Jaargang 2006

Klik op de titel om het artikel te lezen (pdf-formaat)

 


Deviant 48

Inhoud nummer 48, maart 2006

Het thema van Deviant 48 is: Onderzoek, herstel, hoop

Pdf gehele nummer

Belangrijkste artikelen nummer 48, maart 2006

p. 3
Redactioneel

p. 8-10
Rubriek: onderzoek
Onvrede met satisfactieonderzoek - interview met de Amerikaanse professor Jean Campbell
Auteurs: Michi Almer en Mark Janssen
Met de toenemende marktwerking in de zorg wordt kwaliteitsonderzoek steeds belangrijker. Want er valt steeds meer te kiezen. Cliënten willen weten waar je de beste hulp kan krijgen. Verzekeraars willen weten of ze waar voor hun geld krijgen.

p. 12-14
Rubriek: onderzoek
Cliënten als mede-onderzoekers
Auteurs: Luc Nijenhuis, Ad Goethals en Jan Theunissen
Het is bij onderzoek in de ggz niet direct voor de hand liggend dat het perspectief van de meest direct betrokkenen, de cliënten, centraal staat. Tot midden jaren negentig waren cliënten vooral object van onderzoek. Aan hun subjectieve beleving van de psychiatrische aandoening of de ggz-behandeling werd weinig aandacht besteed. Pas vanaf midden jaren negentig is de discussie op gang gekomen over het cliëntenperspectief en de rol die cliënten bij onderzoek kunnen spelen.

 


Deviant 49

Inhoud nummer 49, juli 2006

Het thema van Deviant 49 is: Psychosen begrijpen

Pdf gehele nummer

 • Redactioneel
 • Ed Brand: Geestelijke zorg in verschralende psychiatrie
 • Eddo Rats: Een nieuwe kijk op de geest
 • Evelien Tonkens: Urgent advies aan kabinet!
 • Mark Janssen en Heinz Mölders: Leven met kunst en psychose - Gesprek met Jeroen van Eelen
 • Fijgje de Boer: Asylum
 • Petra Jorissen: Brückenschlag
 • Michi Almer: Zoeken naar de zin van waanzin
 • De Waan van de Dag
 • Ton Notten: Leven aan de onderkant
 • Huub Beijers: Verslag 'Kleur kiezen in de ggz'
 • Gee de Wilde: Opkomst en ondergang van Matte Harrie (15) - Matte Harrie van de partij
 • Marius Romme: De adolescentenkliniek revisited
 • Inge Mans: Gekmakend asielbeleid (3)
 • Jan Theunissen: Vreemde gasten
 • Ineke Jungschleger: Deviant Alfabet - Thomas de Quincey
 • Ineke Kok en Bob van Wijngaarden: Tevredenheid onderzoeken
 • Mary O'Hagan: Cliënten tussen macht en onmacht
 • Nona: Verslag 'Cliënten Informatiepunt'

Belangrijkste artikelen nummer 49, juli 2006

p. 3
Redactioneel

p. 35
Rubriek: reactie
Jean Campbell's onvrede met satisfactieonderzoek
Auteurs: Ineke Kok en Bob van Wijngaarden
In de vorige Deviant zette Jean Campbell zich in een interview af tegen het meten van cliënttevredenheid als indicator voor kwaliteit van zorg. Zij hanteert daarbij een aantal inhoudelijke en methodologische argumenten, die ook zouden gelden voor de in Nederland veel gebruikte GGZ Thermometer voor cliëntwaardering. Ineke Kok en Bob van Wijngaarden vinden dat instrument wel waardevol.

 


Deviant 50

Inhoud nummer 50, september 2006

Het thema van Deviant 50 is: Helpen dieren?

