Deviant 74: september 2012 

deviant74Thema: Het levenseinde in de psychiatrie

Redactioneel

Nieuws

‘De stervensfase is eigenlijk een rijke tijd’
Hansje Galesloot
In het hospice van psychiatrisch ziekenhuis Zon & Schild in Amersfoort is alles gericht op de waardigheid van het stervensproces. Een gesprek met de pioniers achter het hospice, Wubbien Wesselink en Heidi de Kam, beiden ggz-verpleegkundig specialist.

Interviews over palliatieve zorg; kaderteksten
Veronique Huijbregts
Twee interviews met somatisch verpleegkundige Peter Arnoldus (consulent palliatieve zorg bij de Reinier van Arkel Groep) en casemanager Jacqueline Eilander (consulent palliatieve zorg bij GGz Breburg).

Een punt achter ondraaglijk lijden
Remco de Winter en Marieke de Groot
Per jaar maken in Nederland zo’n 1500 mensen een einde aan hun leven. Die onherroepelijke stap komt bij naasten, maar ook bij hulpverleners altijd hard aan. Waarom zetten mensen zo’n stap? Is die te voorkomen?

Luisteren naar doodswens kan levens redden
Michi Almer
Psychiaters hebben regelmatig te maken met mensen die niet meer willen leven. De Steungroep Psychiaters helpt hen om daar op een passende wijze op te reageren. Een interview met Johan Huisman, vrijgevestigd psychiater en voorzitter van de steungroep, en Cornelis van Houwelingen, psychiater bij GGz Eindhoven en onderzoeker op het gebied van suïcidepreventie.

Euthanasie in de psychiatrie
Judith Godschalx-Dekker
De belangstelling voor euthanasie in de psychiatrie groeit. Wat zijn nu precies de verschillen tussen euthanasie bij psychiatrische en bij somatische patiënten? En welke rol speelt wils(on)bekwaamheid hierbij?

Een nabestaande over de aanvaarding
Michi Almer
Thomas was 22 jaar toen hij zich verhing. Voor Deviant sprak Michi Almer met zijn moeder Judith over de vier jaar die aan zijn daad voorafgingen, waarin ze de doodswens van haar zoon ging begrijpen. De hulpverlening hield zich echter doof voor zijn noodkreten. ‘Hulpverleners weten zich geen raad met suïcidewens.’

Minder denken aan zelfdoding
Lucia Kooiman
Wat is piekeren over zelfdoding precies? En hoe kun je deze gedachten verminderen? Het zelfhulpboek Piekeren over zelfdoding biedt een praktische handleiding.

In beeld
Petra Jorissen
Foto’s van Christopher Payne (New York) en Eddo Hartmann (Amsterdam) over de grensvlakken tussen huiselijkheid, waanzin en dakloosheid.

Sociale factoren spelen rol bij psychische problemen
Jan Verhaegh en Jaap Meeuwsen
Dick Swaab en andere hersenonderzoekers willen ons doen geloven dat alles al nagenoeg vanaf de geboorte vastligt in het brein. Op een internationaal congres in Maastricht in juni dachten de verzamelde onderzoekers daar heel anders over.

In ‘zachte kamer’ kan emotionele tsunami wegebben
Michi Almer
Hulp aan mensen met psychotische problemen kan heel anders en veel beter. Essentieel is het achterhalen van de betekenis van een psychose. Wat willen stemmen en wanen je vertellen? Tijdens een studiedag op 8 juni stond deze aanpak in Soteria-huizen centraal.

Niets om bang voor te zijn?!
Mark Janssen
Bespreking van Nothing to be frightened of, een filosofisch boek over de dood van de hand van de Britse schrijver Julian Barnes.

Rouw om verlies van een levende
Maria de Lange
Column van een naaste.

Hoe foto’s kunnen helpen bij herstel
Hansje Galesloot
Voor het herstel is het cruciaal dat een cliënt de regie over de beeldvorming weer in eigen hand neemt. Hoe zie jij jezelf, hoe wil je dat anderen jou zien? De projecten Photovoice en Foto-instrument helpen daarbij.

Drie reacties op artikel Wouter Kusters over ervaringsdeskundigheid
Renée van der Veen: Een triest artikel
Astrid Philips: Bruggen slaan
Gea Evenhuis: Herkenning van lijden

Waan als poging tot reparatie
Petra Jorissen
Verslag van een openbaar interview van Darian Leader over zijn nieuwste boek Wat is waanzin?.

Boeksignalementen 
Andries Baart e.a., Buigzame zorg in een onbuigzame wereld. Presentie als transitiekracht
Malou van Hintum, Doe eens normaal. Over zin en onzin van psychiatrische diagnoses
Karen van Dartel, Uit de schaduw van de waan. Over mijn psychose en het hervinden van de balans
Joan Didion, Blauwe nachten
Margreet de Pater, De eenzaamheid van de psychose. De rol van veilige strijd bij het ontstaan en het herstel van een psychose
Sylvia I. Saakes, Zelfhelend vermogen bij psychische klachten. Vernieuwende visies en ervaringen in de geestelijke gezondheidszorg
Yvonne Floor, De Oestercompagnie. Manisch-depressief en succesvol: bestaat dat?

De roes als gedroomd Arcadië
Jan Theunissen
Filmrecensie van Oslo, August 31st. Regie Joachim Trier, Noorwegen (2011)

Curriculum Vitae: levensbeëindiging van wilsonbekwame (gedicht)
Marjon Zomer