Deviant 63: december 2009

deviant63

Klik op de titel om het artikel te lezen (pdf-formaat)

Het thema van Deviant 63 is: dwang


Alle artikelen nummer 63, december 2009

p.3
Redactioneel

p. 4-6
Rubriek: dwang
Dwang en rechtsbescherming in de ggz
Uit de praktijk van twee Bopz-advocaten
Auteurs: Annelies Faber en Ineke Jungschleger
Er lijkt overeenstemming te bestaan over de noodzaak de Wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen (Bopz) te vervangen door een ‘moderne’ wet, de Wet Verplichte ggz, die inmiddels voor advies bij de Raad van State ligt. Of die overeenstemming in het belang is van cliënten, is zeer de vraag. Een interview met twee Bopz-advocaten. Volgens hen is het nieuwe wetsvoorstel gevaarlijk voor de rechtspositie van de patiënten.
Tags: dwang, interview rechtsbescherming, Bopz, verplichte ggz, opname, Hans Gaasbeek, Symone Gaasbeek-Wielinga, Annelies Faber, Ineke Jungschleger

p. 7
Rubriek: Uw Riagg
Nieuwe richtlijn elektroshock
Auteur: Paul Manni
Tags: Uw Riagg, Paul Manni, elektroshock, ECT, richtlijn, rechtsbescherming, dwang

p. 8-11
Rubriek: alternatieven
La Puerta. Centrum voor gedachten, kunst en gezondheid
Gezond zijn betekent veel meer dan niet ziek zijn
Auteur: Michi Almer
Buenos Aires is een stad vol tegenstellingen: een metropool met 12 miljoen inwoners die zich voordurend lijken te verplaatsten, maar waar men ondanks de grote drukte tijd neemt voor een praatje, waar extreme armoede heerst naast protserige rijkdom, en cynisme naast sociale bewogenheid. Ook de wereld van de ggz kent hier uitersten: grote deprimerende psychiatrische ziekenhuizen maar ook kleinschalige centra die experimenteren met alternatieve praktijken. La Puerta (De Deur) is zo’n centrum. Een centrum voor gedachten, kunst en gezondheid, zo vermeldt hun folder.
Tags: alternatieven, kunst, gezondheid, zelfbeschikking, psychose, La Puerta, Argentinië, Michi Almer

p. 12
Rubriek: verslag
Kleurrijk protest tegen dwang in ggz
Auteur: Jolijn Santegoeds
Op zaterdagmiddag 10 oktober werd in het centrum van Eindhoven gedemonstreerd tegen het wetsvoorstel Verplichte ggz (vervanger van de wet Bopz), dat het wettelijke kader voor dwangtoepassingen in de geestelijke gezondheidszorg schept. Een kleurrijke stoet van ruim 50 personen liep met veel geluid door de straten van de binnenstad van Eindhoven om aandacht te vragen voor het groeiende besef dat dwang geen oplossing is voor psychische problemen.
Tags: dwang, verslag, Bopz, verplichte ggz, mensenrechten, Jolijn Santegoeds

p. 13
Rubriek: opinie
Gedwongen elektroshock. Niet doen!
Auteur: Jeroen Willems
In de al jaren durende discussie over ‘dwang en drang’ in de Nederlandse psychiatrie blijft één middel onderbelicht, namelijk elektroconvulsieve therapie (ECT) onder dwang. Die maatregel, die gedurende de afgelopen tien jaar gemiddeld ruim één keer per maand1 werd – en nog steeds wordt – toegepast, lijkt er stiekem te zijn ingeslopen.
Tags: opinie, dwang, elektroshock, ECT, Bopz, verplichte ggz, Jeroen Willems

p. 14
Rubriek: aankondiging
Kunstmanifestatie in Amsterdam
Auteur: Petra Jorissen
Tags: kunst, aankondiging, Beurs van Berlage, niet normaal, beeldvorming, diversiteit, disability studies, Petra Jorissen

p. 15
Rubriek: Matte Harrie
‘Aangepast leren’
De opkomst en ondergang van Matte Harrie (29)
Auteur: Gee de Wilde
Tags: column, Gee de Wilde, Matte Harrie

p. 16-18
Rubriek: paranormaal
Van paragnost tot psychose
Auteur: Sacha Verstraeten
Het was het jaar 2000, mooie cijfers voor een nieuw begin. Mijn relatie stond op springen en ik zocht hulp. Mevrouw X was paragnoste en tevens medium; ze ‘kreeg dingen door’. Dat leek mij een snellere route dan eindeloze analyses bij een psycholoog of een relatietherapeut. Verder dacht ik nergens over na.
Tags: paranormaal, psychose, ervaringen, therapie, spiritualiteit, Sacha Verstraeten

p. 19
Rubriek: boeken
Spirituele supermarkt verandert soms in gevangenis
Auteur: Petra Jorissen
Bespreking van: Aleid Schilder, Spiritueel misbruik, de gevaren van goeroes, paragnosten en sekten (2009).
Tags: boeken, recensie, spiritualiteit, Aleid Schilder, Petra Jorissen

