Jaargang 2004

Klik op de titel om het artikel te lezen (pdf-formaat)

 


Deviant 40

Inhoud nummer 40, maart 2004

Het thema van Deviant 40 is: Vraagsturing?

Pdf gehele nummer

Belangrijkste artikelen nummer 40, maart 2004

p. 3
Redactioneel

p. 4-7
Rubriek: jeugdzorg
Eigen Kracht-conferenties: ook iets voor de psychiatrie?
Auteur: Lineke Joanknecht
In de jeugdzorg wordt steeds vaker gebruik gemaakt van Eigen Kracht-conferenties. Doel van deze bijeenkomsten van direct betrokkenen is om cliënten de regie over het eigen leven te laten houden of die regie weer terug te geven. De naaste omgeving van de cliënt werkt mee aan het zoeken van oplossingen en het nemen van beslissingen.

p. 10-13
Rubriek: alternatieven
Liever bruggenbouwer dan enkel luis in de pels - Wegloophuis Utrecht
Auteur: Koen-Machiel van der Wetering
Begin jaren tachtig schoten de Wegloophuizen als paddenstoelen uit de grond. Ze boden weglopers de kans de psychiatrie de rug toe te keren en koppelden daaraan een geheel andere benadering van cliënten, waarin de mens achter de diagnose centraal stond. Inmiddels zijn veel van de ideeën uit deze tegenbeweging door de reguliere psychiatrie overgenomen. Dit werpt de vraag op welke functie de Wegloophuizen anno 2003 vervullen. Bieden ze nog een vruchtbaar alternatief voor het medische en psychologiserende denken? Of zijn ze niet meer dan een welkome, maar marginale aanvulling op het reguliere ggz-aanbod?

p. 14-15
Rubriek: verslag
De patiënt als mede-onderzoeker
Auteur: Barbara Boudewijnse
In Amsterdam werd op 12 december 2003 door de redactie van het tijdschrift Medische Antropologie een symposium georganiseerd: 'De patiënt als mede-onderzoeker: naar vraaggestuurd onderzoek'. Aanwezig waren zo'n veertig ervaringsdeskundige vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties, beleidsmedewerkers en wetenschappelijk onderzoekers.

p. 19-21
Rubriek: cliëntenadvies
Advies met betrekking tot schizofrenie en psychose
Auteur: Jan Verhaegh

In het voorjaar van 2003 heeft het Cliënten Centrum Limburg naar aanleiding van de spraakmakende inaugurele rede en de Trimboslezing van professor Jim van Os een viertal bijeenkomsten gehouden met het doel een advies op te stellen vanuit cliëntenperspectief over schizofrenie en psychose.

 


Deviant 41

Inhoud nummer 41, juli 2004

Het thema van Deviant 41 is: Deviant tien jaar

Pdf gehele nummer

 • Redactioneel
 • Frans Brinkman: 10 jaar Deviant
 • Mark Janssen en Majone Steketee: De toekomst van de psychiatrie
 • Toon van der Aa: 10 jaar visionaire nostalgie
 • Pleun van Vliet en Mark Janssen: Deviant-lezersonderzoek
 • Jan Theunissen: 'La Meglio Gioventù'
 • Heico Klumpen: Zwaar weer dreigt voor ggz-cliënt
 • Waan van de Dag
 • Huub Beijers: Discriminatie in de ggz - Ervaringen van Kaapverdianen
 • Gee de Wilde: Matte Harrie (7) - Matte Harrie is blij met Europa
 • Jan Theunissen: Een onverwerkt verleden
 • Stichting Weerklank: Richtlijnen onbestaande ziekte
 • Petra Jorissen: De website van Deviant
 • Gee de Wilde: Deviant Alfabet - Judas Iskariot
 • Annette Sins: GGZ en filosofie van levenskunst
 • Fijgje de Boer: Een trialogische gevalsbeschrijving
 • Rozemarijn Esselink: Deviatheek
 • Jaap van Weeghel, Femke Giesen en Lonneke van Leeuwen: Reacties - Individual Placement and Support
 • Anne Mart Witvoet: Hond in behandeling
 • Mededelingen

Belangrijkste artikelen nummer 41, juli 2004

p. 3
Redactioneel

p. 4-7
Tien jaar Deviant
Auteur: Frans Brinkman
Samen met Deviant ben ik ouder en wijzer geworden. In nummer 2 schreef ik een column over bedenkelijke kanten van bemoeizorg onder de titel 'Mobiele Eenheid'. Destijds zag ik staatsinterventies met dwang en drang in het persoonlijk leven van burgers niet zo zitten, en nog steeds niet eigenlijk. In nummer 3 kreeg ik meteen op mijn kop van Doortje Kal, de medeoprichtster. Na nog een column vind ik mijzelf niet meer terug. Ik schrijf tegenwoordig columns over Roemenië die niets met psychiatrie van doen hebben. Het kan verkeren.

