Deviant 60: maart 2009

deviant60

Klik op de titel om het artikel te lezen (pdf-formaat)

Het thema van Deviant 60 is: Langdurige zorg, andere oplossingen


Alle artikelen nummer 60, maart 2009

p.3
Redactioneel

p. 4-7
Rubriek: langdurige zorg
Verblijf in Drenthe voor verslaafden uit grote steden
Auteurs: Wouter van de Graaf en Ineke Jungschleger
Het besluit om psychiatrisch zieke, overlast gevende dakloze verslaafden in Amsterdam en Rotterdam van de straat te halen en voor intensieve behandeling naar een gesloten inrichting in Drenthe te brengen, leidde twee jaar geleden tot verontwaardiging: kan dat zo maar? In het Drentse dorp Beilen, waar men vanouds gewend is aan psychiatrische patiënten, werd de komst van ‘de junks uit de grote stad’ met wantrouwen bekeken. Inmiddels is de bouw van een prachtig dorpje als ‘Duurzaam Verblijf’ voor 120 patiënten uit de grote steden bijna voltooid. Wouter van de Graaf en Ineke Jungschleger keken er rond.
Tags: langdurige zorg, behandeling, Beilen, Drenthe, daklozen, overlast, Amsterdam, Rotterdam, duurzaam verblijf, Wouter van de Graaf, Ineke Jungschleger

p. 8-10
Rubriek: langdurige zorg
WAO-herkeurd… en heeft u al een baan?
Auteur: Mark Janssen
Binnenkort zijn zo’n 350.000 WAO’ers herkeurd. Mark Janssen analyseert de ervaringen van arbeidsongeschikten met de keuring en de daarop volgende zoektocht naar betaalde arbeid. Wat helpt en wat helpt niet bij het vinden van werk?
Tags: langdurige zorg, participatie, UWV, Floor Bakker, Stichting Gehandicapten Overleg Amsterdam, SGOA, WAO, werk, arbeid, Mark Janssen

p. 11
Rubriek: opinie
Open brief: bezwaarschrift EPD
Auteur: Marlieke de Jonge
Tags: opinie, column, EPD, Marlieke de Jonge

p. 12-13
Rubriek: langdurige zorg
Brouwerij De Prael
Auteur: Jacques de Jong
Bierbrouwerij De Prael werkt met verslaafden en andere mensen met een psychiatrische achtergrond. Alcohol is echter geen probleem in de brouwerij, volgens bedrijfsleider Fer Kok, de onzekere inkomsten zijn wel vervelend.
Tags: langdurige zorg, participatie, werk, arbeid, alcohol, Amsterdam, De Prael, Jacques de Jong

p. 14-16
Rubriek: verslavingszorg
De mantra van zelfcontrole
Interview met Toine Pieters
Auteur: Doortje Kal
Toine Pieters is senior onderzoeker en onderzoekscoördinator bij de afdeling Metamedica, VU Medisch Centrum. Daarnaast is hij bijzonder hoogleraar in de Geschiedenis der Farmacie aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Hij schreef samen met Stephen Snelders en Anja Krabben Chemie van verslaving. Doortje Kal interviewde hem.
Tags: verslavingszorg, zelfcontrole, behandeling, participatie, Toine Pieters, Doortje Kal

p. 17
Rubriek: Matte Harrie
‘GGz Geestig’
De opkomst en ondergang van Matte Harrie (26)
Auteur: Gee de Wilde
Tags: column, Mattte Harrie, Gee de Wilde

p. 18-19
Rubriek: boeken
Heeft waanzin (godbetert) nut???
Auteur: Max Lauteslager
P.R. Adriaens, Het nut van waanzin. Essays over darwinisme en psychiatrie (2008).
Tags: boeken, recensie, evolutiepsychiatrie, schizofrenie, P.R. Adriaens, Max Lauteslager

p. 20-21
Waan van de dag
Tags: waan van de dag

p. 22
Rubriek: langdurige zorg
Woongroep KAOS
Ontsnapt aan betutteling en isolement
Auteur: Laura Vegter
In 2006 startte in de nieuwe Amsterdamse wijk IJburg een woongroep van mensen met een psychiatrische achtergrond. De bewoners hebben een eigen driekamerwoning en delen een woonkeuken. Wonen en zorg zijn gescheiden – de bewoners regelen zelf eventuele begeleiding. Laura Vegter sprak met oprichter Jeroen Willems over zijn ervaringen en over de kloof tussen beschermd en zelfstandig wonen. De woongroep hielp hem te ontsnappen aan het systeem, zijn autonomie te herwinnen, en tegelijkertijd een sociale inbedding te hebben.
Tags: langdurige zorg, interview, ervaringen, ervaringsdeskundigheid, wonen, woonvoorziening, woongroep, behandeling, KAOS, Jeroen Willems, Amsterdam, IJburg, Laura Vegter

