Deviant 79: december 2013

deviant79

Het thema van Deviant 79 is: Decentralisatie jeugdzorg


Alle artikelen nummer 79, december 2013

p.3
Redactioneel

p. 4-5
Rubriek: nieuws

  • Verward brein herkent been niet meer
  • Onvrede over dwang
  • Ggz let te weinig op levensbeschouwing
  • Psychiatrische cliënten leven korter

p. 6-7
Rubriek: jeugdzorg
Naar een minder verknipte jeugdhulp
Haastwerk voor gemeenten en instellingen
Auteur: Annelies Schutte
In oktober nam de Tweede Kamer een nieuwe jeugdwet aan. De lokale overheid wordt bestuurlijk en financieel verantwoordelijk voor de gehele jeugdhulp. Of het nu gaat om een gezin met ernstige opvoedingsproblemen, een kind met een psychiatrische stoornis of een jongere met een beperking die begeleiding nodig heeft, per 2015 regelen de gemeenten alle hulp. Op de huidige 3,5 miljard voor jeugdzorg wordt 15% bezuinigd over een periode van drie jaar.

p. 8-9
Rubriek: jeugdzorg
‘Jeugdtransitie is paniekvoetbal’
Interview met directeur ggz-instelling Erik Beemster
Auteur: Hansje Galesloot
De landelijke overheid wil dat in 2015 alle jeugdzorg naar de gemeenten gaat. De Tweede Kamer stemde er al mee in, de Eerste Kamer volgt naar verwachting. Heikel punt is de positie van de jeugd-ggz. Onder aanvoering van een aantal psychiaters verzet de ggz zich heftig tegen de dreigende gemeentelijke bemoeienis. Hoe gegrond is dat verzet? Deviant vroeg het Erik Beemster, directeur van een middelgrote zorginstelling in Noord-Holland.

p. 10-11
Rubriek: anorexia
‘Leven met anorexia is een vicieuze cirkel’
Vier jeugdjaren in de ggz
Auteur: Floris Bijlsma
Heleen (23) is een krachtige verschijning met lange blonde haren. Niets herinnert nog aan de anorexia waardoor ze op het randje van de dood balanceerde. Van haar twaalfde tot haar zestiende was ze lange periodes opgenomen. Uiteindelijk verklaarde ze zichzelf voor genezen en trok ze de deur achter zich dicht, tegen de zin van de ggz.

p. 12-14
Rubriek: acute opnames
‘Bij ons begint een cliënt altijd op groen’
High & Intensive Care: werkt het echt?
Auteur: Annelies Faber
Het High & Intensive Care-model beoogt een dikke streep te zetten onder de dwangpraktijken op gesloten opnameafdelingen. Een gastvrije ontvangst en samenwerking met ambulante hulp en familie zijn kernelementen. Gaat HIC de lang verhoopte doorbraak worden, of is het oude wijn in nieuwe zakken? Deviant sprak met Mark Hoppenbrouwer, coördinator van een crisisafdeling in Amsterdam waar men al volgens deze principes werkt.

p. 15
Rubriek: column
Afbraak aan de keukentafel
Auteur: Marja Morskieft
Achteloos valt het woord keukentafel in bezuinigingsvoorstellen: na de transitie van allerlei zorgtaken naar gemeenten wordt daar voortaan de indicatie gesteld.

p. 16-17
Rubriek: acute opnames
De orde is heilig, de patiënt onveilig
Ervaringen op gesloten opname-afdelingen
Auteur: Wilma Boevink
In ditzelfde nummer wordt het nieuwe High & Intensive Care-model beschreven, dat bedoeld is om een gastvrije sfeer op opname-afdelingen te creëren. Zo’n sfeer lijkt vanzelfsprekend, maar is het niet. Op deze pagina’s illustreren we met een ervaringsverhaal van Wilma Boevink waarom men is gaan nadenken over deze zorgvernieuwing.

p. 20-21
Rubriek: kunst
In beeld
Auteur: Petra Jorissen
Davood Koochaki, Outsider Artkunstenaar, is afkomstig uit Jomebeza in Iran. In zijn tekeningen is zijn fascinatie te zien voor primitieve figuren, dieren en mysterieuze schepsels, soms samengevoegd tot één organisch geheel. ‘Ik begin een paar lijntjes te trekken, kijk ernaar en dan zie ik een figuur verschijnen die ik kan tekenen.’

p. 22-24
Rubriek: zin en waanzin
De rijkdom van de psychotische wereld
Te weinig aandacht voor spirituele kant van psychoses
Auteur: Wouter Kusters
Tweemaal werd hij gedwongen opgenomen vanwege een acute psychose. Toch wil Wouter Kusters zijn psychotische ervaringen niet louter zien als een verhaal van leed. In zijn psychoses worstelde hij met betekenisvolle vragen als de strijd tussen goed en kwaad. De reguliere psychiatrie, maar ook de herstelbeweging heeft volgens hem te weinig aandacht voor deze spiritualiteit.

