Deviant 81: juni 2014

deviant81

Thema: Armoede om gek van te worden

Redactioneel

Armoede: voer voor psychologen
Michi Almer
Bestrijdt de overheid de armoede of de armen? Armoede en psychiatrie gaan vaak hand in hand: wie psychisch kwetsbaar is, heeft een grote kans arm te zijn. Aan de andere kant kan armoede mensen gek maken. En alle regelingen waarmee armen te maken krijgen zijn al helemaal om gek van te worden.

Leven van de bijstand
Ineke Jungschleger
Wat maken mensen die aangewezen zijn op een bijstandsuitkering zoal mee? Journaliste Ineke Jungschleger sprak voor Deviant met drie van hen.

Rode cijfers, onderzoek naar armoede en psychiatrie
Aartjan ter Haar
Het lijkt erop dat mensen die arm zijn vaker psychiatrische problemen hebben. Mensen met zulke problemen hebben weer vaker met armoede te maken. Toch is er maar weinig bekend over de financiële situatie van ggz-cliënten.

Psychiatrie = armoede
Maria de Lange
Armoede gaat over uitgesloten raken, niet meer meetellen.

Lopen brengt hoop
Hansje Galesloot
Armoede gaat vaak samen met andere problemen: psychische klachten, overgewicht, eenzaamheid. Maatschappelijk werkster Els Annegarn leidt in Amsterdam-Noord een loopgroep om sterk vereenzaamde mensen uit hun passiviteit en isolement te halen.

Buitenslapen in een rijk land
Jenny Boer
De groep van ‘nieuwe daklozen’ groeit: mensen die door de crisis hun huis hebben verloren. Maar pas als je kampt met psychiatrische klachten of verslavingsproblemen, mag je ’s nachts de opvang in. Een misstand, vindt straatjurist Caroline de Groot.

Qrachtig én qwetsbaar – Portretten van 125 mensen in armoede
Annemiek Onstenk
Burgerkracht en eigen kracht, we worden ermee doodgegooid. In het magazine Qracht 500 komt de achterkant van dat verhaal aan bod. Wordt nog wel genoeg rekening gehouden met kwetsbare mensen?

In beeld
Petra Jorissen
Karin Anema schreef Vandaag koop ik alle kleuren, het levensverhaal van een man en zijn psychoses. In de kunstrubriek enkele schilderijen en tekeningen van deze Twan.

Een kleinere ggz zonder betweterij – Deviant vierde twintigjarig bestaan
Jos Dröes
Een verkleinde ggz, meer zorg vanuit de gemeenschap en een vruchtbare wisselwerking tussen de biologische psychiatrie en de herstelbeweging. Dat waren enkele vergezichten van psychiater Jos Dröes op het feestje bij het twintigjarig bestaan van Deviant op 14 maart in Brouwerij de Prael in Amsterdam.

Ruimtereis door het psychotisch universum
Petra Jorissen
In de huidige biomedische tijden is weinig aandacht voor de spirituele kant van psychotische ervaringen. In zijn magnum opus Filosofie van de waanzin wil Wouter Kusters die rijkdom juist wel laten zien.

‘Psychoses door trauma’s kun je niet afdoen met een pil’
Veronique Huijbregts
Interview met psychotraumatoloog Onno van der Hart over het gebrek aan aandacht voor traumatische ervaringen als oorzaak van psychoses.

‘Matte Harrie heeft geen trek, maar honger’ (strip)
Gee de Wilde

De veerkracht van een DES-moeder
Annemiek Onstenk
Mieni Westerink was niet alleen DES-dochter, met alle medische problemen van dien. Ze kreeg ook ernstige psychische klachten en bracht lange jaren door in de ggz. Ze schreef het aangrijpende Dagboek van een DES-dochter.

Dromen durven waarmaken
Laura Vegter en Ireen van der Lande
Wensen mogen hebben en deze vervolgens in de wereld zetten, is een belangrijke stap naar herstel. Maar hoe moet je durven dromen als je zelfvertrouwen door psychische klachten een flinke deuk heeft opgelopen? De redactie van de website Ervaringswijzer vertelt over (ex-)cliënten die, vaak juist vanuit de ervaring met hun psychisch ongemak, het aandurfden om iets op te zetten.

Weerwerk tegen DSM-isatie van ggz
Jan Theunissen
Onlangs verscheen de vijfde versie van de DSM, het Amerikaanse diagnostische handboek voor de psychiatrie. Hoogleraar Jim van Os zat als lid van de werkgroep psychotische syndromen dicht bij het vuur. In zijn boek De DSM voorbij! is hij kritisch over de uitwassen. Maar vooral presenteert hij een beloftevol en wetenschappelijk onderbouwd alternatief.

Boeksignalementen
Albert Jan Kruiter en Clara Pels, De dag dat Peter de deur dichttimmerde
Stephan Steinmetz, De brievenbus van mevrouw De Vries
Christina van der Feltz-Cornelis en Niels Mulder (red.), Handboek sociale psychiatrie
Paul Custers, Aafje
Liesbeth Libbers en Martine Delfos, Eetstoornissen van binnenuit belicht. Nederlandstalige egodocumenten
Stephan Sanders, Iets meer dan een seizoen. Memoir
Irvin Yalom en Ginny Elkin, In therapie. Beschouwingen van psychiater en patiënt

Worsteling met doodswens
Henk Maurits
Filmrecensie van: Moeders springen niet van flats. Regie: Elena Lindemans, Nederland (2014).

Er is genoeg (gedicht) 
Marion Steur