Jaargang 1999

Klik op de titel om het artikel te lezen (pdf-formaat)

 


Deviant20-coverInhoud nummer 20, maart 1999

Pdf gehele nummer

 • Redactioneel
 • Ad Goethals en Sarah Detaille: Verwaarlozing in polderland
 • Saskia Hubelmeijer: Spoken bij Onze Lieve Vrouwe
 • Wilma Boevink: Monsters uit het verleden
 • Mark Janssen: Het geld ligt op straat
 • Lia de Bruyn e.a.: Cliënten trainen hulpverleners
 • Guiseppe dell'Acqua: Burgerschap is de beste medicijn
 • Saskia van Dorp, Mark Janssen en Jan Theunissen: Anders omgaan met psychose
 • Mark Janssen en Saskia van Dorp: Out Loud en Homeless
 • Wolfgang Werner: Psychiatrisch Alfabet - N
 • Elisa Passavanti: Viva la differenza - leve het verschil
 • Doke Oosterholt: Nederland als religieuze proeftuin
 • Pleun van Vliet: Met handen en voeten gebonden aan sponsors?
 • Merik van der Torren: De nieuwe psychiater
 • Pleun van Vliet: De therapeut
 • Gee de Wilde: Structopaten met slappe knieën
 • Jan Theunissen: 'La vita è bella'

Belangrijkste artikelen nummer 20, maart 1999

p. 3
Redactioneel

p. 4
Met handen en voeten gebonden? Seminar over sponsoring door de farmaceutische industrie
Auteur: Pleun van Vliet
Op 11 december hield Health Action International in Parijs een seminar over de voor- en nadelen van sponsoring door de farmaceutische industrie. Steeds meer patiëntengroepen, onderzoekers en ggz-instellingen zien zich, door toenemende privatisering van de gezondheidszorg, gedwongen een beroep te doen op geld van de industrie om hun voortbestaan zeker te stellen. Dit roept vragen op over onafhankelijkheid. Deviant stuurde zijn redactielid Pleun van Vliet op reportage.

 


Deviant21-cover

Inhoud nummer 21, juli 1999

Pdf gehele nummer

 • Redactioneel
 • Jos Bosch: Artsen betaald voor neponderzoek
 • Mark Janssen: Deviant op internet
 • Mark Janssen: Crisis-gastgezinnen in de VS
 • Pleun van Vliet: Deviant, mijn lievelingskrant
 • Marlieke de Jonge: Vertrouwen, Variatie en Vangnet
 • Gee de Wilde: Asielbeleid
 • Michi Almer: Lezen en schrijven in crisis
 • Waan van de Dag
 • Marius Romme: Psychose als bron van kennis
 • Doortje Kal: Okapifonds voor alternatieve ggz
 • Pleun van Vliet: De kliniek
 • Wolfgang Werner: Psychiatrisch alfabet - O
 • Sonja van Rooijen en Pleun van Vliet: Bejegening in de artsenopleiding
 • Jan Theunissen: 'Claire Dolan'
 • Mark Janssen: Gratis congressen
 • Sonja van Rooijen: Zorgvernieuwing
 • Saskia van Dorp: Open Mind
 • Sonja van Rooijen: Prescrire
 • Mededelingen

Belangrijkste artikelen nummer 21, juli 1999

p. 3
Redactioneel

p. 4
Seeding-onderzoek: de schaamte voorbij - Nederlandse artsen overtreden massaal de wet
Auteur: Jos Bosch
Twee medewerkers van Deviant (Pleun van Vliet en Jos Bosch) hebben zich het afgelopen anderhalf jaar verdiept in de wijzen waarop de farmaceutische industrie opereert binnen de psychiatrie. Hiervoor bezochten zij congressen, hielden zij interviews en raadpleegden zij literatuur. Tijdens hun onderzoek maakten zij kennis met de strategieën die de industrie gebruikt om zowel arts als patiënt te beïnvloeden in hun voorkeur voor een bepaalde behandeling. Een zeer dubieuze, maar tevens zeer gebruikelijke, strategie is 'seeding'. Hierover gaat het nu volgende artikel. Eerdere artikelen in deze serie zijn verschenen in de nummers 17 en 20.

