Deviant 85: juni 2015

deviant85Thema: Ervaring werkt op veel plaatsen


Redactioneel

Congres Integrale Psychiatrie
Annemarie Huiberts

Ervaringsdeskundigheid als antwoord — maar wat was ook alweer de vraag?
Annelies Faber
Ervaringsdeskundigheid wordt steeds belangrijker in de psychiatrie. De aanname is dat de psychiatrie en daarmee de cliënt en zijn naasten daar beter van worden. Is dat zo?

Ervaringswerker in een Fact-team
Tim Kreuger
Tim Kreuger werkt al ruim zeven jaar als ervaringswerker in een FACT-team van GGZ inGeest. Nog steeds vindt hij het bijzonder zijn ervaringen in te zetten voor cliënten die aan hun herstel werken.

Het Utrechtse Wegloophuis
Veronique Huijbregts
Het laatst overgebleven wegloophuis voor mensen in de psychiatrie, al 34 jaar een rustpunt in een waanzinnige wereld.

Homo universalis (column)
Marja Morskieft 

Het lichaam als vijand
Hansje Galesloot
Nogal wat psychiatrische patiënten lijken hun lichaam te haten. Hoe komt dat en zou het lichaam ook een bron van troost kunnen worden? Interview met psychiater Nelleke Nicolai.

Bonsaiboompjes (column)
Yolande de Kok

Prikkelingen van het psychiatrisch archief
Huub Beijers
In Utrecht hebben ervaringsdeskundigen sinds 2012 een plek in de Wmo-buurtteams. Steunpunt ggz, het zelfregiecentrum voor mensen met psychiatrische problematiek en hun betrokkenen in Utrecht, was verantwoordelijk voor hun inzet in de pilotfase. Wat hebben wij uit die pilots geleerd over de betekenis van ervaringsdeskundigheid?

In Beeld
Petra Jorissen
In Museum Dr. Guislain in Gent is een tentoonstelling over 'Karakterkoppen': over haviksneuzen en hamsterwangen en de relatie uiterlijk versus innerlijk.

Een onneembaar fort – ook voor insiders
Bert Stevens
Wat gebeurt er als je als ggz-professional plotseling in de rol van naaste terechtkomt? Het overkwam Bert Stevens.

Verborgen ervaringsdeskundigheid
Jeanny Severijns
Een nieuwe cliënt heeft tien tot twintig procent kans om een lotgenoot als hulpverlener te krijgen – zonder dit te weten, want zelden maakt een hulpverlener kenbaar zelf ook ggz-cliënt te zijn (geweest). Wordt het niet eens tijd dat deze hulpverleners uit de kast komen?

‘Mensen komen omdat ze betrokken zijn’
Jaap Meeuwsen
Ervaringswerkers over hun werk: een bezoek aan Enik Recovery College en het Velpse Vriendenhuis.

Een kleine revolutie (column)
Jaap Meeuwsen

Geen daders maar slachtoffers
Michi Almer
Bij het Amsterdamse Cliëntenbelang vond in maart een miniconferentie plaats over een Amsterdams onderzoek naar de gevolgen van de vermaatschappelijking voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening.

Onderzoek naar levensbeschouwing en psychiatrie
Timo van Kempen
Interview met hoogleraar Arjan Braam die naar verbanden zoekt tussen levensbeschouwing en psychiatrie.

Ethiek bij crisis en dwang
Jan Theunissen
Bespreking van proefschrift Yolande Voskes over de inspanningen van de afgelopen jaren ter reductie van separatiemaatregelen. 

‘Unbrauchbar’
Huub Beijers
De nazitijd was ook voor de psychiatrie een zwarte bladzijde uit de geschiedenis. In Duitsland is er een tentoonstelling aan gewijd.

Vicieuze cirkels
Michi Almer
Over stigma, een piloot die een vliegtuig deed neerstorten en andere destructieve helden.

Boeksignalementen
Myrthe van der Meer, UP. Psychiatrische roman
Jan Pols, Veertig jaar psychiatrie. Een dynamisch doolhof
Stijn Verhagen e.a., Verlossing van schuld en boete. Onorthodoxe oplossingen voor onbetaalde rekeningen
Thérese Evers, Over ervaringskennis: de som der delen. Ontmaskeringen door een zedenrechercheur
Josha Zwaan, Dwaallicht
Graeme Simsion, Het Rosie Project
Ranne Hovius, Vogels van waanzin. Psychiatrie in Nederlandstalige romans en gedichten

De onmogelijkheid illusies in stand te houden
Jan Theunissen
Filmrecensie van: Phoenix, regie Christian Petzold, Duitsland (2014)

En zo de eenzaamheid verdrijven (gedicht)
Lotte Jongetjes