Deviant 59: december 2008

deviant59

Klik op de titel om het artikel te lezen (pdf-formaat)

Het thema van Deviant 59 is: Vrouwenhulpverlening


Alle artikelen nummer 59, december 2008

p.3
Redactioneel

p. 4-6
Rubriek: financiering
De chaos van de Diagnose Behandel Combinatie
Auteur: Ineke Jungschleger
De gevolgen van de omschakeling naar een nieuw betalingssysteem voor psychotherapie, per 1 januari 2008, beginnen na bijna een jaar duidelijk te worden. Cliënten krijgen van hun verzekering te horen dat ze een andere therapeut moeten zoeken, therapeuten komen door de verplichting van de Diagnose Behandel Combinatie (DBC) in gewetensnood.
Tags: financiering, diagnostiek, behandeling, interview, DeVrijePsych, privacy, beroepsgeheim, Diagnose Behandel Combinatie, DBC, Ineke Jungschleger

p. 7
Rubriek: ervaring
Mijn behandelaar
Auteur: Petra Snijder
Tags: ervaring, behandeling, behandelaar, column, Petra Snijder

p. 8-9
Rubriek: aanklacht
Brieven over dood in de isoleercel
Auteur: Jeroen Willems
Tags: opinie, aanklacht, isoleer, Wim Maljaars, SPDC Oost, AMC De Meren, Amsterdam, Gersons, Jeroen Willems

p. 10
Rubriek: column
Zo sterk en toch trillen
Auteur: Carrie
Tags: column, isoleer, ervaringen, Carrie

p. 11
Rubriek: vrouwen
Deviante vrouwen in de mode
Auteur: Petra Jorissen
In Nijmegen werkt een groep vrouwen in een nieuw, speciaal voor hen in het leven geroepen project. In een prettig ogende naaiatelier maken ze exclusieve dameskleding voor het modelabel: Amie - toi. Ze werken daarbij nauw samen met jonge Arnhemse modeontwerpers. Het gaat om vrouwen die lange tijd in een moeilijke situatie verkeerden: vrouwen met een verslavings- of psychiatrische achtergrond, dakloze vrouwen en vrouwen die vanwege andere omstandigheden letterlijk proberen de draad weer op te pakken. 
Tags: vrouwen, dagbesteding, werk, arbeid, mode, mode met een missie, Marie-Josée Jansen, Nijmegen, Petra Jorissen

p. 12-14
Rubriek: vrouwen
Verwijten, vergissingen en de vruchten
Auteur: Nelleke Nicolaï
Psychiater Nelleke Nicolaï was in de jaren ’70 een van de eerste voorvechtsters van de vrouwenhulpverlening. Tijdens een symposium georganiseerd door het Internationaal Informatiecentrum en Archief van de Vrouwenbeweging, nam zij het eerste exemplaar in ontvangst van Vrouwenhulpverlening 1975–2000. Zij had tevoren de drukproeven gelezen en reageerde met de volgende lezing.
Tags: vrouwen, vrouwenhulpverlening, feminisme, behandeling, Nelleke Nicolaï

p. 15
Rubriek: column
Tussen de oren van de sleedoorn
Auteur: Marja Morskieft
Tags: column, Marja Morskieft

p. 16-17
Rubriek: boeken
Lessen uit de geschiedenis
Auteur: Michi Almer
Janneke van Mens-Verhulst en Berteke Waalwijk (red.), Vrouwenhulpverlening 1975-2000. Beweging in en rond de gezondheidszorg.
Tags: boeken, recensie, Janneke van Mens-Verhulst, Berteke Waalwijk, geschiedenis, vrouwenhulpverlening, vrouwen, Michi Almer

p. 18-19
Rubriek: vrouwen
Van radicale psychiatrie naar vrouwenhulpverlening
Feministische therapie in Nederland
Auteur: Gail Pheterson
Op het symposium ‘Erven van de vrouwenhulpverlening: Beweging in beeld’ sprak Gail Pheterson, sociaal psycholoog en tegenwoordig werkzaam in Frankrijk, over de Feministische Oefengroepen Radicale Therapie (FORT) die ze, samen met collega Lilian Moed, in Nederland begeleid heeft. Voor Deviant beschrijft ze Californische inspiratiebronnen van deze beweging en de dilemma’s die zij tegenkwam in Nederland, binnen en buiten de ggz.
Tags: vrouwen, feministische therapie, radicale psychiatrie, vrouwenhulpverlening, Gail Pheterson

