Deviant 65: juni 2010

deviant65

Klik op de titel om het artikel te lezen (pdf-formaat)

Het thema van Deviant 65 is: zorg om jeugd


Alle artikelen nummer 65, juni 2010

p.3
Redactioneel

p. 4-7
Rubriek: jeugdzorg
Stelselwijziging onvermijdelijk
Permanente crisis in de jeugdzorg
Auteur: Mark Janssen
Wat is er terechtgekomen van de mooie voornemens van minister Rouvoet? Is er al verbetering waarneembaar? En wat zou er echt moeten gebeuren? Een interview met de specialist jeugdbeleid van het Verwey-Jonker Instituut.
Tags: jeugdzorg, stelselwijziging, Marjone Steketee, centra voor jeugd en gezin, jongeren, elektronisch kind dossier, CJG, EKD, financiering, visie, Mark Janssen

p. 8-9
Rubriek: Good practices
‘Doe mij maar het moeilijkste kind’
School’s cool biedt risicovolle brugklassers een steuntje in de rug
Auteur: Petra Jorissen
Nogal wat kinderen lopen vast omdat hun schoolcarrière vroegtijdig tot een einde komt. Naar aanleiding van het rapport van de commissie Lankhorst, Door jongeren uitgedaagd (1997), werd in Amsterdam de vrijwilligersorganisatie School’s cool opgericht. Belangrijkste doel: voorkomen dat jongeren voortijdig hun school verlaten en afglijden. Mentor Olga Ferrol vertelt over hoe het in zijn werk gaat.
Tags: jeugdzorg, good practices, school’s cool, preventie, onderwijs, jongeren, Olga Ferrol, Petra Jorissen

p. 10-13
Rubriek: jeugdzorg
Lessen van Paolo Freire
Boerderij biedt onderwijs dat aansluit bij persoonlijke ervaring
Auteur: Michi Almer
Granja Siquém, een grote boerderij in de Argentijnse provincie Cordoba, biedt opvang, onderwijs en scholing aan circa 50 jongens uit kwetsbare gezinnen en situaties van extreme armoede. Het gaat om jongeren die uitgesloten zijn van onderwijs, de arbeidsmarkt en mogelijkheden tot maatschappelijke participatie. Op Granja Siquém krijgen ze de kans alsnog hun school af te maken. Daarnaast leren ze praktische vaardigheden door mee te werken op de boerderij. De manier van werken is geïnspireerd op het alfabetiseringsprogramma van de Braziliaanse pedagoog Paolo Freire.
Tags: jeugdzorg, Argentinië, Paolo Freire, onderwijs, ervaring, participatie, zelfbeeld, zelfvertrouwen, jongeren, Michi Almer

p. 14-15
Rubriek: verslag
Antwoorden op sociale uitsluiting
Auteur: Ineke Jungschleger
Op 19 februari organiseerde Deviant samen met het Netwerk Apoy-ar een avond over sociale projecten in Argentinië. De Argentijnse projecten blijken prikkelend en inspirerend omdat ze een onverwacht licht werpen op hoe het in Nederland gaat.
Tags: verslag, Argentinië, uitsluiting, integratie, participatie, Vicente Zito Lema, Michi Almer, Ineke Jungschleger

p. 16-18
Rubriek: jeugdzorg
Achttien jaar en uit de zorg?
Eén loket, één indicatieorgaan en één intersectoraal budget
Auteurs: Majone Steketee en Myriam Vandenbroucke
Met achttien jaar ben je in Nederland meerderjarig maar dat is nog niet hetzelfde als zelfstandig zijn en goed voor jezelf kunnen zorgen en opkomen. Wat betekent dat voor jongeren die in de jeugdzorg zitten? Majone Steketee en Myriam Vandenbroucke doen verslag van hun onderzoek.
Tags: jeugdzorg, jongeren, diagnostiek, kinderbescherming, indicatie, budget, visie, onderzoek, Verwey Jonker Instituut, Majone Steketee, Myriam Vandenbroucke

p. 19
Rubriek: column
Leeftijd 18+
Auteur: Elise de Boer
Tags: column, Elise de Boer

p. 20-21
Waan van de dag
Tags: waan van de dag

p. 22-23
Rubriek: vintage
We don’t need no education
Auteur: Michi Almer
Tags: jeugdzorg, jongeren, zelfstandigheid, kritische psychologie, vintage, geschiedenis, Klaus Holzkamp, Michi Almer