Pdf gehele nummer

 • Redactioneel
 • Ineke Jungschleger: Weg van de psychiatrie - Interview met Petra Hunsche
 • Evert Dekker: Werk aan de winkel
 • Schrijfwedstrijd: Helpen huisdieren in de psychiatrie?
  Het wolletje (Selma Parmentier) – Overleven (Martijntje van Reenen) – Helpen huisdieren in de psychiatrie? (Cynthia Pallandt) – De wereld is tegen mij (S. de Ruiter) – Tippie Nozinan (Hans Marechal) – Ingezonden brief (Puck van Baas) – Kat en zorg (Steven Wouters) – Meisje en paard (Siepje Drees) – Met kip meer mens (Julia Jones) – Het kanariepietje als reddende engel? (Ruud Jans) – Heeft een huisdier weleens een zelfdoding voorkomen? (Leopold Koelman) – Koning à la totem (Chris van Boetzelaer) – Gevangen (Koby Viel) – Haiku's (Saskia Kegel)
 • De Waan van de Dag
 • Jan Verhaegh: Verslag 'Cliënten actief in Sociaal Forum'
 • Ineke Jungschleger: Multiloog - Interview met Leen van Leersum
 • Gee de Wilde: Opkomst en ondergang van Matte Harrie (16) - Na mij de zondvloed
 • Petra Jorissen: Deviant Alfabet - Gerard Reve (1923-2006)
 • Jos Droës: Een wonderlijk rollenspel
 • Rozemarijn Esselink: Deviatheek
 • Mark Janssen: Passage
 • Jan Theunissen: 'L'ivresse du pouvoir'
 • Fritz Bremer en Renate Schernus: Economisering van de sociale psychiatrie
 • Annelies Faber en Wouter van de Graaf: We moeten bezuinigen! Interview met Mark Janssen

Belangrijkste artikelen nummer 50, september 2006

p. 3
Redactioneel

p. 4-6
Rubriek: interview
Weg uit de psychiatrie - interview met Petra Hunsche
Auteur: Ineke Jungschleger
Journaliste Petra Hunsche schreef in nummer 1 van Deviant het eerste verhaal over zelfbinding. Haar rol van activist/journalist in de psychiatrie heeft zij inmiddels aan de wilgen gehangen. Op dit moment schrijft zij een geschiedenis van de cliëntenbeweging in portretten van woordvoerders.

p. 8-21
Rubriek: schrijfwedstrijd
Helpen huisdieren?
Helpen huisdieren in de psychiatrie? Op deze vraag reageerden maar liefst 125 mensen. Helpt een hond bij uw herstel? Vrolijkt een poes meer op dan Prozac? Geeft een vis meer rust dan Valium? En heeft een huisdier wel eens een zelfdoding voorkomen? Een greep uit de inzendingen voor de schrijfwedstrijd. 

Deviant 51


Inhoud nummer 51, december 2006

Het thema van Deviant 51 is: Eerst een woning

Pdf gehele nummer

Belangrijkste artikelen nummer 51, december 2006

p. 3
Redactioneel

p. 12-15
Rubriek: herstellen
De wij-zij-kloof
Auteur: Tom van Wel
Er gaapt vaak een kloof tussen cliënten en hulpverleners. Het lijkt alsof het over twee verschillende werelden gaat. Kunnen cliënten wel goede hulp krijgen van personen uit 'de andere wereld'? Voelen zij zich dan voldoende begrepen? Als psycholoog worstelt Tom van Wel hiermee. Hij beschrijft enkele van zijn ervaringen, gevolgd door gedachten over hoe het misschien anders zou kunnen.

p. 16-18
Rubriek: museum
'Waanzin is vrouwelijk' - kunst uit inrichtingen rond 1900
Auteur: Ineke Jungschleger
'Een vrouwenhand en een paardentand staan nooit stil' luidt een oud gezegde. Een vrouw hoorde te breien, te haken of te borduren als ze even niets anders omhanden had. Die opvatting heerste - uiteraard - ook in psychiatrische inrichtingen: een handwerkje werd door het personeel op prijs gesteld.

p. 26-27
Rubriek: verslag
Presentiecongres
Auteur: Michi Almer
Op 26 september kwamen in Amersfoort ruim driehonderd bezoekers bijeen voor het eerste landelijke presentiecongres. Een duidelijk signaal dat de presentiebenadering zich mag verheugen over een toenemende belangstelling.

p. 36-37
Rubriek: Deviant alfabet
Nelly Sachs (1891-1970)
Auteur: Michi Almer
Nelly Sachs die in 1966 de Nobelprijs voor Literatuur ontving, groeide op in Berlijn als enige dochter van een welgesteld joods echtpaar. Ze was een dromerig, enigszins wereldvreemd kind dat al vroeg het gevoel had 'anders' te zijn en dit anders-zijn te moeten verbergen.