Deviant 80: maart 2014

deviant80

Thema: ‘De ideale psychiatrie'

Redactioneel

Nieuws

Zijn ggz en psychiatrie zich van zichzelf aan het bevrijden? Crisis als kans
Jim van Os
Psychiater Jim van Os ziet kansen in de crisis: meer samenwerking tussen ervaringsdeskundigen, professionals en kritische wetenschappers en een behandeling die een beter leven buiten de ggz belangrijker acht dan het stabiliseren van symptomen.

Bijzonder gewoon
Bijna honderd inzendingen dongen er mee naar de prijzen die Deviant uitloofde voor de schrijfwedstrijd over de ideale psychiatrie in 2019. Wat blijkt? De ideale psychiatrie is helemaal niet zo bijzonder. Het draait om acceptatie van ieders eigen behoeften en belevingswereld, om contact, inleving en respect. Om deel kunnen uitmaken van het maatschappelijk leven en ‘normalisatie’ van psychische ziekten. Om zorg in een schone en gezellige omgeving en erkenning van ervaringsdeskundigheid. Er is dus nog wel wat werk te verzetten in de psychiatrie voordat het 2019 is.

Negen inzendingen schrijfwedstrijd

 • LEMINIMIS COMICI ® 0,5 mg, Mariska Leijnen (1e prijs)
 • Troonrede 2019, Peter Dinkoo (2e prijs)
 • De positieve ggz, Simone Borgonjen (3e prijs)
 • De droomsymfonie, Hilko Timmer 
 • Onze wijk, Nanzz van Vliet 
 • Het leven leren kennen, Wendy Schuchmann
 • Neurotransmitters bijgesteld, Nicole Ouwehand 
 • 25 mei 2019, Annet van Riel

In beeld
Petra Jorissen
Op de pedalen is een kunstproject van de organisatie 'Te gek'. 36 bekende Vlamingen en een enkele Nederlander leverden hun oude fiets in om die door cliënten uit diverse psychiatrische instellingen in Vlaanderen te laten transformeren tot een kunstwerk.

Werk in uitvoering - Mensen laat je niet alleen of in de steek 
Annelies Faber
Verbinding en contact aangaan is wezenlijk in de zorg en begeleiding van mensen met psychiatrische problemen. Die zorg is persoonsgericht en humaan. Dat zijn de centrale thema’s waarmee Annelies Faber haar stip op de horizon inkleurt. 

VN-verdrag en de toekomst van de ggz 
Aartjan ter Haar
De zorg en ondersteuning van mensen met psychiatrische aandoeningen gaan er heel anders uitzien als Nederland het VN-verdrag voor mensen met beperkingen ratificeert. Vanaf dan moet de overheid zorgen dat mensen met psychiatrische problemen gewoon mee kunnen doen in de samenleving.

Steeds meer geschoolde ervaringsdeskundigen aan de slag
Veronique Huijbregts
Pameijer loopt voorop bij het inzetten van ervaringsdeskundigen. De zorgorganisatie introduceerde‘Howie the Harp’ in Nederland, een gecertificeerde opleiding voor ervaringsdeskundigen uit de Verenigde Staten.

Matte Harrie en de verlichting (strip)
Gee de Wilde

Craft
Els de Geus
'Zo is het mij vergaan. Ik zocht hulp. Ik ging naar een bijeenkomst voor lotgenoten, bij de Jellinek in Amsterdam. De verslaving van mijn huisgenoot is naar de achtergrond geraakt. En er zijn allerlei goed dingen op gang gekomen.'

Verslaving geen ziekte?
Alie Weerman
'Gee de Wilde betoogde in de vorige Deviant dat verslaving geen ziekte is. Dat vind ik niet in het belang van mensen met een verslaving. Zij dreigen daarmee verstoken te worden van vaak levensbedreigende zorg, zoals een goede detox en noodzakelijke behandeling.'

‘Ook als de negatieve kant je sloopt, blijft de positieve kant je kracht geven’ - Definities en stigma’s in beweging 
Auteur: Petra Jorissen
Aangemoedigd door onderzoeker Andrew Solomon zet Petra Jorissen in op een andere manier van kijken naar jezelf en naar de ander: het optimisme van anders-zijn en eigenheid.
Andrew Solomon, Ver van de boom. Als je kind anders is (2013).

Samen beslissen over de behandeling - Regulier en alternatief verbinden 
Marijke Alkemade
Het Centrum Integrale Psychiatrie in Groningen, onderdeel van Lentis, biedt al ruim acht jaar reguliere en complementaire behandelwijzen geïntegreerd aan in een ambulante setting. Effectiviteit en veiligheid van deze behandelingen worden er onderzocht. Deviant sprak met Bregje Hartogs, vanaf het begin betrokken bij het centrum als gezondheidszorg psycholoog en inhoudelijk teamleider.

Er is genoeg voor iedereen! Werk, zorg, zeggenschap en plezier 
Michi Almer
Volgens Michi Almer gaan we naar een samenleving met meer tijd en minder ongelijkheid. Dat is goed voor ieders geestelijke gezondheid en geeft ook mensen die wat extra zorg en aandacht nodig hebben de ruimte.

Boeksignalementen

 • Karl Jaspers, De inleiding van Karl Jaspers’ Algemene psychopathologie.
 • Corry Punch-Venneman en Maurice Punch, Een hoopvolle toekomst. De Windroos, een werkwijze voor herstel en maatschappelijke integratie van jongvolwassenen met psychoseproblematiek.
 • Hannie van Genderen, Gitta Jacobs en Laura Seebauer, Patronen doorbreken. Negatieve gevoelens en gewoonten herkennen en veranderen.
 • Brene Brown, De moed van imperfectie. Laat gaan wie je denkt te moeten zijn.
 • Anne Goossens en Anne Oude Egberink, Gezien of niet? Verbeeldingen in de geestelijke gezondheidszorg.
 • Bibi Dumon Tak, De wolfskwint. De geschiedenis van een gestoord gezin.
 • Karin Anema, Vandaag koop ik alle kleuren. Het levensverhaal van een man en zijn psychoses.

Kameraad (en alcoholist) voor het leven
Auteur: Jan Theunissen
'Ne me quitte pas'. Regie: Sabine Lubbe Bakker en Niels van Koevorden, Nederland/België, 2013

Rubriek: gedicht
Wat ik zou willen
Marjon Zomer (schrijfwedstrijd Deviant)