Deviant 58: september 2008

deviant58

Klik op de titel om het artikel te lezen (pdf-formaat)

Het thema van Deviant 58 is: Jeugdbeleid van tegenwoordig


Alle artikelen nummer 58, september 2008

p.3
Redactioneel

p. 4-8
Rubriek: jeugdbeleid
Kinderen in de knel - het aanbod als probleem 
Auteur: Majone Steketee
Steeds vaker staan er verhalen in de krant over gezinnen waarvan men al langere tijd zag aankomen dat het op enig moment mis zou gaan. Kinderen blijken over straat te zwerven, ouders verwaarlozen of misbruiken hun kinderen, er zijn tekenen van huiselijk geweld, chaos en schulden houden de betrokkenen in een ijzeren greep, en soms is er sprake van ernstige verslaving of van psychiatrische problemen.
Tags: jeugdbeleid, Majone Steketee

p. 9
Matte Harrie (24): Productie 
Auteur: Gee de Wilde
Tags: column, Matte Harrie, Gee de Wilde

p. 10-11
Rubriek: verslaving
'Het had mijn dood kunnen worden!' Jongste tussen de methadonverslaafden 
Auteur: Stephanie-Joy
Hoe vergaat het een meisje als ze 17 jaar oud op straat terechtkomt en aangewezen raakt op zichzelf en andere straatbewoners en op hulpverleners? Wat helpt haar en geeft haar de kracht om haar verslaving aan te pakken? Stephanie-Joy schrijft er in navolgende bijdrage over.
Tags: verslaving, ervaring, Stephanie-Joy

p. 12-14
Rubriek: gestichtsleven
De directeur was een ongedierte
Auteur: Inge Mans
Lou Hagendijk werd geboren in 1931 en bracht zijn hele jeugd in kindertehuizen door. Op zijn zestiende werd hij overgeplaatst naar Sint Bavo, een krankzinnigengesticht van de Broeders van liefde in Noordwijkerhout. Hij behoorde tot de groep van ‘voogdijkinderen’ die, eenmaal meerderjarig, opgesloten werden in een inrichting omdat ze ‘een gevaar voor de maatschappij’ zouden zijn en onmaatschappelijk, onzedelijk of misdadig gedrag vertoonden. Ruim 20 jaar woonde Lou in Sint Bavo. Inge Mans interviewde hem voor haar boek Gewoon samen mens zijn dat eind 2008 verschijnt.
Tags: ervaringen, geschiedenis, gestichtsleven, Hafakker, Sint Bavo, Haarlem, Inge Mans, Lou Hagendijk

p.15
Rubriek: jeugdbeleid
Hangjongeren: tussen flaneren en schofferen
Auteur: Jodi Mak en Ron van Wonderen
Steeds meer mensen ervaren overlast van hangjongeren. Onlangs heeft de Raad voor de Maatschappelijke ontwikkeling geadviseerd over dit thema. Interessant is dat de Raad zich niet alleen richt op de jongeren zelf, maar ook de rol van de omgeving benadrukt.
Tags: jeugdbeleid, hangjongeren, Jodi Mak, Ron van Wonderen

p. 16-19
Rubriek: herstel
Leren omgaan met stemmen - herstellen buiten de psychiatrie
Auteur: Marius Romme en Sandra Escher
Marius Romme en Sandra Escher interviewden vijftig mensen die stemmen horen en die herstelden van hun problemen. Dit ondanks hun psychiatrische behandeling die meestal meer kwaad deed dan goed. Over dit onderzoek schrijven zij momenteel een boek. Speciaal voor Deviant geven zij in dit artikel een voorproefje van de resultaten.
Tags: herstel, participatie, stemmen horen, diagnostiek, behandeling, Marius Romme, Sandra Escher

p. 20-21
Waan van de dag
Tags: waan van de dag

p. 22-24
Rubriek: onderscheiden
Als ’t niet linksom kan, moet het maar rechtsom - interview Anneke Bolle 
Auteur: Petra Jorissen en Ineke Jungschleger
Al 30 jaar is ze werkzaam in de cliëntenbond en niet alleen daar. Ze was ook bestuurlijk actief in allerlei andere ggz-organen. Deviant in gesprek met Anneke Bolle, die niet op een lintje gerekend had, maar het wel hélemaal verdiend heeft.
Tags: onderscheiden, cliëntenbeweging, geschiedenis, Anneke Bolle, Petra Jorissen, Ineke Jungschleger

p. 25
Rubriek: column
Richtlijnen
Auteur: Marja Morskieft
Tags: column, beeldvorming, stigmatisering, Marja Morskieft

p. 26-27
Rubriek: boeken
De depressie-epidemie
Auteur: Frank van Meerendonk
Trudy Dehue, De depressie-epidemie; over de plicht het lot in eigen hand te nemen (2008). 
Tags: boeken, recensie, depressie, behandeling, diagnostiek, medicijnen, Frank van Meerendonk

p. 28-29
Rubriek: Deviant alfabet
Irvin D. Yalom (1931)
Auteur: Petra Jorissen
Tags: Deviant alfabet, geschiedenis, Yalom, Petra Jorissen

p. 30-31
Rubriek: boeken
Psychiater met een missie
Auteur: Leonie Zwetsloot
René Kahn geeft een inkijkje in zijn werkterrein. Zijn enthousiaste en tegelijkertijd nuchtere benadering is verfrissend en aanstekelijk. Laten we vooral niet te moeilijk doen, stelt Kahn, de psychiatrie is een vak als alle andere medische specialismen. Zo is een paniekstoornis ‘een psychiatrische ziekte die binnen vijf minuten te diagnosticeren en binnen vijf dagen te behandelen is', schrijft hij. Is het echt allemaal zo simpel als deze wonderdokter beweert?
René Kahn, In de spreekkamer van de psychiater (2008).
Tags: boeken, recensie, René Kahn, Leonie Zwetsloot

p. 32-33
Rubriek: binnenlandse bladen
PsychoPraxis en Denkraam
Auteurs: Fijgje de Boer / Aartjan ter Haar
Tags: binnenlandse bladen, bladen, recensie, PsychoPraxis, Denkraam, Fijgje de Boer, Aartjan ter Haar

p. 34-35
Rubriek: boeken
‘There’s always something happening, but nothing going on’ (John Lennon)
Auteur: Michi Almer
Awee Prins, Uit verveling (2007).
Tags: boeken, recensie, Michi Almer, Awee Prins

p. 36
Rubriek: Uw Riagg
De Tuchtcolleges doen verslag
Auteur: Paul Manni
Tags: Uw Riagg, Paul Manni, rechtspositie, klacht, tuchtcollege

p. 37
Rubriek: sociaal nieuws
Nieuwwoners
Auteur: Marlieke de Jonge
Met de vermaatschappelijking komen steeds meer exen in de buurt wonen: ex-psychiatrische patiënten, ex-delinquenten, ex-verslaafden enzovoorts. Marlieke de Jonge stoort zich aan deze excentrische terminologie en verzon een ander woord. 
Tags: column, sociaal nieuws, Marlieke de Jonge

p. 39
Mededelingen

p. 40
Rubriek: gedicht
Libro de las preguntas
Pablo Neruda, vertaling redactie Deviant.
Tags: gedicht, kunst, Pablo Neruda