Jaargang 2005

Klik op de titel om het artikel te lezen (pdf-formaat)

 


Deviant 44

Inhoud nummer 44, maart 2005

Het thema van Deviant 44 is: Ervaringskennis

Pdf gehele nummer

 • Redactioneel
 • Jet Isarin: 'Niet bedenkende dat...'
 • Gee de Wilde: Matte Harrie (10) - Matte Harrie en zijn winterdepressie
 • Harrie van Haaster en Jet Vesseur: Cliëntgestuurde projecten als nieuwe AWBZ-aanbieders?
 • Saskia Appel: Geen hulpverlening, maar rust
 • Saskia van Dorp: Deviant Alfabet - Federico Garciá Lorca
 • Mark Janssen en Heinz Mölders: Verslag 'Congres sociale psychiatrie'
 • De Waan van de Dag
 • Ans Vrerink: Vragen naar zin
 • Petra Jorissen: Het cahier Virginia Woolf
 • Heinz Mölders: Mens respecteer de mens
 • Wouter van de Graaf: Verslag 'Congres dwang en drang'
 • Doortje Kal: De gevarieerde samenleving
 • Jan Verhaegh: Verslag 'Het sociaal forum'
 • Rozemarijn Esselink: Deviatheek
 • Saskia van Dorp: Verslag 'Kwartiermakersfestival'
 • Manifestatie kwartiermaken
 • Mededelingen

Belangrijkste artikelen nummer 44, maart 2005

p. 3
Redactioneel

p. 4-8
Rubriek: ervaringsdeskundigheid
'Niet bedenkende dat de bedenker soms de macht verliest over wat-ie bedacht heeft'
Auteur: Jet Isarin
Jet Isarin schrijft over ervaringskennis en plaatst kanttekeningen bij het begrip ervaringsdeskundigheid. Ervaringsdeskundigheid bestaat. Maar het is iets anders dan er nu van gemaakt wordt door patiëntenorganisaties, beleidsmakers en onderzoeksfinanciers.

 


Deviant 45

Inhoud nummer 45, juli 2005

Het thema van Deviant 45 is: Sleutelen aan de jeugd

Pdf gehele nummer

 • Redactioneel
 • Mark Janssen: ADHD-er leeft op 5 sporen tegelijk
 • Mark Janssen: Ritalin-gebruik stijgt explosief
 • Pleun van Vliet: ADHD - een elastische diagnose
 • Deviant Alfabet - Ischa Meijer
 • Majone Steketee en Marjolein Goderie: Zorg faalt bij probleemgezinnen
 • Gee de Wilde: Matte Harrie (11) - De Europese grondwet van Matte Harrie
 • Michi Almer: 'Kwartiermaken vraagt lange adem'
 • De Waan van de Dag
 • Eddo Rats: Psychose als chaos-fenomeen
 • Jan Theunissen: 'Brothers' - Niets ontziende catharsis
 • Huub Beijers: Wolf als kinderopvoeder is een sprookje
 • Pleun van Vliet: Therapeutisering ontpowert
 • Nona: Een rijk leven zonder geld
 • Saskia van Dorp: Verwenzorg
 • Najib Toujni: Reacties - Saskia Kegel
 • Rozemarijn Esselink: Deviatheek
 • Toon van der Aa: Maandblad Geestelijke volksgezondheid
 • Mededelingen

Belangrijkste artikelen nummer 45, juli 2005

p. 3
Redactioneel

p. 4-8
Rubriek: jeugdzorg
ADHD-er leeft op 5 sporen tegelijk - ervaringsdeskundige hulpverlener aan het woord
Auteur: Mark Janssen
Hij is werkzaam als begeleider van kinderen met bijvoorbeeld ADHD. Professionals traint hij ook. In één ding is hij heel streng: je moet altijd samen met de cliënt werken en etiketten moet je heel erg relativeren. Deviant sprak met Emiel van Doorn, naast begeleider en trainer ook ervaringsdeskundige vanwege de flipperkast in zijn hoofd. Altijd actief op vijf sporen tegelijk. Een gesprek in hoog tempo.

p. 9
Rubriek: jeugdzorg
Ritalin-gebruik stijgt explosief
Auteur: Mark Janssen
Het gebruik van Ritalin nam in Nederland de afgelopen twee jaar met 44% toe. In zeven jaar tijds zijn de cijfers verviervoudigd. Elk jaar opnieuw spreken deskundigen hierover hun bezorgdheid uit. Over medicalisering van de jeugdzorg.

p. 10-11
Rubriek: bijsluiter
ADHD: een elastische diagnose
Auteur: Pleun van Vliet
Het gedrag dat beschreven wordt met de diagnose ADHD is niet van vandaag of gisteren. Reeds in 1902 beschreef Still in een aantal lezingen voor the Royal College of Physicians of London abnormaal gedrag bij kinderen dat gekenmerkt werd door een grote rusteloosheid.