p. 20-21
Waan van de dag
Tags: waan van de dag

p. 22-23
Rubriek: boeken
LEVENSLANG tussen dissidenten en waanzin
Auteur: Martin Willems
Wie in de Sovjet-Unie afwijkende politieke ideeën had, liep gerede kans gek verklaard te worden en in een inrichting te verdwijnen. Robert van Voren bestrijdt sinds 1980 het politiek misbruik van de psychiatrie in de International Association on Political Use of Psychiatry (IAPUP). Na de val van de muur ligt het accent meer op misstanden in de Oost-Europese psychiatrie. Zo ontstaat het Geneva Initiative on Psychiatry. In 2005 doopt dit zich om tot Global Initiative, omdat psychiatrische misstanden wereldwijd voorkomen. Het levensverhaal van Robert van Voren.
R. van Voren, Levenslang tussen dissidenten en waanzin. Misbruik in de psychiatrie aan de kaak gesteld (2009). 
Tags: buitenland, Rusland, boeken, IAPUP, Robert van Voren, politiek, rechtsbescherming, misbruik, macht, zeggenschap, Martin Willems,

p. 24-27
Rubriek: wonen
‘Een eigen voordeur is heel belangrijk’
Architect verhuisde Santpoort naar Amsterdam
Auteur: Laura Vegter
Architect Martien van Goor was nauw betrokken bij de verhuizing van afgelegen psychiatrische ziekenhuizen als ‘Santpoort’ naar kleinschaliger woonvormen in de stad. In samenwerking met zijn opdrachtgevers ontwierp hij nieuwe woonvormen waarbij eigen keuze en zelfstandigheid van cliënten centraal staan. Scheiding van wonen, behandeling en activiteiten moest bijdragen aan meer zelfstandigheid en macht over het eigen leven. Laura Vegter interviewde Martien van Goor over nieuwbouw vanuit cliëntenperspectief en de hobbels die daarbij moesten worden genomen.
Tags: wonen, participatie, architectuur, kleinschalig, zelfstandigheid, vermaatschappelijking, Santpoort, Reigersbos, Amsterdam, Martien van Goor, cliëntenperspectief, Laura Vegter

p. 28
Rubriek: media
Psychosis: mensvisie en machtsverhoudingen
Auteur: Heinz Mölders
Tags: media, tijdschrift, recensie, macht, Psychosis, Heinz Mölders

p. 29
Rubriek: verslag
Soteria in Nederland
Auteur: Michi Almer
Soteria betekent geborgenheid en dat is volgens Loren Mosher het belangrijkste wat mensen die een psychose doormaken nodig hebben.
Tags: verslag, Soteria, Loren Mosher, psychose, behandeling, kleinschalig, Michi Almer

p. 30-31
Rubriek: bijsluiter
Hoe vind ik een goede therapeut?
Auteur: Alice Miller
De juiste therapeut vinden is moeilijk. Maar het is toch mogelijk, als je weet wat je nodig hebt, zegt psycholoog Alice Miller. Miller probeert hier een aantal vragen te beantwoorden, die je misschien aanmoedigen om de houding van de betreffende kandidaat te onderzoeken. Onderstaande vragen beschouwt ze als een leidraad, waarbij zij je adviseert zelf opmerkingen en vragen toe te voegen. 
Tags: bijsluiter, Alice Miller, behandeling, Jeroen Willems

p. 32-33
Rubriek: boeken
Het einde van de psychotherapie
Auteur: Joop Smoor
Paul Verhaeghe, psycholoog/psychotherapeut, analyticus en hoogleraar aan de universiteit van Gent, heeft een belangwekkend boek geschreven waarin het allemaal nog eens op een rij staat. Het boek gaat over de bedreiging van het voortbestaan van de psychotherapie, maar heeft qua betoog een bredere strekking voor de ggz als zodanig of zelfs de hele zorg.
Paul Verhaeghe, Het einde van de psychotherapie (2009).
Tags: boeken, recensie, psychotherapie, Paul Verhaeghe, Universiteit van Gent, Joop Smoor

p. 34-35
Rubriek: deviatheek
Boeksignalementen
Auteur: Rozemarijn Esselink

  • Willy Linthout, Jaren van de olifant. Striproman.
  • Lisa Appignanesi, Gek, slecht en droevig. Een geschiedenis van vrouwen en psychiatrie van 1800 tot heden.
  • Diane van Drie, Lang niet gek. Opgenomen met een depressie.
  • Gail Hornstein, Stemmen in je hoofd. De geheime code van waanzin.
  • Elaine N. Aron, De kracht van zelfwaardering. Sta prettiger in het leven door beter contact met anderen.
  • Bram Bakker & Simon van Woerkom, Runningtherapie.
  • Jeffrey Wijnberg, Het neurotisch handboek. Goede manieren om je slecht te voelen en anderen te irriteren.
  • Erlend Loe, Volvo Vrachtwagens.

Tags: deviatheek, boeken, Rozemarijn Esselink

p. 36
Rubriek: column
Evidence-based geeft geen garantie
Auteur: Marlieke de Jonge
Tags: column, Marlieke de Jonge

p. 37
Rubriek: reacties
Spuiten of slikken; Alice Miller; Berthold Gersons
Auteurs: Lia Govers; Hans Dirksen; Rozemarijn Esselink
Tags: reacties, opinie, Lia Govers, Hans Dirksen, Rozemarijn Esselink

p. 39
Mededelingen

p. 40
Rubriek: gedicht
Mijn dag is dwaas en uit het lood
Marina Tsvetajeva (1892-1941), uit: Werken (1999)
Tags: gedicht, kunst, Marina Tsvetajeva