Deviant 71: december 2011

deviant71

Klik op de titel om het artikel te lezen (pdf-formaat)

Het thema van Deviant 71 is: Beeldvorming


Alle artikelen nummer 71, december 2011

p. 3
Redactioneel

p. 3
Rectificatie
Helaas is er in Deviant 70 over ‘psy-complex’ een deel van de grafiek op blz. 29 weggevallen. Daardoor is niet meer zichtbaar dat de curve die de verkoop van ADHD-medicijnen laat zien, zich in 2008 en 2009 doorzet naar 1200 (een vertwaalfvoudiging). Geïnteresseerde lezers kunnen de grafiek opvragen bij het redactiesecretariaat.

p. 4-6
Rubriek: beeldvorming
Beelden van mensen met psychische aandoeningen
Stigmatisering in Nederland
Auteur: Aartjan ter Haar
Hoe vaak wordt er niet verwezen naar ongewenste beeldvorming als oorzaak van problemen van mensen met psychische aandoeningen? Stigmatisering zou het belangrijkste obstakel vormen voor maatschappelijke participatie. Zou die beeldvorming beter zijn, dan waren heel wat problemen opgelost. Maar hoe zit het nu echt met de beeldvorming van mensen met psychische aandoeningen?
Tags: beeldvorming, stigmatisering, onderzoek, participatie, Aartjan ter Haar

p. 7
Rubriek: column
Lid(maatschaps)teken
Auteur: Toon van der Aa
Tags: column, beeldvorming, stigmatisering, ervaring, terminologie, Pandora, Toon van der Aa

p. 8-10
Rubriek: beeldvorming
Stigma bestrijden: wat werkt?
Auteur: Martin van ‘t Klooster
In Nederland merken we er nog niet zoveel van, maar in andere landen wordt al jaren hard gewerkt aan antistigma-strategieën en -activiteiten. Goede campagnes helpen mensen met psychiatrische problemen om deel te nemen aan de samenleving en opgenomen te worden in familie, vriendenkring of werk. Maar wat zijn goede campagnes?
Tags: beeldvorming, stigma, antistigma, stigmabusters, Norman Sartorius, campagne, Martin van ’t Klooster

p. 11
Rubriek: column
Dubbelbeperkt
Auteur: Marja Morskieft
Tags: column, beeldvorming, ervaring, Marja Morskieft

p. 12-13
Rubriek: campagne
Anoiksis kiest het pad van de meeste weerstand
Over beeldvormingcampagnes rond schizofrenie
Auteurs: Mette Lansen en Maarten Muis
Vereniging Anoiksis, voor en door mensen met de diagnose schizofrenie, organiseert vanaf haar oprichting in 1993, campagnes om stigmatisering van mensen met deze diagnose tegen te gaan.
Tags: beeldvorming, stigma, campagne, schizofrenie, psychose, Anoiksis, ervaringsdeskundig, Mette Lansen, Maarten Muis

p. 14
Rubriek: column
What’s in a name?
Auteur: Petra Jorissen
Tags: column, beeldvorming, terminologie, ervaring, Petra Jorissen

p. 15
Rubriek: campagne
Samen sterk tegen stigma
Auteur: Veronique Huijbregts
In voorbereiding is een landelijke campagne ‘Samen sterk tegen stigma’.
Tags: beeldvorming, campagne, stigma, Veronique Huijbregts

p. 15
Rubriek: campagne
Niemand Minder Festival
Auteur: Veronique Huijbregts
Niemand Minder Festival van Pameijer groot succes.
Tags: beeldvorming, campagne, stigma, Pameijer, Veronique Huijbregts

p. 16-17
Rubriek: campagne
Twee jaar filmen
Auteur: Liane Ermstrang
Twee jaar op locatie filmen of een snelle tweet? Hoe vullen media elkaar aan om een maatschappelijke boodschap door te geven? Kanttekeningen bij het in beeld brengen van het leven een jonge vrouw met een bipolaire stoornis.
Tags: beeldvorming, campagne, video, Cliëntenbelang Utrecht, Jeanne, bipolaire stoornis, Liane Ermstrang