p. 25
Rubriek: Uw Riagg
Elektronisch Patiënten Dossier
Auteur: Paul Manni
Tags: Uw Riagg, rechtspositie, rechtsbescherming, EPD, Elektronisch Patiënten Dossier, informed consent, Paul Manni

p. 26-28
Rubriek: beeldvorming
Strijd tegen stigma
Een nieuwe rol voor de media
Auteur: Martin van ’t Klooster
Het onderzoek naar stigma en mensen met (langdurige) psychische problematiek toont overwegend vier dominante negatieve beelden: zij zijn gevaarlijk, onvoorspelbaar en niet in staat aanvaarde sociale rollen te vervullen. Zij – vooral mensen met een verslaving – zijn zelf verantwoordelijk voor hun toestand, hun aandoeningen zijn chronisch en de vooruitzichten op herstel zijn slecht.
Tags: beeldvorming, stigmatisering, media, onderzoek, Martin van ‘t Klooster

p. 29
Rubriek: column
Op de markt
Twee is een groep
Auteur: Marlieke de Jonge
Tags: column, beeldvorming, stigmatisering, Marlieke de Jonge

p. 30-31
Rubriek: boeken
Bejegening in tijden van de ‘dikke-ik’
Auteur: Harrie Kemps
In 2007 verscheen het boek Vanzelfsprekend? Bejegening en de zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen. Het thema bejegening wordt daarin vanuit verschillende invalshoeken belicht. Harrie Kemps bespreekt de vragen die dit boek bij hem oproepen en plaatst het thema bejegening in het kader van vermaatschappelijking. Net als in de psychiatrie blijken het welbevinden van cliënten in de zorg en daarbuiten, en een respectvolle bejegening twee kanten van dezelfde medaille.
A. ter Haar & S. Overbeek, Vanzelfsprekend? Bejegening en de zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen. Antwerpen/Apeldoorn: Garant, 2007 
Tags: boeken, recensie, Harrie Kemps, Aartjan ter Haar, Sandra Overbeek

p. 32-33
Rubriek: boeken
Ik zie de bomen, maar waar is het bos?
Auteur: Huub Beijers
Lisette Oliemeulen & Ferdinand Harm Thung, Ongehoord. Aansluitingsproblemen bij de behandeling van psychotische patiënten uit verschillende etnische groepen. Antwerpen/Apeldoorn: Garant, 2007 
Tags: boeken, recensie, behandeling, psychose, allochtonen, Lisette Oliemeulen, Ferdinand Harm Thung, Huub Beijers

p. 34
Rubriek: boeken
‘Het grote probleem van de zorg is dat ze bij god niet meer weten waarom ze op aarde zijn’
Auteur: Petra Jorissen
Jet Isarin, Zorg en zeggenschap. Van ouder tot activist (2008).
Tags: boeken, recensie, Villa Spijker, Amsterdam, Beer Boneschansker, Syl van Duyn, Jet Isarin, Petra Jorissen

p. 35
Rubriek: film
Indringende vragen 
'Keane'. Regie: Lodge Kerrigan
Auteur: Jan Theunissen
Tags: film, recensie, Lodge Kerrigan, Jan Theunissen

p. 36
Rubriek: bladen
MUG leest lekker weg
MUG Magazine
Auteur: Aartjan ter Haar
Tags: bladen, recensie, MUG, Amsterdam, uitkeringsgerechtigden, ervaringsverhalen, ervaringen, Aartjan ter Haar

p. 37
Rubriek: bladen
Neurocampus
Braintraining en vitaliteit; alles-in-één hersentraining
Auteur: Petra Jorissen
Tags: bladen, recensie, Neurocampus, Petra Jorissen

p. 39
Mededelingen

p. 40
Rubriek: gedicht
Baile / Dans 
Federico García Lorca, vertaling Barber van de Pol, uit Poema del Cante Jondo (1931).
Tags: gedicht, kunst, Federico García Lorca