p. 20-21
Waan van de dag
Tags: waan van de dag

p. 22-24
Rubriek: interview
‘Seksespecifiek is een duidelijk woord voor wat wij doen’
Vrouwenhulpverleensters aan het woord
Auteurs: Petra Jorissen en Ineke Jungschleger
Het Henny Verhagen Centrum, centrum voor vrouwenhulpverlening in Haarlem, is sinds kort ondergebracht in ggz-instelling Velserpoort. Deviant in gesprek met psychiater en initiatiefneemster Ilonka Boomsma en klinisch psychologe Brenda Kouwenhoven. In de therapieën hebben ze steeds aandacht voor verschillen tussen mannen en vrouwen.
Tags: interview, vrouwen, vrouwenhulpverlening, seksespecifiek, Henny Verhagen Centrum, Velserpoort, Ilonka Boomsma, Brenda Kouwenhoven, Petra Jorissen, Ineke Jungschleger

p. 25
Rubriek: vrouwen
Migrantenvrouwen in een spagaat
Laveren tussen autonomie in verbondenheid en zelfontplooiing
Auteur: Indra Boedjarath
Indra Boedjarath, psychologe, is directeur van Mikado, landelijk kenniscentrum voor interculturele zorg. Geboren in Suriname, afstammelinge van hindoestanen die als contractarbeider uit India naar de toenmalige Nederlandse kolonie kwamen, maakte zij tijdens haar studie in Nederland de opkomst van de vrouwenhulpverlening mee. Ze had het gevoel dat het ‘over anderen’ ging, zei ze bij de presentatie van het boek Vrouwenhulpverlening 1975–2000.
Tags: vrouwen, vrouwenhulpverlening, intercultureel, autonomie, zelfontplooiing, migranten, Indra Boedjarath

p. 26-28
Onderzoek
Klagen vrouwen anders dan mannen
Een onderzoek naar klachten van vrouwen in de ggz
Auteurs: Perdita bij ’t Vuur en Henriëtte van der Laan
Gaan vrouwen met een psychiatrische aandoening anders om met klachten dan mannen met een psychiatrische aandoening? Klagen vrouwen vaker dan mannen? Zijn hun klachten anders? Perdita bij ’t Vuur en Henriëtte van der Laan doken in de registratiegegevens van Stichting Patiëntenvertrouwenspersonen en ze vroegen naar de ervaringen van enkele patiëntenvertrouwenspersonen.
Tags: vrouwen, onderzoek, PVP, patiëntenvertrouwenspersoon, klachten, rechten, rechtspositie, Perdita bij ’t Vuur, Henriëtte van der Laan

p. 29
Rubriek: Matte Harrie
Sturm und Zwang
De opkomst en ondergang van Matte Harrie (25)
Auteur: Gee de Wilde
Tags: column, Gee de Wilde, Matte Harrie

p. 30-32
Rubriek: herstel
Het verdwenen Ik in gevecht met de innerlijke vijand
Psychose als decor
Auteur: Jeanny Severijns
In de jaren negentig bewoonde ik een flatje nabij het centrum van Maastricht. De dag bestond voornamelijk uit mijn huishouding bijhouden, een parttime administratief baantje in huis en ambulante therapie. Om vreselijke jeugdervaringen te verwerken, zocht ik opnieuw hulp: bij de huisarts, een ziekenhuispsycholoog, een vrouwengroepje en de RIAGG. Over de zorg die zij me boden ben ik erg tevreden. Ondanks hun inzet viel ik echter na enkele jaren van de ene crisis in de andere.
Tags: herstel, depressie, psychose, ervaringen, Jeanny Severijns

p. 34-35
Rubriek: Deviant alfabet
Townes Van Zandt (1944-1997)
Auteur: Mark Janssen
Tags: Townes Van Zandt, kunst, Mark Janssen

p. 36
Rubriek: bladen
Goedele
De jacht is open
Auteur: Petra Jorissen
Tags: bladen, recensie, Goedele, Petra Jorissen

p. 37-38
Rubriek: boeken
Van gekkenbeweging tot cliëntbewustzijn
Auteur: Jan Theunissen
Petra Hunsche, De strijdbare patiënt. Van gekkenbeweging tot cliëntbewustzijn. Portretten 1970-2000. 
Tags: boeken, recensie, cliëntenbeweging, zeggenschap, gekkenbeweging, geschiedenis, Petra Hunsche, Jan Theunissen

p. 39
Mededelingen

p. 40
Rubriek: gedicht
Dagdroom
Elisabeth Eybers (1915-2007), vertaling Ad Zuiderent, uit: Gedigte 1958-1973.
Tags: gedicht, kunst, Elisabeth Eybers