Deviant 56: maart 2008

deviant56

Klik op de titel om het artikel te lezen (pdf-formaat)

Het thema van Deviant 56 is: Deskundig door ervaring


Alle artikelen nummer 56, maart 2008

p. 3
Redactioneel

p. 4-6
Rubriek: ervaringsdeskundigheid
Haalt de GGZ 2013? Psychiatrische ziekenhuizen zijn verzamelplaatsen van menselijk leed
Auteur: Wilma Boevink
Op 6 december vorig jaar sprak Wilma Boevink het Lustrumcongres van GGZ Nederland toe. Zij spaarde de verzamelde bestuurders niet. Want het bestaan en het voortbestaan van ggz-instellingen vormen geen reden tot juichen. Zeker niet in hun huidige vorm. Wilma Boevink voorziet een eind van de sector in de nabije toekomst.
Tags: ervaringsdeskundigheid, ervaringen, Wilma Boevink

p. 7
Rubriek: column
Hoogleraar Bijzondere Ervaringen
Auteur: Marja Morskieft
Tags: column, ervaringsdeskundigheid, beeldvorming, Marja Morskieft

p. 8-10
Rubriek: verslaving
‘Het is allemaal angst’ - Ex-verslaafden gaan in de Jellinek aan het werk
Auteur: Petra Jorissen
Verslavingsproblemen zijn ingewikkeld. Verslaafden zijn moeilijk te helpen, want zwak. Wat nou? Kom daar niet mee aan bij Maartje Romme, van huis uit jurist. Jarenlang zette ze zich in om het Minnesotamodel naar Nederland te halen. Binnenkort gaat de methode in de Jellinek van start. De hulpverleners zijn allemaal in Amerika opgeleide 'herstellende verslaafden'.
Tags: verslaving, verslaafden, behandeling, ervaringsdeskundigheid, werk, arbeid, Maartje Romme, Jellinek, Petra Jorissen

p. 11
Matte Harrie (22): Terug langs af
Auteur: Gee de Wilde
Tags: column, Gee de Wilde, Matte Harrie

p. 12-15
Rubriek: psychose
Los van tijd en ruimte
Auteur: Ineke Jungschleger
Raphaël Beaumont (38), artistiek leider van Circus Elleboog, is drie jaar geleden door een periode van psychose heengegaan. Terugkijkend is hij blij dat hij het heeft meegemaakt en ook dat het hem gelukt is doorlopend contact te houden met zijn omgeving. Wat hij meemaakte was soms heel erg beangstigend, maar het was voor hem zijn eigen reis, die hij op zijn manier wilde maken. Voor Beaumont was dit een proces van versnelde groei.
Tags: psychose, ervaringen, Raphaël Beaumont, Ineke Jungschleger

p. 16-17
Rubriek: verslag
Dwang en drang - samen optrekken
Auteur: Marije Wilmink
Op 7 december organiseerde het Landelijk Platform GGz in samenwerking met GGZ Nederland de Derde Werkconferentie Dwang en Drang. Ditmaal stond het thema ‘Samen optrekken bij het terugdringen van dwangtoepassingen in de psychiatrie’ centraal.
Tags: verslag, congresverslag, dwang, drang, Marije Wilmink

p. 18-19
Rubriek: boeken
Solidariteit in theorie en praktijk
Auteur: Heinz Mölders
P. Lehmann en P. Stastny (Hg.), Statt Psychiatrie 2 / P. Lehmann en P. Stastny (ed.), Alternatives Beyond Psychiatry
Tags: boeken, recensie, alternatieven, antipsychiatrie, Duitsland, Peter Lehman, P. Stastny, Heinz Mölders

