Deviant 78: september 2013

deviant78

Thema: Decentralisatie GGZ


Redactioneel 

Nieuws

‘We denken niet meer vanuit een diagnose – Wethouders over ggz-decentralisatie in hun gemeente
Aartjan ter Haar
Gemeenten staan dichter bij de burger en zijn daarom beter in staat om ondersteuning te regelen voor kwetsbare inwoners. Dat is de gedachte achter de decentralisatie. Deviant vroeg acht wethouders uit verschillende delen van het land naar hun visie en plannen. Eén ding is zeker, de AWBZ-decentralisatie gaat leiden tot grote verschillen tussen gemeenten.

Lector Rick Kwekkeboom: ‘De ggz is naar binnen gekeerd’
Hansje Galesloot
De overheid wil bereiken dat mensen met psychische problemen vaker buiten de muren van de ggz hulp vinden. Gemeenten krijgen daarom meer taken en ggz-instellingen moeten bedden inleveren. Goed nieuws voor de voorstanders van vermaatschappelijking? Of kunnen we vanwege het bezuinigingsaspect beter de hakken in het zand zetten? Een gesprek met lector Rick Kwekkeboom.

‘Van opname word je niet beter’ – Het heilige geloof van GGZ Noord-Holland-Noord
Veronique Huijbregts
De zorg zo dicht mogelijk bij huis geven en bedden afbouwen. Het zijn twee belangrijke uitgangspunten van het huidige overheidsbeleid en de Wmo. Bij GGZ Noord-Holland-Noord is dat al jaren praktijk. En niet om de zorg goedkoper te maken, maar omdat cliënten zelden beter worden van een opname.

De onzekere uitkomst van een keukentafelgesprek
Veronique Huijbregts
Margriet Mannak zit op persoonlijke titel in de Wmo-raad van de gemeente Nieuwegein. Met een echtgenoot met chronische psychiatrische problemen kent ze bovendien de ggz van nabij. De visie van een mantelzorger op de decentralisatie van de ggz.

Niemand© (column)
Marja Morskieft

Kanttekeningen bij een stille revolutie
Veronique Huijbregts
‘Een stille revolutie’, zo noemt hoogleraar sociologie Jan Willem Duyvendak de transities in de zorg. Bij politici en beleidsmakers krijgt het beleid brede steun. Maar willen wij burgers die veranderingen wel?! Waar ontaardt eigen kracht in eenzaamheid en verwaarlozing?

Zorgen op het randje
Kassandra Goddijn
Kinderen van ouders met een psychiatrische stoornis kunnen de dupe worden van de toenemende nadruk op mantelzorg.

In beeld
Petra Jorissen
Introductie in het werk van Gideon Kiefer, een beeldend kunstenaar uit Belgisch Limburg.

De troost van de schoonheid – Vicente Zito Lema over kunst en waanzin
Michi Almer
De Argentijn Vicente Zito Lema is dichter, advocaat en mensenrechtenactivist. Na de militaire staatsgreep in 1976 zette hij zich in voor politieke gevangenen, totdat hij zelf moest vluchten. Tijdens zijn ballingschap woonde hij enkele jaren in Amsterdam. Michi Almer sprak met hem over kunst en waanzin, een belangrijk thema in zijn werk en leven.

De moderne schandpaal is digitaal
Petra Jorissen
Schuld en schaamte zijn sociale emoties die vanouds een stabiliserende rol in de samenleving vervullen. Maar voor het individu kunnen ze behoorlijk drukkend zijn.

Iedereen mag gek zijn, behalve de hulpverlener
Gee de Wilde
Hulpverleners die zelf kampen of hebben gekampt met psychische problematiek, komen daar zelden voor uit in hun werkomgeving. Maar dit taboe op gekte van hulpverleners versterkt het stigma. Hulpverleners zouden uit de kast moeten komen, bepleit Gee de Wilde.

Uw ziekteperceptie is de mijne niet! – DSM-5 over de Somatische Symptoom Aandoening
Rob Arnoldus
In DSM-5 maken we kennis met een reeks nieuwe, weinig afgebakende stoornissen. Een daarvan is de Somatische Symptoom Aandoening (SSD). Met dit nieuwe label ligt slodderdiagnostiek op de loer.

Over de gelijkenis tussen DSM-5 en airconditioning
Michi Almer
Verslag van symposium van stichting Psychiatrie en Filosofie ‘Innovatie en stagnatie: het geval DSM’.

Slegs vir Nederlandssprekenden? – Zonder tolken is kwaliteit zorg in het geding
Hanneke Bot
Gelijke toegang tot de zorg is een groot goed in een democratisch land. Maar als je niet kunt lezen, arm bent, een ander kleurtje hebt of de taal niet spreekt, krijg je minder makkelijk goede zorg dan als je vloeiend Nederlands spreekt. Hulpverleners zijn veel te terughoudend met de inzet van tolken.

Matte Harrie is dol op het nieuwe welzijn (strip)
Gee de Wilde

Boeksignalementen
Andries Baart en Christa Carbo, De zorgval.
Tom van Mierlo e.a., Werkboek HIC. High en intensive care in de psychiatrie.
Renate Dorrestein, De blokkade.
Alie Weerman e.a., Deskundig door de verslaving. Praktijken en dilemma’s bij de inzet van verslavingservaringsdeskundigheid.
Hanneke Bot, Taalbarrières in de zorg. Over tolkenbeleid en tolken met beleid.

Donker Argentinië met de lichte blik van een kind
Jan Theunissen
Filmrecensie van Infancia clandestina. Regie: Benjamín Ávila, Argentinië (2011).

scheef huis (gedicht)
Marjon Zomer