Jaargang 1994

Deviant 1: juni 1994

 • Redactioneel van het eerste nummer
 • Petra Hunsche: Autonomie in dwang?
 • Jos van der Lans: Bemoeizucht versus bureaucratie
 • Frank Hoedelmans: Dakloze kunstenaars beheren hun eigen werkplaats
 • Gee de Wilde: Kritische onderzoekers psychiatrie in debat
  Het weer op gang krijgen van kritische theorievorming in de psychiatrie is een van de doelen van dit nieuwe blad. Is inderdaad sprake van een teloorgang van het kritische denken? Deviant vroeg het enkele denkers: Lourens Henkelman, Jacques Zeelen, Jaap van Weeghel en Heinz Mölders.
 • Gee de Wilde: Korten is gezond!
 • Else de Wit: Kdo? Kdy? Kde? Psychiatrie in Tsjechië
 • Mark Janssen: Film – Alan Reeve na dertig jaar bajes
 • Jan Theunissen: Boek – Janet Frame uit inrichting
 • Kees Onderwater en Louk van der Post: Antwoorden op vragen aan de Riagg
 • Doortje Kal: NcGv-conferentie over zwervers – levensstijl of onhandigheid?
 • Heinz Mölders: Antipsychiatrie – bestaat die dan nog?
 • Jan Theunissen: Dagactiviteitencentra als vrijplaatsen

Deviant 2: september 1994

 • Redactioneel
 • Aart Schene: Deviant, nieuwe wijn of alleen een etiket?
 • Gabriëlle Parel: Wettelijke regeling zelfbinding ongewenst
 • Gee de Wilde: Redt de lazarempha's!
 • Mark Janssen: Prozac
 • Douglas Bennett: Aanpassen moet van twee kanten komen
  De Engelse psychiater Douglas Bennett pleit in een lezing voor 'psychiatrie-rondom' met veel meer aandacht vanuit de hulpverlening voor aanpassing van de sociale omgeving waarin de cliënt terugkeert.
 • Lourens Henkelman: D = UK
 • Frans Brinkman: Mondigheid, geen zorg voor cliënten alleen
 • Toon van der Aa: Slecht nieuws en slechte boodschappers
 • Majone Steketee: Aanvulling of alternatief?
 • Marlieke de Jonge: Op twee sporen
 • Wilma Boevink en Marijke Legrand: Van cliënt tot hulpverleenster
 • Gee de Wilde: Toneel – The man who
 • Jan Theunissen: Muziek – Voices from the shadows
 • Arie Buvens: Arbeidsrehabilitatie als patroon
 • Frans Brinkman: Mobiele eenheid
 • Frank van Hoof: Retour jaren vijftig
 • Frank Lemmens: Ontevreden met psychotherapie

Deviant 3: december 1994

 • Redactioneel
 • Gee de Wilde: Geen discussie over medicijnen mogelijk – Interview met de sociaal-psychiaters Petry en Kaasenbrood
 • Gee de Wilde: Ons geld
 • Kurt Bader: Radicaliseren als logische consequentie
  De Duitse hoogleraar Kurt Bader worstelt met twijfels over ontwikkeling in de Duitse psychiatrie die binnen een hervormingsproces als verbeteringen worden voorgesteld, maar waarvan hij steeds meer de indruk krijgt dat ze verslechteringen zijn.
 • Matthijs Jesperson: Gebruikersorganisatie in Zweden
 • Heinz Mölders: Wereldcongres Sociale Psychiatrie – Babylon: spraakverwarring en grootheidswaan
 • Huub Beijers: De toekomst van de sociale interventie – Op zoek naar de ideale hulpverlener
 • Mark Janssen: De gedichten van Majakovski
 • Jutta Jentges: Mijn vlaggen
 • Doortje Kal: In gebondenheld naar verbondenheid – De cultuurfilosofie van Harry Kunneman
 • Harrie van Haaster: Wat doet die pil?
 • André Tuinier: Schreeuwen en andere gedichten
 • Jan Theunissen: Ontkomen naar de inrichting
 • Doortje Kal: Mensenrechten in de ggz