Deviant 70: september 2011

deviant70

Klik op de titel om het artikel te lezen (pdf-formaat)

Het thema van Deviant 70 is: psy-complex


Alle artikelen nummer 70, september 2011

p.3
Redactioneel

p. 4-7
Rubriek: psy-complex
DSM-V: Meer problemen voor iedereen
Psychiatrische diagnostiek dreigt te dysfunctioneren
Auteur: Pleun van Vliet
Het aantal psychiatrische stoornissen is in de afgelopen 50 jaar met bijna 200% gestegen. Waar het eerste handboek van de psychiatrie, de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM), in 1952 nog 106 stoornissen beschreef, telt de vierde editie (DSM-IV) uit 2000 er maar liefst 297, en de verwachting is dat dit aantal met de publicatie van DSM-V in 2013 alleen maar zal toenemen. Wordt de samenleving steeds gekker of heeft de ziekteleer zelf een pathologische vlucht genomen?
Tags: psy-complex, diagnostiek, DSM, stoornis, schaduwsyndromen, medicalisering, medicalisering, Pleun van Vliet

p. 8-10
Rubriek: psy-complex
Blijvende zorg
Toename van gebruik, capaciteit en kosten van de ggz
Auteur: Jan Theunissen
In 2002 vroeg de Landelijke Commissie Geestelijke Volksgezondheid zich in haar eindrapport Zorg van velen af of Nederland steeds zieker aan het worden was. Psychisch ziek dan. In opdracht van de toenmalige minister Borst boog de commissie zich over de vraag of er verklaringen te vinden waren voor de veronderstelde veranderingen in de geestelijke volksgezondheid in Nederland.
Tags: psy-complex, diagnostiek, behandeling, capaciteit, prevalentie, wonen, Jan Theunissen

p. 11
Rubriek: column
Opnamepreventie en inrichtingsalternatief
Auteur: Mark Janssen
Tags: psy-complex, preventie, diagnostiek, behandeling, Mark Janssen

p. 12-15
Rubriek: interview
Psychotherapie in de loopgraven van de samenleving
Psychologische EHBO
Auteur: Michi Almer
Alfredo Moffatt (1934) is een opvallende figuur in de wereld van psychologen en hulpverleners in Buenos Aires. Hij geldt als specialist in psychologische EHBO na rampen. Daarnaast is hij deskundig met betrekking tot de problematiek van de krottenwijken, straatkinderen, drugs en geweld. Moffatt heeft een zwak voor mensen in de marge en een scherp oog voor wat nodig is om niet gek te worden.
Tags: Argentinië, psychotherapie, Alfredo Moffat, diagnostiek, behandeling, Michi Almer

p. 16-18
Rubriek: interview
Ervaringskennis inzetten voor herstel
Brabants project Familie als Bondgenoot hoopt op landelijke uitbouw
Auteurs: Annelies Faber en Hansje Galesloot
Familieleden van psychiatrische patiënten belandden in het nog niet eens zo verre verleden steevast in de beklaagdenbank. Vooral moeders moesten het ontgelden: zij zouden als ‘ijskastmoeder’ de hand hebben gehad in het ontstaan van de stoornis. Inmiddels is dit eenzijdige beeld van het gezin als ziekmakende instantie alweer geschiedenis geworden. Maar nog altijd voelen familieleden weerstand bij ggz-werkers als zij betrokken willen zijn bij de behandeling van hun naaste. Drie sleutelfiguren van het project Familie als Bondgenoot vertellen hoe hun initiatief die drempel wil slechten.
Tags: interview, ouders, verwanten, naasten, ervaring, ervaringsdeskundigheid, familie, herstel, Annelies Faber, Hansje Galesloot

p. 19
Rubriek: Matte Harrie
'Bezuinigen me neus' 
De opkomst en ondergang van Matte Harrie (35)
Auteur: Gee de Wilde
Tags: column, Mattte Harrie, Gee de Wilde

