Deviant 68: maart 2011

deviant68

Klik op de titel om het artikel te lezen (pdf-formaat)

Het thema van Deviant 68 is: gedogen


Alle artikelen nummer 68, maart 2011

p.3
Redactioneel

p. 4-7
Rubriek: dwang
Dwangmedicatie als zwaard van Damocles
Auteur: Koos Kuijt
De beginselenwetten die van toepassing zijn op gedetineerden in de gevangenis, jeugdgevangenis en tbs-inrichtingen ondergaan op korte termijn drastische wijzigingen. Dwangbehandeling voor gevangenen – in de praktijk meestal dwangmedicatie – dreigt een enorme vlucht te nemen.
Tags: dwang, dwangmedicatie, rechtspositie, dwang en drang, Koos Kuijt

p. 8-9
Rubriek: opinie
De hype rond Brandon
Auteur: Annelies Faber
Het nieuws over de geketende Brandon geeft aanleiding tot bezinning over de kwaliteit van de zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen en psychiatrische problemen. Vooral de vaststelling van de staatssecretaris, de inspectie en de betrokken instelling dat de zorg aan Brandon voldoet aan de regels, roept vragen op: alsof alles geprobeerd is en er geen alternatieven zouden zijn. Is dat zo?
Tags: verstandelijke beperkingen, dwang, dwang en drang, kwaliteit, instellingen, Annelies Faber

p. 10
Rubriek: theater
Een indiaan in huis
Theater over autisme en de invloed op de omgeving
Auteur: Annelies Faber
Tags: theater, kunst, verstandelijke beperkingen, autisme, ouders, verwanten, Annelies Faber

p. 11
Rubriek: opinie
Dun is hier de mode!
Auteur: Rob Arnoldus
Tags: opinie, beeldvorming, maatschappelijke participatie, Rob Arnoldus

p. 12-15
Rubriek: ervaring
Herstel van jeugdtrauma’s
Auteur: Michi Almer
Stichting Geheim Geweld zet zich in voor mensen die in hun jeugd mishandeld of misbruikt zijn. Door voorlichting over de gevolgen van kindermishandeling te geven en themadagen voor lotgenoten te organiseren. In november 2010 vond de vijfde themadag plaats, getiteld: Veerkracht en herstel. Daar werd een boek met ervaringsverhalen gepresenteerd.
Tags: ervaring, jeugdtrauma’s, herstel, empowerment, mishandeling, stemmen horen, verslag, Michi Almer

p. 16-17
Rubriek: boeken
De heksenketel van het gesticht
Auteur: Hansje Galesloot
De gestichtspsychiatrie had patiënten weinig te bieden in de eerste helft van de vorige eeuw. Het beteugelen van onrust was het hoofddoel. Genezing kwam op het tweede plan. Verrassend veel mensen verlieten de inrichting weer, maar zelden als resultaat van een effectieve behandeling. Het boek Het gesticht van Joost Vijselaar biedt een rijkdom aan details over het toenmalige inrichtingsleven.
Tags: boeken, recensie, geschiedenis, behandeling, Joost Vijselaar, Hansje Galesloot

p. 18
Rubriek: reacties
De waarde van liefde
Auteur: Jeroen Willems
Tags: opinie, Sue Gerhardt, kinderen, Jeroen Willems

p. 19
Rubriek: Matte Harrie
‘Mafghanistan’
De opkomst en ondergang van Matte Harrie (33)
Auteur: Gee de Wilde
Tags: column, Gee de Wilde, Matte Harrie

p. 20-21
Waan van de dag
Tags: waan van de dag

p. 22-25
Rubriek: interview
Een overweldigend geheel van prikkels
Gesprek met Jan Verhaegh, filosoof, theoloog, activist en Asperger
Auteur: Michi Almer
Vijf jaar geleden kreeg Jan Verhaegh, na een lange geschiedenis als cliënt van de psychiatrie, de diagnose syndroom van Asperger. Voor hem en zijn vrouw vielen een aantal puzzelstukjes op hun plaats. Beiden zijn sinds jaar en dag actief in de cliëntenbeweging, ook op internationaal niveau. Jan is lid van het bestuur van het European Network of Users and Survivors of Psychiatry (ENUSP) en inmiddels ook van Autism Europe, de organisatie die zich in Europa inzet voor de belangen van autisten. Michi Almer sprak met hem over zijn diagnose en zijn leven.
Tags: autisme, Asperger, Jan Verhaegh, ENUSP, ervaring, diagnose, empowerment, belangenorganisatie, Michi Almer

p. 26
Rubriek: column
Eigen bijdrage psychiatrie
Auteur: Marlieke de Jonge
Tags: column, eigen bijdrage, Marlieke de Jonge

p. 27
Rubriek: Uw Riagg
Diagnoses? Kiest u maar
Auteur: Paul Manni
Tags: diagnose, rechten, rechtsbescherming, contra-expertise, Dolhuys, Uw Riagg, Paul Manni

p. 28-29
Rubriek: boeken
‘De dingen die mijn zoon bijzonder en beminnelijk maken’
Auteur: Liorah Hoek
David Isarin pleegt vlak voor zijn zestiende verjaardag zelfmoord. Zo begint Altijd is altijd, het boek dat filosofe Jet Isarin over haar zoon schreef. Het is grotendeels een persoonlijk verslag van haar strijd om David een gelukkig leven te bezorgen. Maar omdat je als lezer weet dat hij uiteindelijk het gevecht verliest, leest het ook als een aanklacht tegen het gebrek aan begrip dat hem uiteindelijk het leven kostte. 
Tags: boeken, recensie, ervaring, ouders, Jet Isarin, autisme, PDD-NOS, Liorah Hoek

p. 30-31
Rubriek: vintage
Gemiddeld Nederlands Normaal
Auteur: Petra Jorissen
In 1987 hield Bram Vermeulen, destijds nog cabaretier, de jaarlijkse Keefmanlezing - balancerend tussen zijn ‘afwijkingen’ en Gemiddeld Nederlands Normaal. Een gedeelte uit de lezing volgt hier.
Tags: vintage, geschiedenis, Bram Vermeulen, Keefmanlezing, beeldvorming, Petra Jorissen

p. 32
Rubriek: column
De gekkin
De diagnose van de diagnose
Auteur: Liorah Hoek
Tags: column, diagnose, Liorah Hoek

p. 33
Rubriek: film
Winter’s Bone of hoe niets is wat het lijkt
Regie: Debra Graniks (2010)
Auteur: Jan Theunissen
Tags: film, recensie, Debra Graniks, Jan Theunissen

p. 34-35
Rubriek: boeken
Iedereen kan tot zijn recht komen
Auteur: Doortje Kal
In november werd in Utrecht een herdenkingsbijeenkomst voor professor Douwe van Houten van de Universiteit voor Humanistiek gehouden. Samen met Anouk Bolsenbroek schreef hij nog het derde deel van een drieluik, dat op de bijeenkomst gepresenteerd werd. De andere twee delen: De standaardmens voorbij en De gevarieerde samenleving, verschenen in 1999 en 2004.
Tags: boeken, recensie, Douwe van Houten, inclusie, maatschappelijke integratie, participatie, beeldvorming, Doortje Kal

p. 36-37
Rubriek: column
Straat-UITJE
Auteur: Martyn Elting
Tags: column, ervaring, Martyn Elting

p. 39
Mededelingen

p. 40
Rubriek: gedicht
Dans van de macabere muizen - Dance of the macabre mice
Wallace Stevens, uit: De mooiste van Wallace Stevens (2003) 
Tags: gedicht, kunst, Wallace Stevens