p. 24
Rubriek: boeken
Bemoeizorg, het een na oudste beroep van de wereld
Auteur: Petra Jorissen
Tags: boeken, recensie, bemoeizorg, zorgmijders, oordeelsonbekwaam, Jules Tielens, Maurits Vester, Petra Jorissen

p. 25
Rubriek: Matte Harrie
'Stage in Brussel-Halle-Vilvoorde' 
De opkomst en ondergang van Matte Harrie (31)
Auteur: Gee de Wilde
Tags: column, Gee de Wilde, Matte Harrie

p. 26-27
Rubriek: buitenland
Patiëntenrechten met horten en stoten
Patiëntenvertrouwenspersoon in Litouwen
Auteurs: Klementina Gecaité en Ruta Juodelyté
In 2003 startte het Global Initiative on Psychiatry (GIP) in Vilnius, hoofdstad van Litouwen, een project om de ggz te vermaatschappelijken. In dit project werd ook, voor het eerst, de patiëntenvertrouwenspersoon geïntroduceerd. Twee pvp'ers blikken terug op de beginjaren.
Tags: buitenland, pvp, patiëntenvertrouwenspersoon, cliëntenraad, vertrouwenswerk, Litouwen, Initiative on Psychiatry, GIP, Klementina Gecaité, Ruta Juodelyté

p. 28
Rubriek: Uw Riagg
Maak mij maar dood, dokter
Auteur: Paul Manni
Tags: Uw Riagg, Paul Manni, rechtspositie, euthanasie

p. 29
Rubriek: film
Vincere of psychiatrie in politiek
Regie: Marco Bellocchio
Tags: film, recensie, Marco Bellocchio, Jan Theunissen

p. 30-32
Rubriek: kunst
‘Omdat ik het goede kunst vind’
Kunstenaar Joost van den Toorn over outsiderkunst
Auteurs: Michi Almer en Truus de Jong
In het Kröller-Müller Museum toont Joost van den Toorn, naast eigen werk, door hem verzamelde kunst van outsiders, mensen uit de marge van de samenleving waaronder veel psychiatrische patiënten. Truus de Jong en Michi Almer bekeken de tentoonstelling en spraken met Joost van den Toorn over zijn fascinatie voor het werk van deze buitengewone kunstenaars.
Tags: kunst, Joost van den Toorn, outsiderart, Kröller-Möller Museum, Truus de Jong, Michi Almer

p. 33
Rubriek: column
Mensen Zoø niet
Auteur: Marlieke de Jonge
Tags: column, Marlieke de Jonge, beeldvorming

p. 34-35
Rubriek: boeken
Waarom liefde zo belangrijk is
Auteur: Carolien Konijn
Psychotherapeute Sue Gerhardt laat in Waarom liefde zo belangrijk is overtuigend zien hoe juist de wat zoetsappig aandoende titel is. De hersenen van een pasgeboren baby zijn nog niet af. Ze groeien verder tijdens de jeugd en zijn pas met ongeveer 25 jaar volgroeid. Sociale ervaringen zijn van groot belang voor deze groei.
Tags: boeken, recensie, kinderen, opvoeding, Sue Gerhardt, Carolien Konijn

p. 36-37
Rubriek: deviatheek
Boeksignalementen
Auteur: Rozemarijn Esselink

  • Mike Boddé, Pil. Hoe een cabaretier zijn depressie overwon.
  • Cor van Dijkum en Lourens Henkelman (red.), Bewogen beweging. Verleden, heden en toekomst van de cliëntenbeweging in de ggz.
  • Olivier Ka (tekst) en Alfred (tekeningen), Waarom Pierre dood moest.
  • Boudewijn Chabot samen met Stella Braam, Uitweg, een waardig levenseinde in eigen hand.
  • Carla Guelfenbein, De rest is stilte.
  • Manja de Neef, Negatief zelfbeeld.

Tags: deviatheek, boeken, Rozemarijn Esselink

p. 39
Mededelingen

p. 40
Ruriek: gedicht
Stranger than the rest / Anders dan anderen
Alison Williams, winnares poëziewedstrijd Antistigma beweging 'Time To Change' in Engeland
Tags: gedicht, kunst