Jaargang 2003

Klik op de titel om het artikel te lezen (pdf-formaat)

 


Inhoud nummer 36, maart 2003

 • Redactioneel
 • Matthias Heissler: Van object naar subject
 • Stefan Bräunling, Viola Balz en Thilo von Trotha: Het Berlijnse Wegloophuis
 • Clemens Buur: 'Warum ist es am Rhein so schön'
 • Ute Meybohm: Interculturele jeugdhulpverlening
 • Jan Theunissen: Etappe 2001, psychiatrie in Merzig
 • Kurt Bader: Het eigen leven van instituties
 • Birgit Görres: Cliëntenparticipatie in Duitsland
 • Martijn Bool: Cliënteninformatiepunten
 • Gee de Wilde: Salvador Dali
 • Saskia van Essen: Alternatieve therapie beviel niet
 • Gee de Wilde: Matte Harrie (2) - De stem van het volk
 • Rozemarijn Esselink: Deviatheek
 • Constance Heilbron: Het aanbod van Corridor
 • Arnoud Sisselaar: Opleiding voor ervaringsdeskundigen
 • Mededelingen

Belangrijkste artikelen nummer 36, maart 2003

p. 3
Redactioneel

p. 4
Van object naar subject
Auteur: Matthias Heissler
'Pannwitz is lang, mager en blond en hij troont vreesaanjagend achter een massief bureau. Ik, gevangene 174517, sta in een werkkamer, een echte werkkamer, overzichtelijk, schoon en netjes, en ik heb het gevoel dat ik overal waar ik kom, vlekken achterlaat. Als hij klaar is met schrijven, slaat hij zijn ogen op en kijkt mij aan. Ik heb me vaak afgevraagd wat er in hem omging. Als ik die bijzondere blik zou kunnen verklaren, die als het ware door het glas van een aquarium werd gewisseld tussen twee levende wezens die in verschillende elementen wonen, dan had ik ook het wezen van de grote waanzin in het Derde Rijk verklaard.' Dit citaat van Primo Levi gaat over de vraag die in deze bijdrage centraal staat, namelijk of en hoe er een grens bestaat tussen mens en ding.

 


Inhoud Deviant37-covernummer 37, juli 2003

Pdf gehele nummer

 • Redactioneel
 • Fijgje de Boer: Dit medicijn kan uw gezondheid schaden
 • Gee de Wilde: Matte Harrie for president
 • Wilma Boevink: Het vernieuwingsgehalte van de Nederlands ggz
 • Majone Steketee: Zorghotel Haarlem bijna open
 • Bert Tellegen: Op zoek naar wetenschappelijke bondgenoot
 • Win Olijve: Waar ze nou weer mee bezig zijn
 • Doortje Kal: Zelfbinding en zorgethiek
 • Ad Goethals: Cliënten als partners in research
 • Harrie van Haaster en Jet Vesseur: Hoe maak je een cliëntgestuurd DAC?
 • Jan Theunissen: Anatomie van verlies - Open Hearts
 • Jan Theunissen: Zorg aan huis
 • Nona: Samen werken aan herstel
 • Rozemarijn Esselink: Frederik van Eeden
 • Wim Kannekens: 6e Deviant-debat - Omzien naar het Oosten
 • Fijgje de Boer: Open mind
 • Michi Almer: Bruckenslag
 • Rozemarijn Esselink: Deviatheek
 • Arnoud Sisselaar: Ciao Italia
 • Ron Miedema: Kameraad scheermes
 • Mededelingen

Belangrijkste artikelen nummer 37, juli 2003

p. 3
Redactioneel

p. 10-13
Rubriek: cliëntenperspectief
Het vernieuwingsgehalte van de Nederlandse ggz
Auteur: Wilma Boevink
Cliëntenparticipatie komt veelal neer op meedoen in het hulpaanbod van professionals. De machtsverhoudingen blijven onaangetast of worden zelfs bevestigd. Maar cliënten hebben meer in huis, zo betoogde Wilma Boevink in haar lezing tijdens het zesde Deviant-debat in april.