p. 20-21
Waan van de dag
Tags: waan van de dag

p. 22-24
Rubriek: ervaringsdeskundigheid
Betaald werk voor ervaringsdeskundigen
Auteur: Harrie van Haaster
Opleidingen om je ervaring als cliënt ten nutte te maken voor anderen, zijn sinds een jaar of zes her en der in het land ontstaan. De afgelopen twee jaar is er een logisch vervolg: betaald werk voor ervaringsdeskundigen.
Tags: ervaringsdeskundigheid, werk, arbeid, Harrie van Haaster

p. 25
Rubriek: column
Lentelied
Auteur: Toon van der Aa
Tags: kunst, gedicht, Toon van der Aa

p. 26
Rubriek: binnenlandse bladen
Plusminus
Auteur: Michi Almer
Tags: bladen, binnenlandse bladen, recensie, Plusminus, Aartjan ter Haar

p. 27
Rubriek: binnenlandse bladen
Medische Antropologie
Intersubjectivity
Auteur: Barbara Boudewijnse
Marianne Vysma & Marian Tankink (red.), Intersubjectivity. Themanummer van Medische Antropologie, tijdschrift over gezondheid en cultuur (2007) 
Tags: bladen, binnenlandse bladen, recensie, Medische Antropologie, intersubjectiviteit, Barbara Boudewijnse

p. 28-29
Rubriek: verslag
Te gast bij onze sociaal psychiatrische buren in Duitsland
Auteur: Jan Verhaegh
In Duitsland zijn de sociaal psychiatrische hulpverleners verenigd in de Deutsche Gesellschaft für Soziale Psychiatrie. Van 1 tot 3 november 2007 hielden ze de jaarlijks terugkerende jaarvergadering in München. Ook deze keer was er een driedaags congres, waarin een belangrijk thema besproken werd, aan gekoppeld. Het bestuur van het European Network Users Survivors Psychiatry was uitgenodigd en Jan Verhaegh was er te gast.
Tags: verslag, congresverslag, Duitsland, sociale psychiatrie, neoliberalisme, Jan Verhaegh

p. 30-33
Rubriek: Vriendendiensten
Gewoon samen dingen doen
Auteur: Doortje Kal
De Vriendendienst Zuid-Holland Noord organiseerde in november 2007 ter gelegenheid van haar tienjarig bestaan een symposium. Doortje Kal sprak er over het belang van vriendendiensten voor sociale integratie.
Tags: vriendendiensten, integratie, herstel, participatie, Doortje Kal

p. 34
Rubriek: Uw Riagg
Een weekje alternatief
Auteur: Paul Manni
Tags: Uw Riagg, Paul Manni, alternatieven

p. 35
Rubriek: boeken
Spirituele crisis als opmaat tot persoonlijke groei
Auteur: Dirk Corstens
Fransje de Waard, Spirituele crises, transpersoonlijke psychologie als perspectief (2007).
Tags: boeken, recensie, Fransje de Waard, transpersoonlijke psychologie, Dirk Corstens

p. 36
Rubriek: film
Investigation
Regie: Iglika Triffonova
Auteur: Jan Theunissen
Tags: verstandelijke beperkingen, film, recensie, Iglika Triffonova, Jan Theunissen

p. 37-38
Rubriek: verslag
25 jaar patiëntenvertrouwenspersoon
Auteur: Paul Manni
De Stichting Patiëntenvertrouwenspersoon wil haar aandacht gaan uitbreiden naar de zorg voor verstandelijk gehandicapten en de psychogeriatrie. Dat werd aangekondigd op het congres van de Stichting die in november 2007 haar 25-jarig bestaan vierde. De buitenwacht is over het algemeen tevreden over de pvp. Maar er beginnen wat gaatjes te vallen in het bereik van de pvp in de veranderende ggz.
Tags: verslag, congresverslag, pvp, patiëntenvertrouwenspersoon, Paul Manni, klachten, rechten, rechtspositie

p. 39
Mededelingen

p. 40
Gedicht
(zonder titel)
Christine Nöstlinger, vertaling (uit het Weens): Michi Almer.
Tags: gedicht, kunst, Christine Nöstlinger