Deviant 57: juni 2008

deviant57

Klik op de titel om het artikel te lezen (pdf-formaat)

Het thema van Deviant 57 is: Kwartiermaken


Alle artikelen nummer 57, juni 2008

p.3
Redactioneel

p. 4-6
Rubriek: herstel
Ontsnapt uit de verblijfsafdeling - 'voor je het weet ben je chronisch' 
Auteur: Annette Plooij
Verblijfsafdelingen in de psychiatrie, ze bestaan nog steeds. Duizenden patiënten zitten er uitbehandeld, opgegeven en opgesloten. In woonvormen is de situatie soms niet veel beter. Dit bleek op de conferentie Van Verblijf naar Herstel in Amersfoort op 31 januari. Hoogtepunt was de lezing van Annette Plooij. Zij stelt dat mensen op verblijfsafdelingen meer perspectieven hebben op herstel dan behandelaars geloven. Ze spreekt daarbij uit eigen ervaring.
Tags: herstel, participatie, ervaring, ervaringsverhaal, ervaringsdeskundigheid, verblijf, verblijfsdeling, Annette Plooij

p. 7
Rubriek: column
Lof op de wachtlijst
Auteur: Marlieke de Jonge
Tags: column, wachtlijst, Marlieke de Jonge

p. 8
Rubriek: kwartiermaken
Passeervaarlinies - een inleiding 
Auteur: Doortje Kal
Tags: kwartiermaken, herstel, participatie, passeervaarlinies, Bert Boers, Doortje Kal

p. 9
Rubriek: kwartiermaken
Kwartiermakers in arbeid - werken met eigen ervaringen 
Auteur: Gerda Scholtens
Tags: kwartiermaken, herstel, participatie, ervaring, ervaringsdeskundigheid, arbeid, Gerda Scholtens

p. 10-13
Rubriek: kwartiermaken
Inclusie is geen doekje voor het bloeden - alleen strijdigheid leidt tot samenhorigheid 
Auteur: Fritz Bremer
Twee Duitse organisaties voor hulpverlening aan mensen met psychiatrische handicaps, Brücke Neumünster en Brücke Schleswig-Holstein, lieten zich door de methodiek Kwartiermaken inspireren tot samenwerking in een project gericht op inclusie. Fritz Bremer, werkzaam in Brücke Neumünster, schrijft over de achtergrond, de voorbereidende gesprekken en de praktijk van het project dat in april 2007 gestart is.
Tags: kwartiermaken, herstel, participatie, rehabilitatie, inclusie, Duitsland, Fritz Bremer

p. 14-16
Rubriek: kwartiermaken
Heerlijke nieuwe niches
Auteur: Doortje Kal
Tags: kwartiermaken, herstel, participatie, Doortje Kal

p. 17
Rubriek: verslag
Gewond aan de wereld
Auteur: Huub Beijers
Tags: verslag, congresverslag, medische antropologie, Huub Beijers

p. 18-19
Rubriek: kwartiermaken
Vriendendiensten: ruimte voor ‘trage vragen’
Auteurs: Ans Hooiveld en Ietje van den Berg
Een vriendendienst of maatjesproject bemiddelt en begeleidt het contact tussen iemand met een psychiatrische achtergrond en een vrijwilliger. Deelnemer en vrijwilliger spreken regelmatig af om iets te ondernemen: ergens een kop koffie drinken, museumbezoek, wandelen of fietsen. Het helpt kwetsbare burgers (opnieuw) een plek in de samenleving te veroveren.
Tags: kwartiermaken, herstel, participatie, Wmo, vriendendiensten, Mezzo, Ans Hooiveld, Ietje van den Berg

p. 20-21
Waan van de dag
Tags: waan van de dag

p. 22-25
Rubriek: kwartiermaken
Je verplaatsen in een ander gezichtspunt - over de betekenis van Multiloog 
Auteur: Heinz Mölders
In Multiloog krijg je in en via het contact met anderen meer zicht op datgene waar je in je dagelijks leven last van hebt en waar je mee worstelt, op wat belangrijk voor je is en waar je kracht en energie uit haalt.
Tags: kwartiermaken, herstel, participatie, Multiloog, psychose, communicatie, ervaringen, Heinz Mölders