p. 25
Rubriek: familiebeleid
Investeren in familie loont
Auteur: Veronique Huijbregts
Een psychische stoornis heb je niet alleen. Onder die titel werd een boek over familiebeleid in de ggz op 3 oktober ten doop gehouden bij GGz Centraal in Amersfoort. Voor betrokken familieleden is het vaak koorddansen tussen liefdevolle afstand en nabijheid.
Jan Baars en Erwin van Meekeren (red.), Een psychische stoornis heb je niet alleen. Praten met families en naastbetrokkenen (2013).

p. 26-27
Rubriek: religie
‘Ik ben de duivel, kniel voor me!’
Naar een beter begrip van religieuze wanen
Auteur: Marie-José van Bolhuis
Religie en waanzin hebben veel met elkaar van doen. Psychotici raken vaak verstrikt in religieus gekleurde wanen. Maar godsdienst kan ook een baken zijn in verwarrende tijden. Geestelijk verzorger Marie-José van Bolhuis toetst een recent proefschrift over religieuze wanen aan voorbeelden uit haar eigen ggz-praktijk. Ze pleit voor het werkelijk verstaan van de inhoud van wanen, inclusief de religieuze kant.
Cor Arends, If Billy Sunday comes to town. Een fundamenteel-theologische casestudy naar de waan bij Anton T. Boisen (2013). Te downloaden via http://repository.ubn.ru.nl/bitstream/2066/105817/1/105817.pdf.

p. 28-30
Rubriek: geweld
‘Ik ben vechtend geboren en ga vechtend van deze aardbol af’
Ervaringsdeskundige Nicole Schuyer
Auteur: Hansje Galesloot
Eigen regie houden is nog een hele kunst in de psychiatrie. Nicole Schuyer (42) stortte in toen ze begin twintig was. Maar ze wilde geen patiënt blijven. Diagnoses als borderline en depressie hield ze af. Uiteindelijk trof ze behandelaars met wie ze haar naargeestige kindertijd onder ogen kon zien. ‘Er was niks mis met mijn snappertje. Ik begreep welke brug er gebouwd moest worden, dus als een behandelaar mij dat niet gaf, ging ik naar een ander.’

p. 31
Rubriek: Matte Harrie
‘Matte Harrie wordt gasthoofdredacteur’ (44)
Matte Harrie haat stigma’s
Auteur: Gee de Wilde

p. 32-33
Rubriek: opinie
Verslaving is geen ziekte
Auteur: Gee de Wilde
Komt verslaving voort uit morele zwakte, of zijn verslaafden het slachtoffer van een hersenziekte waartegen alleen pillen helpen? Gee de Wilde vindt beide visies inadequaat. Aan verslavingen lijden we immers allemaal. Volgens hem hoort verslavingszorg helemaal niet thuis in de gezondheidszorg.

p. 33
Rubriek: ingezonden brief
Aantal ggz-cliënten te laag geschat
Auteur: Jan Theunissen

p. 34-35
Rubriek: vintage
Psychologie tegen de tijdgeest in
De actualiteit van Holzkamp
Auteur: Michi Almer
De Duitse grondlegger van de kritische psychologie, Klaus Holzkamp, was gefascineerd door de relatie individu en maatschappij. Zijn benadering staat haaks op de huidige individualiserende blik van de psychologie. Michi Almer las een recente bundeling van zijn werk en vindt de kritische psychologie verrassend actueel.
Ernst Schraube en Ute Osterkamp (red.), Psychology from the Standpoint of the Subject. Selected Writings of Klaus Holzkamp (2013).

p. 36-37
Rubriek: deviatheek
Boeksignalementen
Auteurs: Michi Almer, Hansje Galesloot, Aartjan ter Haar, Veronique Huijbregts, Petra Jorissen

  • Léonie Holtes, Ervaring niet vereist.
  • Darian Leader, Manisch.
  • Ernst Timmer, Florijn.
  • Ranne Hovius, De eenzaamheid van de waanzin.
  • Arko Oderwald e.a. (red.), Het verwarde brein.
  • Ignaas Devisch e.a., Ziek van gezondheid. Voor elk probleem een pil?

p. 38
Rubriek: film
Dertig jaar opgesloten in gesticht
Auteur: Jan Theunissen
'Camille Claudel, 1915'. Regie: Bruno Dumont, Frankrijk (2013).

p. 40
Rubriek: gedicht
De onbekende engel / El angel desconocido
Rafael Alberti (Spanje, 1902–1999).