Deviant 64: maart 2010

deviant64

Klik op de titel om het artikel te lezen (pdf-formaat)

Het thema van Deviant 64 is: psy-bedrijf


Alle artikelen nummer 64, maart 2010

p.3
Redactioneel

p. 4-7
Rubriek: psy-bedrijf
Ten onder in het psychiatrisch bedrijf
Mens en instelling
Auteur: Joop Smoor
Wat gebeurt er toch met mensen in de psychiatrie? Toen Joop Smoor voor het eerst een psychiatrisch ziekenhuis binnenkwam, viel hem op dat daar zo weinig gehuild werd. Als mensen met een groot verlies, met veel pijn en verdriet, bij elkaar zijn, zijn ze normaal geneigd dit te tonen en te delen. Maar in het dagelijkse bedrijf van de psychiatrie leken menselijke gevoelens niet te passen. De vraag naar de mens achter patiënt of hulpverlener staat centraal in deze verwonderde terugblik op bijna veertig jaar betrokkenheid.
Tags: psy-bedrijf, psychiatrie in bedrijf, visie, Joop Smoor

p. 8-9
Rubriek: stemmenhoren
Narratief als houvast
Auteur: Ineke Jungschleger
Jim van Os, hoogleraar in de sociale psychiatrie aan de Universiteit Maastricht, was mede verantwoordelijk voor het in september gehouden internationale stemmenhoorders-congres waar ervaringsdeskundigen verhalen vertelden aan elkaar en aan hulpverleners. Hij hecht veel waarde aan verhalen zoals het hierbij gepubliceerde ‘Verhaal van een doodgewoon meisje.’
Tags: interview, stemmenhoren, ervaringen, ervaringsdeskundigen, Jim van Os, Universiteit van Maastricht, Ineke Jungschleger

p. 10-12
Rubriek: stemmenhoren
Het verhaal van een doodgewoon meisje
Auteur: Jacqui Dillon
Tags: stemmenhoren, ervaringen, Jacqui Dillon

p. 13
Rubriek: film
Dalrymple’s onvermogen 
'Fish Tank', regie: Andrea Arnold
Auteur: Jan Theunissen
Tags: film, recensie, Dalrymple, Andrea Arnold, Jan Theunissen

p. 14
Rubriek: psy-bedrijf
Otto Delleman over zijn rol in de praktijk
Otto Delleman werkt als behandelaar bij de polikliniek psychiatrie van het Lucasziekenhuis in Apeldoorn en is geneesheer-directeur bij GGNet.
Tags: psy-bedrijf, interview, Otto Delleman

p. 15-17
Rubriek: psy-bedrijf
Macht en paradox
De rol van de psychiatrie in de samenleving
Auteur: Otto Delleman
Sommigen zien de psychiatrie als de bestrijder van gekte, anderen benadrukken juist de rol van pleitbezorger voor mensen met afwijkend gedrag. Een andere optie is dat beiden gelijk hebben. Daarmee zou haar rol paradoxaal zijn en heeft de psychiatrie een Januskop. In beide gevallen wordt verwezen naar de macht van de psychiatrie in de samenleving. Hoe ziet die macht eruit en heeft ze deze machtige rol opgelegd gekregen of eerder zelf op zich genomen?
Tags: psy-bedrijf, uitsluiting, integratie, visie, Otto Delleman

p. 18-19
Rubriek: dwang
De nieuwe Wet Verplichte Zorg
Een goed idee of een brug te ver?
Auteur: Annelies Faber
Het Wetsvoorstel Verplichte GGZ moet in 2011 de Wet Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Bopz) gaan vervangen. De kern van het wetsvoorstel: een ‘persoonsvolgende’ regeling voor iemand die als gevolg van zijn psychische stoornis een aanzienlijk risico op ernstige schade voor zichzelf of anderen veroorzaakt. Annelies Faber vraagt zich af waarom zij ‘als familielid van’ maar niet enthousiast kan raken over dit wetsvoorstel.
Tags: dwang, drang, Bopz, verplichte zorg, risico, ouder, verwanten, Annelies Faber