p. 17
Rubriek: campagne
Psyche Media Prijs voor ‘Paviljoen 7’
Auteur: Veronique Huijbregts
Tags: beeldvorming, campagne, tv, video, Soli Schwarcz, Veronique Huijbregts

p. 18-19
Rubriek: symposiumverslag
Discriminatie: vloek of noodzaak?
Auteur: Michi Almer
Jaarlijks organiseert de Stichting Psychoanalyse en Psychiatrie in dierentuin Artis een symposium rond een maatschappelijk relevant thema. Dit jaar was het discriminatie. Alles draaide om de vraag: hoe kan schadelijke discriminatie bestreden worden zonder de natuurlijke behoefte van mensen om onderscheid te maken, te ontkennen?
Tags: verslag, beeldvorming, discriminatie, stigmatisering, cultuur, Michi Almer

p. 20-21
Rubriek: zeggenschap
‘We kijken naar de talenten van mensen’
Auteurs: Melle Knulst en Arnoud Boerwinkel
Organisaties in de maatschappelijke opvang en vrouwenopvang laten veel kansen liggen als het gaat om actieve betrokkenheid van de cliënt. Zeker één op de zeven organisaties in deze sector beschikt niet over een cliëntenraad. Het kan ook anders. Stichting Anton Constandse beheert 30 verschillende locaties en vormen van begeleid wonen voor mensen met een psychische beperking, soms met verslavingsproblemen. De invulling van medezeggenschap gaat niet van een leien dakje, maar het lukt. ‘We kijken goed naar wat voor kwaliteiten mensen in huis hebben.’
Tags: zeggenschap, rehabilitatie, cliëntenraad, LOC, zelfbeeld, zelfvertrouwen, bewonerscommissie, Melle Knulst, Arnoud Boerwinkel

p. 22-23
Rubriek: vintage
Ooit een beeld gevormd? En… hielp het?
Auteur: Arend Jan Heerma van Voss
Terugblik op een klassieke campagne ter verandering van de beeldvorming over psychiatische cliënten: de spiegelposter 'Ooit een normaal mens gezien?' 
Tags: geschiedenis, beeldvorming, campagne, Pandora, Arend Jan Heerma van Voss

p. 24-25
Rubriek: inclusie
AanZet: we hebben elkaar nodig
Auteur: Chris Jongema
Hoe vind je aansluiting bij de samenleving als je geen zelfvertrouwen hebt, niks durft te zeggen en soms met de nek wordt aangekeken? Mensen met ervaring in de verslavingszorg, vrouwen- en maatschappelijke opvang of geestelijke gezondheidszorg kampen vaak met dit probleem. Ook als ze al lang en breed uitbehandeld zijn. AanZet heeft verschillende projecten voor psychisch kwetsbare mensen om weer onder de mensen te komen en het leven in eigen hand te nemen. Uniek is dat mensen uit de doelgroep zelf deze projecten runnen en zo, werkend aan eigen herstel, de weg naar de samenleving weer inslaan.
Tags: inclusie, AanZet, Friesland, integratie, participatie, zelfsturing, lotgenotencontact, zelfbeeld, Chris Jongema

p. 26
Rubriek: Uw Riagg
Dossier blijft gesloten
Auteur: Paul Manni
Tags: Uw Riagg, dossier, rechtspositie, rechtsbescherming, Paul Manni

p. 27
Rubriek: Matte Harrie
‘Occupy Barnedaal’
De opkomst en ondergang van Matte Harrie (36)
Auteur: Gee de Wilde
Tags: column, Mattte Harrie, Gee de Wilde

p. 28-29
Rubriek: boeken
Springplank voor verdieping
Auteur: Huub Beijers
In 2011 is een op de vijf Nederlanders van allochtone herkomst, westers of niet-westers. Onze mobiliteit is zo groot dat we de wereld bij voorkeur vergelijken met een dorp. Om de grondrechten, die de kern van onze samenleving vormen voor ieder van ons geldend te houden, moeten we vertrouwde manieren van denken, werken en samenleven aan de nieuwe diversiteit aanpassen. Dit proces wordt in de geestelijke gezondheidszorg aangeduid als interculturalisatie. Het ruim zeshonderd pagina’s tellende Handboek culturele psychiatrie en psychotherapie bundelt de kennis die hierover in ruim vijfentwintig jaar is opgebouwd.
Tags: boeken, recensie, intercultureel, transcultureel, diversiteit, vooroordeel, cultuur, Joop de Jong, Sjoerd Colijn, Huub Bijers