p. 20-21
Waan van de dag
Tags: waan van de dag

p. 22-26
Rubriek: psy-complex
Groei zonder GrenZen
In discussie over het psy-complex
Auteurs: Jan Theunissen en Mark Janssen
Waarom blijft de ggz groeien als kool? Worden we steeds zieker? Is de samenleving misschien te ingewikkeld geworden om psychisch in te overleven? Of spoort men tegenwoordig simpelweg meer leed op? Werven hulpverleners steeds meer klandizie? Of worden we met z’n allen steeds intoleranter ten opzichte van afwijkers en afwijkingen? Wordt de norm van normaal steeds strikter? Deze vragen waren aanleiding voor een vier-gesprek tussen Doortje Kal, Gustaaf Bos, Jan Theunissen en Mark Janssen. 
Tags: interview, psy-complex, visie, diagnostiek, kwartiermaken, beeldvorming, preventie, deïnstitutionalisering, Doortje Kal, Gustaaf Bos, Jan Theunissen, Mark Janssen

p. 27
Rubriek: actueel
‘Bezuinigingen bieden ruimte voor nieuw beleid?’
Auteur: Aartjan ter Haar
‘Je moet maar eens nadenken als je psychiatrie nodig hebt of je het niet in je eigen omgeving kunt uitvogelen’, aldus minister Schippers van VWS. Er wordt bijna 600 miljoen euro bezuinigd op de ggz. Eerder meldde VWS in een persbericht: ‘Bezuinigingen subsidies laten ruimte voor nieuw beleid.’ De subsidie van patiënten- en gehandicaptenorganisaties wordt van 43 miljoen naar 25 miljoen euro teruggebracht. Met veel minder geld moeten patiëntenorganisaties professioneler worden en meer doen. De doodsteek voor de ondersteuning van lokale belangenbehartiging.
Tags: opinie, empowerment, zeggenschap, cliëntenbeweging, Aartjan ter Haar

p. 28-29
Rubriek: psy-complex
De ADHD-epidemie
Auteur: Mark Janssen
Op 21 april hield de Tweede Kamer een hoorzitting over de onrustbarende toename van ADHD en de daarmee verbonden explosieve stijging van het medicijngebruik. Het werd een carnaval van tegenstrijdige meningen. De Tweede Kamer had er goed aan gedaan om eerst de masterthese van Gustaaf Bos te lezen: ADHD: een kinderziekte? Bos wijst op een vertwaalfvoudiging van de verkoop van ADHD-medicijnen in 12 jaar. Een kind kan zien dat hier iets niet klopt.
Tags: ADHD, recensie, diagnostiek, behandeling, Gustaaf Bos, Mark Janssen

p. 30-31
Rubriek: vintage
Het psy-complex
Into each life some rain must fall… but not into mine!
Auteur: Ruud Abma
Tags: psy-complex, geschiedenis, Michel Foucault, Robert Castel, Ruud Abma

p. 32-34
Rubriek: boeken
De ontleding van een epidemie
Auteur: Jan Theunissen
Verontrustend, anders kun je de inhoud van het boek van Robert Whitaker, Anatomy of an Epidemic, niet noemen. Deze gerenommeerde wetenschapsjournalist heeft naam gemaakt met z’n vorige boek Mad in America (2002). Hij wijst er onder meer op dat de diagnose schizofrenie in de VS veel vaker gesteld wordt dan in Europese landen. Wat volgens de auteur iets zegt over de betrouwbaarheid van de diagnose en daarmee van het wereldwijd gebruikte classificatiesysteem, de DSM.
Tags: boeken, recensie, psy-complex, psychofarmaca, Robert Whitaker, schizofrenie, Jan Theunissen

p. 35
Rubriek: film
Sociaal-realisme als overtuigingskracht
‘Le gamin au vélo’. Regie: gebroeders Dardenne
Auteur: Jan Theunissen
Tags: film, recensie, Dardenne, Jan Theunissen

p. 36
Rubriek: Uw Riagg
Het dossier van Tristan van der V.
Auteur: Paul Manni
Tags: Uw Riagg, rechtspositie, dossier, Paul Manni

p. 37
Rubriek: opinie
Full Engagement
Auteur: Rob Arnoldus
Tags: opinie, integratie, participatie, werk, inkomen, Rob Arnoldus

p. 39
Mededelingen

p. 40
Rubriek: gedicht
Directeur
Gerrit Achterberg (1905-1962), uit: Blauwzuur (1969)
Tags: gedicht, kunst