p. 20-22
Rubriek: kunst
‘Waar kunst is, wordt de pijn minder’
In gesprek met de kunstenaars van Frente de Artistas del Borda
Auteur: Michi Almer
Al 25 jaar is in het grootste psychiatrische ziekenhuis van Buenos Aires, waar ruim 1000 patiënten verblijven, een collectief kunstenaars actief. ‘Frente de Artistas del Borda’, noemen ze zich, front van kunstenaars van het Borda. Kunst maken zien ze als wapen in de strijd tegen een onmenselijke psychiatrie.
Tags: kunst, buitenland, Argentinië, Frente de Artistas del Borda, Michi Almer

p. 23
Rubriek: Matte Harrie
‘Uruzgan’
De opkomst en ondergang van Matte Harrie (30)
Auteur: Gee de Wilde
Tags: column, Gee de Wilde, Matte Harrie

p. 24-25
Rubriek: dwang
Minder dwang door Intensive Care psychiatrie
Auteurs: Yolande Voskes en Tineke Abma
Psychiatrische cliënten krijgen vaak niet de zorg en de behandeling die ze nodig hebben. Dikwijls worden cliënten in de isoleercel geplaatst als ze overlast bezorgen of gevaarlijk zijn. Intensive Care in de psychiatrie moet leiden tot een vermindering van het aantal separaties.
Tags: dwang, crisis, isoleer, intensive care, high care, Rapid Response Teams. Yolande Voskes, Tineke Abma

p. 25
Rubriek: verslag
Het alledaagse ongewoon
5e Schizofreniecongres in Zwolle
Auteur: Truus de Jong
Tags: verslag, schizofrenie, stigma, terminologie, Truus de Jong

p. 26-28
Rubriek: verslag
Uitsluiting maakt ziek 
Overwegingen bij een studiedag over Frantz Fanon
Auteur: Huub Beijers
Tags: verslag, psychose, uitsluiting, Franz Fanon, racisme, cultuur, migranten, Huub Beijers

p. 29
Rubriek: Uw Riagg
Foutje, bedankt
Auteur: Paul Manni
Tags: Uw Riagg, Paul Manni, dossier, MIP, melding incidenten patiëntenzorg

p. 30-32
Rubriek: alternatieven
Groeien aan een psychose
Auteur: Mario Domen
In januari 2009 is Stichting Soteria Nederland opgericht. Deze stichting wil de Soteriabehandeling van psychische problemen in Nederland stimuleren. Dit artikel is een eerste kennismaking met de manier waarop binnen Soteria naar psychische problemen wordt gekeken. 
Tags: alternatieven, psychose, Soteria, behandeling, medicatie, Mario Domen

p. 33
Rubriek: inspraak
Wat hebben ggz-cliënten aan de Wmo-raad?
Auteur: Aartjan ter Haar
Wat hebben ggz-cliënten aan de Wmo-raad? De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zegt dat gemeenten moeten zorgen dat ggz-cliënten en andere mensen met psychische problemen volwaardig kunnen meedoen in de samenleving. Beleid moet samen met hen ontwikkeld worden. Maar wordt de stem van die groep wel gehoord?
Tags: Wmo, inspraak, zeggenschap, Lokale Versterking, Wmo-raad, Aartjan ter Haar

p. 34-35
Rubriek: verslag
Cliëntgestuurd en eigenzinnig
Auteur: Michi Almer
Verslag van een reflectiedag in Utrecht voor leden van LFOS, de Landelijke Federatie Ongebonden Schilvoorzieningen. Schilvoorzieningen zijn voorzieningen voor mensen met psychische problemen buiten de ggz, en ‘ongebonden’ wil zeggen dat ze onafhankelijk van de reguliere ggz opereren.
Tags: verslag, cliëntgestuurd, zeggenschap, eigen kracht, LFOS, ongebonden schilvoorzieningen, Michi Almer

p. 36-37
Rubriek: vintage
Corrie van Eijk-Osterholt, 1923
Auteur: Petra Jorissen
Tags: vintage, geschiedenis, in memoriam, Corrie van Eijk-Osterholt, familie, naasten, Petra Jorissen

p. 39
Rubriek: reacties
Slordig en ongelukkig
Auteur: Bart Keijzer
Tags: opinie, geweld, Bart Keijzer

p. 39
Rubriek: reacties
Eigen voordeur
Auteur: Bart Keijzer
Tags: opinie, architectuur, Bart Keijzer

p. 40
Rubriek: gedicht
La gran cloaca / Het grote riool
Vicente Zito Lema, vertaling Jolande Zuidema
Tags: gedicht, kunst, Vivente Zito Lema