p. 8-12
Debat: De toekomst van de psychiatrie
Auteurs: Mark Janssen en Majone Steketee
In het eerste nummer van Deviant hielden vijf kritische ggz-onderzoekers een debat over de theorie van psychiatrie-hervorming. Tien jaar later herhalen we dit debat, maar nu vanuit de praktijk. Waar gaat het heen met de ggz in de komende jaren? En welke rol zou Deviant daarin moeten spelen? Die vraag leggen we voor aan Annelies Faber, Giel Hutschemaekers, Marry Mos, Gee de Wilde en Jaap Meeuwsen, onder leiding van Sonja van Rooijen. Majone Steketee en Mark Janssen doen verslag en mengen zich zo nodig in de discussie.

p. 24-26
Discriminatie in de geestelijke gezondheidszorg - ervaringen van Kaapverdische cliënten
Auteur: Huub Beijers
Het gebeurde in Engeland, niet eens zo heel lang geleden, dat een zwarte vrouw nadat haar onderbeen was geamputeerd, een witte prothese kreeg aangemeten. De dokter zei dat een prothese in een passende huidskleur haar € 4500 extra zou kosten. Het geval haalde de pers en de autoriteiten moesten hun verontschuldigingen aanbieden.

 


Deviant 42

Inhoud nummer 42, september 2004

Het thema van Deviant 42 is: Twintig jaar Amsterdams model

Pdf gehele nummer

Belangrijkste artikelen nummer 42, september 2004

p. 3
Redactioneel

p. 4-7
Rubriek: Amsterdams model
Met de mond beleden, in de daad vermeden - 20 jaar psychiatrie in de stad Amsterdam
Auteur: Gee de Wilde
Amsterdam moet z'n voorhoederol weer terugpakken. Dat is de eerste gedachte die zich opdringt uit de historie van twintig jaar vernieuwen van de geestelijke gezondheidszorg in deze stad. Begin jaren tachtig transformeerde het verzet tegen de grote institutionele psychiatrie tot het elan van de maakbare verandering. In Amsterdam kwamen plannen om de instituties af te breken en de patiënten een plaats als volwaardig burger in de steedse samenleving (terug) te geven. De uitvoering van die plannen liep vaak uit op grote teleurstellingen. Er werd wel in de stad gebouwd, maar van een zorginhoudelijk alternatief voor de institutionele psychiatrie kwam weinig terecht. Het oude ideeëngoed vond zijn weg in de marge van de geestelijke gezondheidszorg. De majeure omslag die van patiënten burgers zou maken, die zich welkom en thuis zouden voelen tussen andere burgers, die omslag kwam er niet. De urgentie om daar wel voor te zorgen is er nog steeds. En de mogelijkheid om die omslag te bewerkstelligen ook. Wat zou het mooi zijn als Amsterdam zich twintig jaar na dato opnieuw uitgedaagd zou voelen.

p. 12-15
Rubriek: Amsterdams model
Een wijkgerichte aanpak
Auteur: Wim Kannekens
Twintig jaar geleden was een wijkgerichte aanpak een voorwaarde om de meer maatschappijgeoriënteerde zorg voor mensen met een psychiatrische achtergrond succesvol te laten zijn. Het streven was de psychiatrische inrichtingen zoveel mogelijk te sluiten. Een korte geschiedenis van de wijkgerichte aanpak in Amsterdam.

p. 16-18
Rubriek: Amsterdams model
Woonvoorzieningen en dagbesteding in Amsterdam, 1984-2004
Auteur: Jan Willem van Zuthem
Volgens het Amsterdamse Model is het afbouwen van psychiatrische instituten mogelijk als er vormen van beschermd wonen en dagbesteding bestaan naast ambulante wijkteams en sociaal-psychiatrische dienstencentra. In deze bijdrage wordt nagegaan hoe beschermd wonen en dagbesteding zich de afgelopen twintig jaar in Amsterdam hebben ontwikkeld.

p. 20-21
Rubriek: Amsterdams model
Dwang en drang in Amsterdam
Auteur: Wouter van de Graaf
Dwang en drang vormen al jaren een onderdeel binnen de psychiatrie waar veel over te doen is. Ook in Amsterdam was aanvankelijk veel discussie over een praktijk waarin dwang zoveel mogelijk werd voorkomen. De laatste jaren gebeurt vooral buiten Amsterdam veel aan het terugdringen of afschaffen van dwang. Dat kan wel degelijk, zo blijkt.

