Deviant 73: juni 2012

deviant73

Het thema van Deviant 73 is: Cliënten in de wijk


Alle artikelen nummer 73, juni 2012

p.3 
Redactioneel

p. 4
Nieuws, commentaren en berichten:
• Bittere pil
• Voor altijd lange mouwen
• Jezelf manager als patiënt
• Oproep voor lezersbijdragen

p. 6-7
Rubriek: cliënten in de wijk
Instellingen verwaarlozen het burencontact
Kleinschalige woonvoorzieningen vormen eilandjes
Auteur: Annelies Faber
Het leek zo'n ideale oplossing: het ontmantelen van grote inrichtingen en het huisvesten van cliënten in kleinschalige woonvoorzieningen. Maar integreren in de buurt gaat niet vanzelf. Als instellingen daar geen beleid op maken, komt het niet van de grond. Dat blijkt uit interviews met cliënten en hun buren over hoe zij het burencontact ervaren. Een gesprek met gezondheidswetenschapper Laura van Alphen.
Tags: verstandelijke beperkingen, wonen, sociale omgeving, integratie, maatschappelijke acceptatie, onderzoek, integratie, Laura van Alphen, Universiteit Maastricht, Annelies Faber

p. 8-9
Rubriek: cliënten in de wijk
'Zonder dit project zou ik de hele dag thuiszitten'
Mixen in het buurthuis
Auteur: Veronique Huijbregts
Het Veenendaalse project Wijk en Psychiatrie is opgezet om isolement van mensen in de ggz te doorbreken. In buurthuizen organiseert het welzijnswerk 'gemengde' activiteiten. Gemeenten krijgen steeds meer taken met betrekking tot ggz-cliënten, maar weten vaak niet hoe hen te bereiken. Tijd voor een actiever beleid. Zoals in de wijk het Franse Gat in Veenendaal, met buurthuis De Geut als uitvalsbasis.
Tags: wonen, Wmo, welzijn, vrije tijd, integratie, Veenendaal, buurthuis, dagbesteding, (O)ggz-spiegel, Veronique Huijbregts

p. 10-13
Rubriek: cliënten in de wijk
Zelf een plan maken, kan dat wel in de psychiatrie?
Eigen Kracht-conferenties kunnen dwang voorkomen
Auteurs: Monique van Schagen en Hansje Galesloot
Familie en vrienden betrekken bij de zorg voor psychiatrische cliënten wordt overal met de mond beleden. Maar binnen instellingen hebben deze intimi toch vooral het nakijken. Buiten die muren echter vinden Eigen Kracht-conferenties voorzichtig ingang voor deze doelgroep. Het sociale netwerk heeft dan, samen met de cliënt, de regie over een herstelplan. Maar hébben ggz-cliënten nog wel een netwerk dat deze kar wil trekken?
Tags: eigen kracht, sociaal netwerk, dwang, Monique van Schagen, Hansje Galesloot

p. 14
Rubriek: column
Hoe spoort rehabilitatie?
De Stichting Rehabilitatie '92 vierde haar twintigjarig bestaan met een congres 'Sporen van rehabilitatie'. Maar hoe vitaal in dit gedachtegoed?Auteur: Joop Smoor
Tags: column, rehabilitatie, Joop Smoor

p. 15
Rubriek: cliënten in de wijk
Ei-complex: broedplaats voor kwetsbare mensen
In het Amsterdamse Ei-complex kunnen mensen met een psychiatrische achtergrond aan allerlei kunstzinnige activiteiten deelnemen.
Auteur:
Mariek Hilhorst
Tags: kunst, Amsterdam, Jop Egmond, psychose, Mariek Hilhorst

p. 16-17
Rubriek: cliënten in de wijk
'Wij letten er goed op dat er niet betutteld wordt'
Wmo-ambassadeurs denken mee over ggz-cliënten
Auteur: Annelies Faber
Meer zelfredzaamheid van mensen met beperkingen, de kern van de Wmo, kan al snel klinken als een mantra om bezuinigingen te rechtvaardigen. Maar minder overheidsbemoeienis biedt ook een uitgelezen kans om zorg en samenleven op een nieuwe leest te schoeien. Een interview met twee Wmo-ambassadeurs in Amsterdam.
Tags: Wmo, cliëntenbelang, Amsterdam, zelfredzaamheid, acceptatie, Annelies Faber

p. 18
Rubriek: debatverslag
Aandacht voor een ongelukkig huwelijk
Auteur: Jan Verhaegh en Jaap Meeuwsen
'Elke dokter die de levensbeschouwing van zijn patiënt buiten beschouwing laat, is geen knip voor zijn neus waard.' Dit is niet een uitspraak van een kerkvader, maar van de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, Rutger Jan van der Gaag. Op 28 maart nam hij in de Utrechtse Sint Janskerk tijdens een symposium het eerste exemplaar in ontvangst van het Handboek psychiatrie, religie en spiritualiteit.
Tags: boeken, verslag, levensbeschouwing, religie, spiritualiteit, Jan Verhaegh, Jaap Meeuwsen

p. 19
Rubriek: Matte Harrie
De opkomst en ondergang van Matte Harrie (38)
Auteur: Gee de Wilde
Tags: column, Gee de Wilde, Matte Harrie

p. 20-21
Rubriek: kunst
In beeld: Marie Suzuki
Auteur: Petra Jorissen
Tags: kunst, Marie Suzuki, Dolhys, Haarlem, Petra Jorissen