p. 30-31
Rubriek: interview
Wolf Wolfensberger
Auteur: Ineke Jungschleger
De leermeester van alle belangrijke vernieuwers in de hele wereld op het gebied van rechten van mensen met een handicap is deze zomer overleden. Wolf Wolfensberger (1934-2011) werd geboren in Duitsland en vluchtte met zijn familie voor de nazi’s naar de VS, waar hij hoogleraar werd aan de universiteit van Syracuse. Erwin Wieringa (58), onafhankelijk adviseur en actief strijder voor inclusie, leerde Wolfensberger twintig jaar geleden kennen en had sindsdien grote waardering voor deze ‘onverbeterlijke lastpak’. 
Tags: in memoriam, interview, inclusie, euthanasie, Social Role Valorization, beeldvorming, Wolf Wolfensberger, Dennendal, Verenigde Staten, Erwin Wieringa

p. 32
Rubriek: column
‘Helaas, uw kindje heeft geen Down syndroom’
Beeldvormingspolitie
Auteur: Aartjan ter Haar
Het leek zo duidelijk. ‘Mongolen’ mag niet meer, we hebben het voortaan over ‘mensen met Down syndroom’. Ziedaar, de boodschap van boze ouders en verwanten van mensen met een verstandelijke handicap – de beeldvormingspolitie – in een notendop.
Tags: column, beeldvorming, terminologie, tv, Down syndroom, Aartjan ter Haar

p. 33
Rubriek: film
Repressie en lust
‘La Mirada Invisible’. Regie: Diego Lerman
Auteur: Jan Theunissen
Tags: film, recensie, Diego Lerman, Jan Theunissen

p. 34-35
Rubriek: verslag
Cliënt moet fundamenteel de leiding nemen
Over leiderschap, beeldvorming en herstel in de cliëntenbeweging
Auteur: Petra Hunsche
De Canadees-Amerikaanse hoogleraar Marianne Farkas discussieerde in de luwte van haar lectoraat in Groningen met een voorhoede van de cliëntenbeweging over de stand van zaken bij herstel. Over de begrippen leiderschap en ‘cliëntleiderschap’. Over verandering en beeldvorming. En over de ontwikkeling van empathie: ‘Je moet steeds weer een mijl in iemands schoenen meelopen.’
Tags: verslag, leiderschap, beeldvorming, herstel, HEE, cliëntenbeweging, empathie, zeggenschap, ervaringsdeskundig, Marianne Farkas, Petra Hunsche

p. 36-37
Rubriek: deviatheek
Boeksignalementen
Auteur: Rozemarijn Esselink

  • Catharina Th. Bakker e.a., Opvang en zorg onder één dak. HVO-Querido Amsterdam, 1969-2009.
  • Egbert Tellegen, Huub Mous en Daan Muntjewerf, Tegen de tijdgeest. Terugzien op een psychose.
  • Jim Geekie e.a. (red.), Experiencing Psychosis. Personal and Professional Perspectives.
  • Peter Buwalda, Bonita Avenue.
  • Martin Appelo, Het gelaagde brein. Reflectie en discipline bij het werken aan verandering.
  • Martin Rossman, Maak je geen onnodige zorgen. Train je brein en verander stress in vertrouwen.
  • Andreas Mussenbrock, Op de bank bij Kant. De filosoof als therapeut.
  • Geertje Couwenbergh, Zin. Lust in je leven door schrijven.
  • Erwin van Meekeren en Jan Baars, Psychische stoornissen en naastbetrokkenen. Een praktijkboek voor behandelaars.
  • Monica van den Berg (fotografie) en Maarten Muis (interviews), Meer dan dat… Tien portretten van mensen met schizofrenie.

Tags: deviatheek, boeken, Rozemarijn Esselink

p. 39
Mededelingen

p. 40
Gedicht
(Pastime)
C.B. Vaandrager (1935-1992), uit: Metalon (1987)
Tags: gedicht, kunst, C.B. Vaandrager