p. 24-27
Rubriek: Amsterdams model
Het geval Amsterdam - terugblikken en vooruitkijken
Auteurs: Doortje Kal en Mark Janssen
Op 21 juni riep de themaredactie van Deviant een aantal betrokkenen bij de Amsterdamse ggz van het eerste uur bijeen om op basis van de geschreven artikelen terug te blikken en vooruit te kijken. Onder leiding van Gee de Wilde spraken met elkaar: ex-RIAGG-directeur Gerard Doornkate, ervaringsdeskundigen Ad Goethals en Hans van der Wilk (ook ex-stadsdeelwethouder), Wouter van de Graaf (Instituut voor Gebruikersparticipatie en Beleid), Antoinette Tanja (toen raadslid, nu stadsdeelwethouder), Maarten Voster (ex-stadsdeelwethouder, nu eigen bureau), psychiaters Hans Nusselder (Mentrum) en Co Bleeker (forensische psychiatrie), preventiewerker Kees Onderwater, Jet van der Velde (rehabteam), Leonoor Hermanides (Mentrum), Thea Over (Roads), Doortje Kal (Landelijk Steunpunt Kwartiermaken) en Mark Janssen.Deviant 43

Inhoud nummer 43, december 2004

Het thema van Deviant 43 is: Normen en waarden

Pdf gehele nummer

 • Redactioneel
 • Else de Wit: Normen en waarden in de hulpverlening
 • Gee de Wilde: Matte Harrie (9) - De intocht van Matte Harrie
 • Petra Jorissen: Op zoek naar instrumenten ter verbetering van de interculturalisatie
 • Doortje Kal: Moslims en psychiatrie
 • Dries Boele: Openbaar filosofisch spreekuur in het café
 • Fijgje de Boer: Onze buren in Dordrecht
 • Waan van de Dag
 • Lydia van der Weide: Het 7e Deviant debat
 • Heinze Mölders: Eigen Sinn Art, een ongewoon congres
 • Wim van de Vegte: Kippen
 • Frank van Meerendonk: Beyond Prozac
 • Saskia van Dorp: Asylum
 • Jean Knooren, Marlies van Oorschot, Jolanda Soethout en Charles Vergeer: Ervaringsdeskundigheid in instellingen benutten
 • Petra Jorissen: 'The Mother, oud maar niet out'
 • Jan Theunissen: Deviant Alfabet - Jack Kerouac en de hang naar eenzaamheid
 • Petra Jorissen: Vagina-verhalen in gebarentaal
 • Rozemarijn Esselink: Deviatheek
 • A. Witvoet: Reacties - De wetten van de ggz
 • Merci alias Wil R.: De vogelaar
 • Mededelingen

Alle artikelen nummer 43, december 2004

p. 3
Redactioneel 

p. 10-11
Rubriek:  interculturalisatie
De gouden sleutel bestaat niet - op zoek naar instrumenten ter verbetering van de interculturalisatie
Auteur: Petra Jorissen
Migranten maken minder gebruik van voorzieningen in de geestelijke gezondheidszorg dan autochtone Nederlanders. De zorg die ze krijgen is minder goed. Dat betekent niet dat ze minder psychosociale problemen hebben. Migranten zijn ook minder tevreden, vooral over de hulpverleners. Maatregelen ter verbetering zien er op papier goed uit, maar missen nogal eens hun doel. Een gesprek met Huub Beijers, onderzoeker van de Amsterdamse praktijk.

p. 12-13
Rubriek: interculturalisatie
'De ziel heeft ook zorg nodig' - moslims en psychiatrie
Auteur: Doortje Kal
Hoe is het in de islamitische gemeenschap gesteld met de integratie van moslims met een psychiatrische achtergrond? Doortje Kal sprak met ggz-cliënten, familieleden en sleutelpersonen uit de moslimgemeenschap over hun visie op en omgang met psychische problemen en hun ervaringen met de ggz.

p. 18-21
Rubriek: vermaatschappelijking
Onze Buren in Dordrecht - wonen in de wijk
Auteur: Fijgje de Boer
Onze Buren is een project in de Vogelbuurt in Dordrecht. Deelnemers aan het project streven naar integratie van chronisch psychiatrische patiënten en druggebruikers in de buurt. De Italiaanse democratische psychiatrie en rehabilitatiepraktijken in de Verenigde Staten en Engeland waren inspiratiebronnen voor deze wijkgerichte aanpak.