenzaam opsluiten helpt niet echt, heeft men herontdekt.

p. 34-35
Rubriek: congres
Liberté, egalité, fraternité - psychiatrie en burgerschap
Auteur: Sabine Ootes
Uitsluiting is een probleem waar veel ggz-cliënten mee te kampen hebben. De weg naar de arbeidsmarkt en naar andere delen van het maatschappelijk leven is door stigma en een oerwoud aan regels - bijvoorbeeld met betrekking tot uitkeringen - haast afgesloten. Hoe kan burgerschap toch bevorderd worden, zonder van psychiatrische patiënten te verlangen dat zij zich eenzijdig aanpassen aan maatschappelijke normen? De geschiedenis biedt handvatten in het formuleren van een antwoord op deze vragen.