Deviant 67: december 2010

deviant67

Klik op de titel om het artikel te lezen (pdf-formaat)

Het thema van Deviant 67 is: aandacht voor ouderen


Alle artikelen nummer 67, december 2010

p.3
Redactioneel

p. 4-6
Rubriek: ouderen
Tijd voor nieuwe experimenten
Saar Boerlage wil nieuwe panden renoveren tot senioren woningen
Auteurs: Petra Jorissen en Mark Janssen
De Amsterdamse Saar Boerlage (78) streed voor een basisinkomen voor iedereen en was in de jaren tachtig woordvoerder van het ‘No Olympics Comité’. Nu is ze bijna dagelijks actief in WOUW, het Netwerk Maatschappijkritische 50+ vrouwen.
Tags: ouderen, senioren, Saar Boerlage, Amsterdam, vrouwen, wonen, kwaliteit, zeggenschap, PSP, WOUW, Petra Jorissen, Mark Janssen

p. 7
Rubriek: column
Rutte 1 en de ggz
Auteur: Gee de Wilde
Tags: column, Gee de Wilde

p. 8-9
Rubriek: ouderen
Bewoners over goede zorg
Ervaringen met het inzetten van foto’s bij ouderen met dementie
Auteurs: Ezra van Zadelhoff e.a.
Onderzoekers gezondheidswetenschappen aan de Universiteit van Maastricht deden onderzoek naar de mogelijkheden om erachter te komen wat ouderen met dementie van de aan hen geboden zorg vinden. In deze bijdrage doen zij verslag van hun bevindingen.
Tags: ouderen, wonen, kwaliteit, dementie, onderzoek, ervaring, zeggenschap, Universiteit van Maastricht, Ezra van Zadelhoff

p. 10-12
Rubriek: ouderen
Luisteren naar de stem van ouderen
Medezeggenschap moet je organiseren
Auteur: Ineke Jungschleger
Tineke Abma, hoogleraar cliëntenparticipatie in de ouderenzorg, wil dat beleid in instellingen gebaseerd wordt op de wensen en behoeften van de betrokkenen. Ze deed participerend onderzoek samen met uiteenlopende groepen cliënten.
Tags: ouderen, zeggenschap, medezeggenschap, clientenparticipatie, ervaringen, ervaringsdeskundigheid, onderzoek, participerend onderzoek, wonen, instellingen, kwaliteit, Tineke Abma, Ineke Jungschleger

p. 13
Rubriek: column
De oude, wijze schoonmaker
Auteur: Elise de Boer
Tags: column, ouderen, Elise de Boer

p. 14-15
Rubriek: boeken
Zingen tot de laatste ademtocht
Auteur: Annelies Faber
Dementie is een ramp. Niet alleen omdat mensen die het overkomt met verlies op alle levensgebieden te kampen hebben en stukje bij beetje hun autonomie moeten prijsgeven, maar ook omdat zij sociaal overbodig worden verklaard. De dikwijls schrijnende praktijk in de zorg, zoals verscherpte indicatiestelling, laag geschoold personeel, weinig personeel en reductie van zorg tot voornamelijk technische handelingen, komt daar nog eens bovenop.
Tags: ouderen, dementie, autonomie, instellingen, boeken, recensie, Annelies Faber

p. 16-19
Rubriek: kunst
MAF 3
Ontmoetingen tussen kunst en gekte
Auteur: Michi Almer
Tien dagen lang stond Haarlem in het teken van Madness & Arts. Meer dan vijftig programma onderdelen waren er, bovendien van hoge kwaliteit. Kansen genoeg om de relatie tussen kunst en waanzin vanuit vele invalshoeken te belichten.
Tags: kunst, verslag, Dolhuijs, Haarlem, MAF, Madness & Arts, Nina Folkersma

p. 20-21
Waan van de dag
Tags: waan van de dag

p. 22-23
Rubriek: verslag
Spraakverwarring rond welzijn nieuwe stijl
Auteur: Doortje Kal
Op 14 oktober vond in Nieuwegein een door een paar honderd welzijnswerkers bezocht welzijnsdebat plaats over ‘actuele uitdagingen voor sociaal werkers’, met daarbij als centrale vragen: hoe kan het welzijnswerk de eigen kracht en de sociale stijging van kwetsbare burgers bevorderen? Hoe verhoudt zich de verantwoordelijkheid van de sociaal werkers tot die van semi-professionele burgers en is het nog realistisch dat het welzijnswerk wordt geacht de sociale cohesie te bevorderen?
Tags: verslag, welzijn, eigen kracht, sociale cohesie, burgerschap, verstandelijke beperking

p. 24-25
Rubriek: verslag
Tussen kwetsbaarheid en ambitie
Auteur: Ineke Jungschleger
‘Tussen kwetsbaarheid en ambitie’ was het onderwerp waarover op 24 september werd gepraat in het Amsterdamse Psychiatrie Café.
Tags: verslag, psychiatrie cafe, ervaring, Amsterdam

p. 26-27
Rubriek: verslag
Griekse gastvrijheid
Auteur: Jan Verhaegh
Eind september 2010 werd in het Griekse Thessaloniki het zesde congres van het Europese Cliëntennetwerk ENUSP gehouden. Pas benoemd bestuurslid Jan Verhaegh was erbij. Over zijn ervaringen op het congres en het reilen en zeilen van het netwerk doet hij verslag.
Tags: verslag, Griekenland, internationaal, ENUSP, zeggenschap, participatie

p. 28-29
Rubriek: eredoctoraat
Internationale ‘noncompliance’ en humanistische antipsychiatrie
Auteur: Peter Lehmann
Afgelopen september werd tijdens het zesde congres van het Europese Cliëntennetwerk ENUSP in Thessaloniki een eredoctoraat uitgereikt aan Peter Lehmann vanwege zijn grote inzet voor de humanistische antipsychiatrie. Hieronder volgt de (iets ingekorte) lezing van Lehmann, uitgever, publicist en medeoprichter van ENUSP.
Tags: Griekenland, zeggenschap, antipsychiatrie, ENUSP, Peter Lehman, behandeling, antipsychotica, eredoctoraat

p. 30
Rubriek: Matte Harrie
Dubbele nationaliteit
De opkomst en ondergang van Matte Harrie (32): Geert
Auteur: Gee de Wilde
Tags: column, Gee de Wilde, Matte Harrie

p. 31
Rubriek: Uw Riagg
Oud dossier moet weg
Auteur: Paul Manni
Tags: Uw Riagg, Paul Manni, rechtspositie, dossier

p. 32-33
Rubriek: boeken
Waardigheid, respect en dingen die voorbij gaan
Auteur: Michi Almer
Bespreking van Frits Lange, Waardigheid. Voor wie oud wil worden (2010).
Tags: boeken, recensie, waardigheid, ouderen, Michi Almer

p. 34-35
Rubriek: In Memoriam
Paul van Ginneken (1942-2010)
Afscheid van een pionier
Auteur: Arend Jan Heerma van Voss
Tags: in memoriam, geschiedenis, pvp, Paul van Ginneken, Arend Jan Heerma van Voss

p. 36-37
Rubriek: column
Sjon
Auteur: Marlieke de Jonge
Tags: column, Marlieke de Jonge

p. 39
Mededelingen

p. 40
Rubriek: gedicht
Cosechas – Oogsten
Mario Benedetti (2008), uit: Testigo de uno mismo, vertaling redactie
Tags: gedicht, kunst, Mario Benedetti