 


Inhoud nDeviant22-coverummer 22, september 1999

Pdf gehele nummer

 • Redactioneel
 • Ruud Vlek: Gevangen in het net van de verzorgingsstaat
 • Clemens Buur: Werken is gezond
 • Marijke Knuttel en Cees Smit: Tweedeling of integratie
 • Gee de Wilde: ABCD
 • Doortje Kal: De betekenis van vermaatschappelijking
 • Doortje Kal: Over gastvrijheid
 • Mark Janssen: Paddenstoelen plukken
 • Waan van de Dag
 • Shulamith Ramon: Weerstand als hulpmiddel voor de hulpverlener
 • Wolfgang Werner: Psychiatrisch alfabet - P
 • Jan Theunissen: Het zal ons een zorg zijn
 • Sonja van Rooijen: Verwenpsychiatrie
 • Fijgje de Boer: Policy & Politics
 • Heinz Mölders: Forum Kritische Psychologie
 • Ervaringsdeskundige: Over overleven
 • Jan Theunissen: 'A vendre'
 • Doortje Kal: De standaardmens voorbij
 • Mededelingen

Belangrijkste artikelen nummer 22, september 1999

p. 3
Redactioneel

p. 4
Gevangen in het net van de verzorgingsstaat - over de financiële positie van ggz-patiënten
Auteur: Ruud Vlek
In het sociaal-economisch beleid van de overheid komen chronisch psychiatrische patiënten er al jaren bekaaid af. Door hun psychische problemen verslechteren hun kansen op inkomensverwerving via de arbeidsmarkt voor langere tijd of is sprake van blijvende arbeidsongeschiktheid. Naast hun geestelijke autonomie verliezen ze daarmee ook hun economische zelfstandigheid.

 


Inhoud Deviant23-covernummer 23, december 1999

Pdf gehele nummer

 • Redactioneel
 • Mark Janssen: Psychiatrie in de media
 • Heinz Mölders: Het project Kunst en Communicatie
 • Gee de Wilde: Slecht nieuws
 • Wolfgang Werner: Psychiatrisch alfabet - Q
 • Annalisa Gagliano: Theater in het vrouwenproject La Cicoria
 • Marry Mos, Ingrid Peijer en Huub Beijers: Persoonsgebonden budget
 • Harrie van Haaster en Wouter van de Graaf: Hoe te overleven?
 • Waan van de Dag
 • Huub Hendriks: Psychosen onthuld
 • Paul Manni: Aangifte kan strafbaar zijn
 • Wim Kannekens: Andere taal van hulpverleners
 • Jan Theunissen: 'Dis-moi que je rêve'
 • Ton Notten: De millenniumbestendigheid van het normale
 • Clemens Buur: Een voorbijrazende trein
 • Doke Oosterholt: De Bakchanten
 • Jacqueline Lucas: Een vreemde gast
 • Toon van der Aa: Voor Eric Hoffmann
 • Mededelingen


Belangrijkste artikelen nummer 23, december 1999

p. 3
Redactioneel

p. 4
Een gestoord beeld - psychiatrie en de media
Auteur: Mark Janssen
Van oudsher bestaan er ongunstige beelden over psychiatrische patiënten. Het gaat om negatieve stereotypen die geen verbinding hebben met de realiteit, maar zich bevinden in de fantasie van veel mensen. Die fantasieën bevatten vooroordelen die een hardnekkig bestaan leiden. De massamedia schijnen dit in de hand te werken. Hoe groot is dit probleem en wat kan eraan worden gedaan? Dat is de inzet van het 4e Deviant-debat, dat op 16 december 1999 gehouden zal worden op het festival 'Een gestoord beeld'.

p. 6
Column: Slecht nieuws
Het RTL4-nieuws van 26 oktober 1999.
Auteur: Gee de Wilde