 


Deviant 38

Inhoud nummer 38, september 2003

Het thema van Deviant 38 is: De opkomst van de mondige patiënt

Pdf gehele nummer

 • Redactioneel
 • Klaus Dörner: De patiënt wordt weer burger
 • Petra Jorissen: Medelijden
 • Fleur Parabirsing: De opkomst van de mondige patiënt
 • Nona: Het zoemertje
 • Huub Hendriks: Een psychose-ervaring
 • Jan Theunissen: 'Spider'
 • Gee de Wilde: Matte Harrie (4) - De redding van Matte Harrie
 • Mark Janssen en Pleun van Vliet: Deviant alfabet - Bobby Fischer
 • Galina Veshova: De kinderen van Kubrat
 • Arnoud Sisselaar: Zelfhulp in Italië
 • Rozemarijn Esselink: Deviatheek
 • Ron Miedema: Biografie Jan Arends
 • Pleun van Vliet: Mind Freedom
 • Majone Steketee: M/V Zorg
 • Bijsluiter - Ontwikkelen van zorgvernieuwingsprojecten door cliëntenorganisaties
 • Mededelingen

Belangrijkste artikelen nummer 38, september 2003

p. 3
Redactioneel

p. 4-8
Rubriek: essay
De patiënt wordt weer burger - op weg naar zorg in de maatschappij 
Auteur: Klaus Dörner
Het thema 'de patiënt als burger' wordt in dit artikel vanuit twee gezichtspunten benaderd: dat van de hulpverlener en dat van de gewone burger die te maken krijgt met medeburgers met psychiatrische problemen. Met 'gewone burger' wordt niet de burger bedoeld die als vrijwilliger humanitaire idealen voorstaat, maar de normale, gemiddelde burger.

p. 12-16
Rubriek: egodocumenten
De opkomst van de mondige patiënt
Auteur: Fleur Parabirsing
Er is de afgelopen decennia een hausse aan egodocumenten van (ex-)psychiatrische patiënten verschenen. De rode draad in deze publicaties is kritiek op de onaantastbare machtspositie van de psychiater en de roep om respect en begrip voor patiënten. Er zijn ook aanmerkelijke verschillen in de wijze waarop het falen van de psychiatrie door de schrijvende patiënten wordt benaderd. Fleur Parabirsing las en analyseerde drie decennia egodocumenten.


Deviant 39

Inhoud nummer 39, december 2003

Het thema van Deviant 39 is: Werk en werkelijkheid

Pdf gehele nummer

 • Redactioneel
 • Simon Knepper: Psychische arbeidsongeschiktheid en WAO
 • Sonja van Rooijen: Een droom die uitkomt?
 • Pleun van Vliet: Deviant Alfabet - Glenn Gould
 • Coen Tol: Hij krijgt nooit meer een baan
 • Gee de Wilde: Matte Harrie (5) - Matte Harrie maakt vrienden
 • Paul Colen: Nieuwe indicatiestelling werpt drempel op
 • Gee de Wilde: Olieworstelen in de zorg
 • Toon van der Aa: Arbeidsmarktongeschikt
 • Dini Glas: Crisiskaart
 • Fijgje de Boer: Psychotische ervaringen begrijpelijk maken
 • Arnoud Sisselaar: Imola
 • Jan Theunissen: 'Ponette'
 • Saskia van Dorp: Berichten uit het laboratorium van de samenleving
 • Doortje Kal: Kwartiermakersfestival
 • Michi Almer: Respect in een tijd van sociale ongelijkheid
 • Mededelingen

Belangrijkste artikelen nummer 39, december 2003

p. 3
Redactioneel

p. 24-26
Rubriek: essay
Olieworstelen in de zorg
Auteur: Gee de Wilde
In Mondige burgers, getemde professionals beschrijft Evelien Tonkens de 'spagaat' waarin de professional in de zorg terecht is gekomen: tussen de eisen die hij aan zijn eigen beroepsbeoefening stelt en de eisen die overheid en management aan hem stellen. Gee de Wilde reageert op de analyse van Tonkens. Hij deelt haar bezorgdheid over de verwording van ons zorgsysteem, maar bekritiseert een deel van haar analyse en de oplossingen die zij voorstelt. Hij is het vooral niet eens met de slachtofferrol die Tonkens de professional toedicht.