p. 26-27
Rubriek: kwartiermaken
Aan het werk in Eindhoven en Zwolle
Auteurs: Hanneke Henkens en Irene van Rijs
Hoe kom je in contact met kwartiermakers? Dat verschilt per plaats. Een beschrijving van de gang van zaken in Eindhoven en Zwolle.
Tags: kwartiermaken, herstel, participatie, Travers, Movisie, Eindhoven, Zwolle, Hanneke Henkens, Irene van Rijs

p. 28-29
Rubriek: kwartiermaken
Out there
Auteur: Rutger Post
Halverwege de jaren ’70, toen ik net in Amsterdam woonde, kreeg ik op mijn diverse studentenkamers regelmatig bezoek van mijn oudere broer. Hij kwam dan onaangekondigd langs, beladen met plastic tasjes en moeilijk te volgen gedachtekronkels. Het duurde meestal niet lang of de meubels moesten aan de kant om plaats te maken voor de inhoud van al die tasjes: een schier eindeloze verzameling ‘in de wereld’ gevonden voorwerpen die stuk voor stuk te voorschijn werden gehaald en uitgestald op de vloer. Daarbij werd ik indringend gewezen op hun onbedachte, onopzettelijke schoonheid.
Tags: kwartiermaken, herstel, participatie, kunst, ervaringen, Rutger Post

p. 30-31
Rubriek: ervaring
Waar blijf ik met mijn verhaal? Uitsluiting in de psychiatrie 
Auteur: Helen Eikenaar
Helen Eikenaar volgde in het verleden cognitieve therapie toen ze zwaar depressief was en had daar veel aan. Toen ze opnieuw gesprekken wilde, testte de polikliniek haar om te kijken of het wel goed voor haar zou zijn. Het resultaat was dat ze niet in therapie kon, omdat men bang was dat Helen zou decompenseren. Haar verhaal kon ze dus niet kwijt.
Tags: ervaring, uitsluiting, psychose, behandeling, Helen Eikenaar

p. 33
Rubriek: Uw Riagg
Dwang gemakkelijker in de Bopz
Auteur: Paul Manni
Tags: Uw Riagg, Paul Manni, Bopz, dwang, drang, rechtspositie, gevaarscriterium, dwangbehandeling, bestwil

p. 34
Rubriek: binnenlandse bladen
Klantenkrant
Auteur: Aartjan ter Haar
Tags: bladen, binnenlandse bladen, recensie, Klantenkrant, Aartjan ter Haar

p. 35
Matte Harrie (23): Trajectplan
Auteur: Gee de Wilde
Tags: column, Gee de Wilde, Matte Harrie

p. 36-37
Rubriek: deviatheek
Boeksignalementen
Auteur: Rozemarijn Esselink

  • Hans Renders (2007), Zo meen ik dat ook jij bent. Biografie van Jan Hanlo.
  • David B. (2007), Vallende ziekte (strip).
  • Kristien Hemmerechts (2008), Ann.
  • Mathilde Monaque (2008), Ik was veertien en depressief.
  • Harmen Wind (2007), Het talent.
  • Trudy Dehue (2008), De depressie-epidemie. Over de plicht het lot in eigen hand te nemen.
  • Nelleke Nicolaï en Marion Ferber (2007), Langs de grenzen van de zorg. Omgaan met psychosociale problemen van jongeren op en rondom de school.
  • Kerstin Uvnäs Moberg (2007), De oxytocinefactor.
  • Bram Bakker en Simon van Woerkom (2008), Runningtherapie.

Tags: deviatheek, boeken, Rozemarijn Esselink

p. 38
Rubriek: film
De angst van de middenklasse
'Giorni e nuvole'. Regie: Silvio Soldini Yo
Auteur: Jan Theunissen
Tags: verstandelijke beperkingen, film, recensie, Silvio Soldini Yo, Jan Theunissen

p. 39
Mededelingen

p. 40
Rubriek: gedicht
(zonder titel)
Fritz Bremer, vertaling redactie Deviant.
Tags: gedicht, kunst, Fritz Bremer