 


Deviant 46

Inhoud nummer 46, september 2005

Het thema van Deviant 46 is: Actie!

Pdf gehele nummer

Belangrijkste artikelen nummer 46, september 2005

p. 3
Redactioneel

p. 16-19
Rubriek: werkvloer
Behandelaars (niet) in actie
Auteur: Rianne Bouwman
Bewaak je grenzen, wees assertief, blijf bij je gevoel, neem je verantwoordelijkheid: cliënten in de ggz horen dagelijks van hun behandelaar hoe te reageren bij tegenslag. Maar hoe gaat de behandelaar zelf om met obstakels op zijn pad? Deviant vroeg aan vijf medewerkers in de ggz: waar loop je tegenaan, en wat doe je ermee?

p. 24-27
Rubriek: actie
Actief in de gekkenbeweging
Auteurs: Fijgje de Boer en Heinz Mölders
Wouter van de Graaf, Jet Isarin en Jet Vesseur leerden elkaar eind jaren zeventig kennen, toen ze actief waren in de gekkenbeweging. Deviant vroeg hen naar de redenen om toentertijd actief te worden, en of hun betrokkenheid van destijds in hun huidige leven nog een rol speelt.

p. 28-31
Rubriek: essay
Familieopstellingen - het wetende veld van Bert Hellinger
Auteur: Michi Almer
Bij familieopstellingen worden de deelnemers gemaand vooral niet na te denken over hetgeen zij meemaken. Michi Almer doet dat wel: wat gebeurt er tijdens een familieopstelling? En wat is het gedachtegoed van de bedenker van de familieopstellingen?

 


Deviant 47

Inhoud nummer 47, december 2005

Het thema van Deviant 47 is: Cliëntennetwerken

Pdf gehele nummer

 • Redactioneel
 • Birte Ludwig en Kurt Bader: Netwerk Vriendendiensten
 • Inge Mans: Gekmakend asielbeleid
 • Barbara Boudewijnse: Interview schrijfgroep Pseudoniem
 • Siepje Drees: Antidepressiva
 • Lydia van der Weide: Emotional Freedom Techniques
 • Petra Jorissen: Deviant Alfabet - Oblomov
 • Gee de Wilde: Matte Harrie (13) - Matte Harrie in het nauw
 • De Waan van de Dag
 • Michi Almer: De verzengende muze
 • Toon van der Aa: Psy
 • Saskia van Dorp: Passage
 • Monique Geraerts: 'Een nieuw Amsterdams plan voor de ggz'
 • Rozemarijn Esselink: Deviatheek
 • Toon van der Aa: De uitersten van Dimiti Sjostakóvietsj
 • Jan Theunissen: 'L'Enfant'
 • Toon van der Aa: Doe het dan verdulleme!
 • Petra Jorissen: In de kast, uit de kast
 • Doortje Kal: Het dikke-ik
 • Jan Verhaegh: 'Schizofrenie bestaat niet'
 • Anneke Bolle: De papierwinkel
 • Clemens Buur: Over medicijngebruik in de psychiatrie
 • Mededelingen

Belangrijkste artikelen nummer 47, december 2005

p. 3
Redactioneel

p. 10-13
Rubriek: cliëntennetwerken
Schrijvend en luisterend bondgenoten - schrijfgroep Pseudoniem
Auteur: Barbara Boudewijnse
In de herfst van 2002 gingen de eerste twee schrijfgroepen van Stichting Pseudoniem van start. Het gaat om schrijfgroepen ‘voor alle mensen die met psychische of psychiatrische problemen te maken hebben (gehad) en met hulpverlening in aanraking zijn (geweest).’ Ook familieleden en hulpverleners kunnen aan de schrijfgroepen deelnemen. Bij de aanvang van het derde seizoen blikken Gerry Briët en Wim van de Vegte terug op hun ervaringen met de schrijfgroepen in een gesprek met Barbara Boudewijnse.