Inclusie in tijden van economisering

13 februari 2020 • Fritz Bremer • INCLUSIE

illiya vjestica 749716 unsplashFritz Bremer, een veteraan van de vermaatschappelijking en ambulantisering van de psychiatrie in Duitsland, vraagt zich in het laatste nummer van Sozialpsychiatrische Informationen samen met collega Wolfgang Bayer, af wat deze beweging heeft opgeleverd. Is het terecht dat de inrichting nog steeds als vijand nummer één wordt gezien? Bereiken projecten gericht op rehabilitatie en inclusie ook de mensen met de zwaarste problemen? We hadden onvoldoende oog voor de maatschappelijke context  van ons werk, menen de auteurs. Michi Almer vertaalde en bewerkte dit artikel voor Deviant.

Misverstanden rond psychotherapie

4 februari 2020 • Rozemarijn Esselink • BOEKEN

9789024430239 w215 h350Toen Flip Jan van Oenen in de jaren tachtig aan het werk ging bij de Amsterdamse crisisdienst, was de verwachting dat crisisinterventie met directieve en systeemtherapie veel patiënten zou kunnen helpen. Dat viel tegen. Bij het doornemen van de wetenschappelijke literatuur van de afgelopen halve eeuw ontdekt Van Oenen dat in geen enkele psychotherapeutische methode beter werkt dan een andere. Maar Als hij daarover spreekt met collega's stuit hij op collectieve ontkenning. In zijn boek Het misverstand psychotherapie stelt Flip Jan van Oenen voor om te stoppen met onderzoek naar alsmaar weer nieuwe therapiëen. Wat therapeuten beter kunnen doen is cliënten helpen om 'de onoplosbaarheid te leren verdragen'.

Zorgelijk management in de GGZ          

14 januari 2020 – redactie - OPROEP

hunters race MYbhN8KaaEc unsplashStaan de GGZ en het zorgstelsel in Nederland op omvallen? Of zelfs op instorten? En zo ja, welke rol spelen marktwerking en management daarin? De redactie van Deviant ziet steeds meer hulpverleners en patiënten in de verdrukking komen door beleid dat belangen lijkt te dienen die niets te maken hebben met goede zorg. Tijd dus voor een gedegen artikel hierover. Om dat te kunnen schrijven zoeken we verhalen van werkers in de GGZ die – desgewenst anoniem – hun ervaringen met ons willen delen. 

Een coach voor alles en iedereen

2 januari 2020 • Petra Jorissen • COLUMN 

Beste bezoekers van de site,

De Deviantredactie hoopt op voorspoed op alle levensterreinen voor jullie allen! Dat jullie dit jaar verschoond mogen blijven van ongewenste en opgedrongen hulp wensen we ook.

Leefstijl 2Afgelopen tijd ben ik, via radio, tv, dagblad en sociale media, compleet bedolven onder beklemmende berichten over nut en noodzaak van de coach. Een modern mens zonder een coach of vijf redt het immers niet meer in deze ingewikkelde samenleving. Mensen móeten een coach (liefst meerdere) willen. Zien ze het nut er niet van in, dan zijn ze laagbegaafd, stekeblind, iets ertussenin of allebei. In dat geval gaat binnenkort alles in het werk gesteld worden hen een coach door de strot te persen.

Verdwalen in je herinneringen

24 december 2019  • Henk Maurits • FILMRECENSIE

Lost in memories 1Dementie heb je in de meeste gevallen niet alleen. Ook de familie lijdt er onder. Partners, zonen dochters. Of het nu in Nederland is of in China, de problemen als gevolg van dementie en de pijn als iemand de weg kwijtraakt en verdwaalt in zijn herinneringen, zijn min of meer vergelijkbaar. Dat beeld hield ik over na het zien van twee actuele films over dementie op het afgelopen internationale documentaire filmfestival IDFA 2019. 

Wet Verplichte GGZ, betere zorg of onrechtvaardig?

15 december • Yaira Schoester • WET VERPLICHTE GGZ

Thumbnail Wet verplichte ggzOp 1 januari 2020 gaat de Wet Verplichte GGZ (Wvggz) in. Vanaf dan vervangt die de Wet Bijzondere Opneming Psychiatrisch Ziekenhuizen (Bopz). Volgens het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) stelt de nieuwe wet de zorg centraal. Klinkt goed. Maar pakt dit ook zo uit voor de cliënt? Yaira Schoester heeft gerede twijfels en legt die voor aan het ministerie.

Verwarring ontward

8 december 2019 • Michi Almer • VERWARDE PERSONEN

9789083003726 front kopieIn het debat over wat we tegenwoordig personen met verward gedrag noemen, ontbreekt de stem van degenen op wie de schijnwerpers gericht worden. Socioloog Karlijn Roex weet uit ervaring hoe het is, als ‘verward’ te worden weggezet.Ze volgde het debat op de voet en schreef hierover: In verwarde staat, kritiek op een politiek van normaliteit. Een verontrustend boek, dat een nieuw licht werpt op alle uitspraken en maatregelen als het om de verwarde medemens gaat. Ze brengt die in verband met de manier waarop macht werkt in onze neoliberale samenleving.  

Nieuwe loot biedt hoop

24 november 2019 • Rozemarijn Esselink • BOEKBESPREKING 


internal familiy systems therapie 1200 10918679Rozemarijn Esselink las Internal Family Systems therapie. Een traumabewuste behandeling voor angst, depressie, PTSS en verslavingsproblemen. Een boek over een van oorsprong Amerikaanse psychotherapie. Kern van de therapie: de gekwetste delen van een beschadigd iemand behandelen opdat ze weer deel uit gaan maken van het zelf. Het boek, geschreven voor therapeuten, is ook interessant voor mensen die geinteresseerd zijn in zelftherapie.

Psychose van binnenuit bezien

6 november 2019 • Michi Almer • BOEKBESPREKING

9789492883322 480x600May-May Meijer werd achtervolgd door de geheime dienst. Wellicht zou ze gerekruteerd worden, maar eerst moest ze vele beproevingen doorstaan. Ze moest vooral zwijgen over alles wat hiermee te maken had. Het blijkt een waan die vaker terug zal komen. Een die haar uiteindelijk in de psychiatrie doet belanden.Over haar ervaringen schreef ze een openhartig boek getiteld ‘Missie wereldvrede’. Tegenwoordig zet May-May zich, geïnspireerd door wat ze tijdens haar psychosen meemaakte, in voor vrede. 

Het is geen ziekte, maar je kunt er wel ziek van worden

 20 oktober 2019 • Jeroen Verkroost  •  STEMMENHOREN

schizofrenieVanwege de chaos die de stemmen in zijn hoofd veroorzaakten besloot Jeroen Verkroost zich te verdiepen in de stemmenhoordersbeweging. Hij sprak met Marius Romme en Sandra Escher, de grondleggers van die beweging, en bezocht de stemmenhoordersgroep van Emergis in Zeeland. Over zijn bevindingen schreef hij dit lezenswaardige artikel.