p. 22-23
Rubriek: vintage
Ronald Laing, verguisd en vergeten. Ten onrechte?
Auteur: Michi Almer
In de jaren zestig werd Ronald D. Laing een wereldberoemd psychiater: zijn boeken waren bestsellers en zijn lezingen trokken volle zalen. Zijn roem was van korte duur. Toen hij in 1989 overleed, leken zelfs zijn eigen aanhangers hem al vergeten. Hij geldt vooral als 'antipsychiater' die ouders van schizofrene jongeren schuldgevoelens bezorgde. Heeft Laings denken nog betekenis?
Tags: boeken, geschiedenis, Laing, antipsychiatrie, schizofrenie, psychose, vintage, spiritualiteit, existentialisme, ouders, Michi Almer

p. 24-25
Rubriek: crisiskaart
Een geruststellend kaartje in je portemonnee
Auteur: Petra Jorissen
Je kunt hem opvouwen tot het formaat van een pasje en altijd bij je dragen. Op de crisiskaart staat wat er volgens jou moet gebeuren op het moment van een crisis. Want in zulke situaties zijn cliënten niet altijd tot een gesprek in staat, of gaan hulpverleners aan hun inbreng voorbij vanwege de psychiatrische symptomen. Het opstellen van de crisiskaart is geen sinecure, maar dan heb je ook wat. Enkele kaarthouders vertellen over hun ervaringen.
Tags: crisiskaart, behandeling, crisis, APCP, Cliëntenbelang, Petra Jorissen

p. 26
Rubriek: Uw Riagg
Inspectie trekt boetekleed aan
Auteur: Paul Manni
Tags: Uw Riagg, Paul Manni, inspectie, IGV, klachten, Inspectie voor de Gezondheidszorg, Bopz, dwangbehandeling, verstandelijke beperkingen

p. 27
Rubriek: media
'Bij HEE ben ik pas echt gaan voelen'
Auteur: Veronique Huijbregts
Gekkenwerk brengt de activiteiten van de ervaringsdeskundige docenten van het HEE-team in beeld. De documentaire van Marleen Houter maakte tijdens de première op 3 april in een bomvolle zaal in Utrecht de nodige emoties los. Bij ex-cliënten riepen de beelden herkenning op, bij hulpverleners enige gêne.
Tags: HEE, Wilma Boevink, video, media, Trimbos Instituut, ervaringskennis, Veronique Huijbregts

p. 28-31
Als pyromanen bij de brandweer - Vuur van de waanzin lokt ervaringsdeskundigen
Wouter Kusters
Wouter Kusters acht zichzelf ervaren én deskundig op het gebied van psychiatrie. Toch aarzelt hij om zichzelf ervaringsdeskundige te noemen: er hangt een ziekmakend geurtje omheen. Waarom keren ex-cliënten, die zo opgelucht de inrichting verlieten, daar als ervaringsdeskundige weer naar terug?

p. 32-33
Rubriek: verpleegkundigen
Emotionele buffers tussen arts en patiënt
Auteur: Rob Keukens
Psychiatrisch verpleegkundigen: een té bescheiden beroepsgroep. Hoewel ze gelden als ruggengraat van de ggz, verheffen ze zelden hun stem. Rob Keukens, docent verpleegkunde, las een recente dissertatie en raakte eens te meer overtuigd van hun sleutelrol in de omgang met patiënten.
Tags: Cecile aan de Stegges, onderzoek, professionals, verpleegkundigen, dissertatie, proefschrift, Universiteit Maastricht, Rob Keukens

p. 34-35
Rubriek: medicijngebruik
Alarm over dreigend Pharmageddon
Auteur: Frank van Meerendonck
Farmaceutische bedrijven verkopen ziektes in plaats van geneesmiddelen. Dat is de boude stelling van psychiater David Healy in zijn nieuwste boek. De wereldwijde markt voor geneesmiddelen groeit spectaculair en bedroeg 900 miljard dollar in 2010. Antidepressiva en andere middelen die op het zenuwstelsel werken, zijn met 50 miljard dollar koploper. Steeds meer medicijnen genezen niet een ziekte, maar zijn bedoeld tegen leefstijlrisico's. Over de schade van medicijngebruik op langere termijn gaat het al helemaal nooit.
Tags: medicijnen, medicijngebruik, David Healy, boek, recensie, Frank van Meerendonk

p. 36-37
Rubriek: deviatheek
Boeksignalementen
Auteur: Rozemarijn Esselink
• Linda Kramer en Helen Eikenaar, Als ik gek ben wil ik niet gestoord worden. Gesprekken over hoe deuren opengaan in de psychiatrie en verslavingszorg.
• Renske Jonkman, Zo gaan we niet met elkaar om.
• Bea De Rouck, Psychose beter begrijpen.
• Collectief de GGz Dichter, GGz Dichter. Poëtische ervaringen 2012.
• Fariba Rhmaty, Traumaverwerking met vluchtelingen. Een transculturele systeembenadering.
• Bram Bakker, Over seks gesproken.
• Nicole van Erp e.a., Ervaringsdeskundigheid en herstelondersteuning.
Tags: deviatheek, boeken, Rozemarijn Esselink

p. 38
Rubriek: film
Een ongevaarlijke film
'A Dangerous Method'. Regie: David Cronenberg
Auteur: Jan Theunissen
Tags: film, recensie, Jung, Freud, masochisme, David Cronenberg, Jan Theunissen

p. 40
Rubriek: gedicht
Soms, een enkele keer
Toon Tellegen, uit: Als wij vlammen waren (1996)
Tags: gedicht, kunst