Waardeloze timing

16 mei 2016 • Marlieke de Jonge • OPINIE

dodenherdenkingdedam

Uitgerekend op 4 mei werd op tv aandacht besteed aan ‘vermissingen uit psychiatrische klinieken’. Al die weglopers zouden een gevaar voor de samenleving vormen. Op 4 mei herdenken we hoe gevaarlijk het is om categorieën Nederlandse burgers apart te zetten. Blijkbaar geldt dat niet voor psychiatrische patiënten.

Open Dialogue komt ook naar Nederland

11 mei 2016 • Peter • ERVARINGSVERHAAL

Will Hall

In Finland werken ze er al decennia mee bij cliënten met psychosegevoeligheid: de methode van de Open Dialogue. De omgeving van de cliënt wordt intensief bij de behandeling betrokken en er wordt zo min mogelijk medicatie gebruikt. De resultaten zijn spectaculair, maar vreemd genoeg negeerde de rest van de wereld tot dusver dit succesverhaal. Daar lijkt nu verandering in te gaan komen.

Tel mee en vertel over 'Weglopers in de psychiatrie'

7 mei 2016 • Timo van Kempen • OPROEP

Nieuwsuur1

Deviant zoekt het debat op. Doe mee en beschrijf in maximaal 500 woorden je overwegingen bij 'weglopen uit de psychiatrie'.

Op 4 mei presenteerde het actualiteitenprogramma Nieuwsuur cijfers waaruit blijkt dat in 2015 ruim 2500 psychiatrisch patiënten zijn weggelopen uit een instelling of niet zijn teruggekeerd van verlof. In de uitzending komt een schrijnende situatie aan bod van twee familieleden die in het verleden met de dood zijn bedreigd door een broer. De broer is psychiatrisch patiënt die bij herhaling wist weg te lopen uit de kliniek waar hij gedwongen werd opgenomen. Vanwege de privacywetgeving werd de familie hierover niet ingelicht…

Outsider Art ingelijfd

1 mei 2016 • Petra Jorissen • COLUMN

Outsider Art Museum1

Het was weer zover. Museumdirecteuren, kunstenaars, zorgverleners en redacteuren van kunstbijlages van kranten en tijdschriften: allemaal wilden ze hun zegje doen over Outsider Art. Binnenkort zou namelijk het eerste Nederlandse museum voor Outsider Art geopend worden. Niet dat Nederland niet al jaren galerieën en galerietjes kent waar de outsider z’n werk tentoonstelt, maar nu kwam er dan een heus museum voor werk van eh… ‘deze mensen’. De naderende opening was een prachtige gelegenheid de stroming die eigenlijk geen stroming wil zijn, maar weer eens ter discussie te stellen.

VN-verdrag: feest in Eerste Kamer

26 april 2016 • Petra Jorissen • NIEUWS

vn verdrag

Op 12 april heeft de Eerste Kamer unaniem ingestemd met het VN-verdrag voor de rechten van personen met een handicap. Bij de behandeling in de senaat waren veel mensen met een beperking aanwezig. De euforie was groot. De goedkeuring door de Eerste Kamer is de laatste grote stap op weg naar ratificatie. Eerder dit jaar, in januari, ging de Tweede Kamer al akkoord. Nederland kan nu overgaan tot bekrachtiging van het verdrag. Daarvoor zijn nog een paar formele zaken nodig.

De ommekeer van een zware crimineel

21 april 2016 • Rozemarijn Esselink • BOEKRECENSIE

cover Toon W

Toon Walravens, tot zijn dertigste een zware crimineel, werkt nu als ervaringsdeskundige in de forensische psychiatrie. In het aansprekende boek Toon W. is hersteld vertelt hij zijn verhaal aan Arnold Otten. Toons levensverhaal begint in 1961 in Eindhoven waar zijn ouders een café exploiteerden. Vader dronk fors en tussen de ouders boterde het niet. Als jochie bracht Toon hele avonden door in het café. Toen al zette hij zijn eerste stappen op het criminele pad.

Schoonheid van het vak bestaat uit écht contact

13 april 2016 • Timo van Kempen • BOEKRECENSIE

Heinz 5kl

Wat maakt het beroep van hulpverlener in de ggz zo mooi, ondanks alle ellende van bezuinigingen, reorganisaties en papierlawine? Contact. Écht contact met een cliënt die dat misschien in eerste instantie helemaal niet wil. Psychiater Erwin van Meekeren en psychotherapeut Jan Baars laten ruim dertig behandelaren aan het woord over deze ‘ziel van het vak’ in een boeiende essaybundel.

De 'enge' mens leeft met een betwistbare vrijheid

9 april 2016 • Karlijn Roex • DWANG

luik isoleercel Flickr Efrom G

Inclusie in de gemeenschap: we vinden het zo belangrijk. Mannen en vrouwen, homo- en heteroseksuelen, allochtonen en autochtonen – iedereen hoort erbij en wordt beschermd door dezelfde rechten. Maar in de psychiatrie lijken die rechten niet te tellen. Via gedwongen opnames, separaties en dwangmedicatie worden mensen met afwijkend gedrag nog steeds gedisciplineerd en uitgesloten. Sinds de introductie van het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Beperking is er echter veel discussie over de toelaatbaarheid van dwang in de ggz. Binnenkort (19 april) houdt de Commissie achter dit verdrag een bijeenkomst over deze thema’s.

De raadselen van de autisme-epidemie

25 maart 2016 • Michi Almer • DIAGNOSES

cover Verhoeff

Autisme geldt als schoolvoorbeeld van een neurologische aandoening met een sterke genetische component. Maar terwijl de psychiatrie er een stoornis in ziet die behandeld moet worden, zien kritische, zelfbewuste autisten hun anders-zijn als een verschil in neurologische ‘bedrading’, net zoals mensen verschillen qua sekse of huidskleur. Hun problemen komen niet door deze afwijkende bedrading, maar door het gebrek aan respect en ruimte voor hun anders-zijn. Psychiater Berend Verhoeff promoveerde op de geschiedenis van het denken over autisme. Hoe is in de afgelopen decennia naar deze aandoening gekeken en wat waren de verschuivingen daarin? En hij stuitte op een aantal opmerkelijke feiten.

Ter herdenking van Jan Foudraine

2 maart 2016 • Fijgje de Boer en Heinz Mölders • GESCHIEDENIS

Jan Foudraine1

Afgelopen maandag werd bekend dat de bekende psychiater Jan Foudraine op 87-jarige leeftijd is overleden. Hij kreeg in 1971 met zijn boek Wie is van hout... nationale en internationale bekendheid. Het was een aanklacht tegen de heersende psychiatrie. Het boek werd in zeven talen vertaald en alleen al in Nederland bereikte het een oplage van 200.000 exemplaren. Als eerbetoon aan deze vernieuwer herplaatsen we een (ingekort) interview uit Deviant 29 (2001) waarin hij openhartig terugblikt op de tumultueuze ontvangst van zijn boek en wat dat met hem deed.