Verbinding verbroken

14 april 2017 • Jenny de Jeu  BUREAUCRATIE

modern times2Vandaag was ik bij de meneer waar ik mantelzorger voor ben. Laat ik hem Frits noemen. Hij heeft tien jaar geen (!) inkomen gehad, met alle gevolgen van dien. De afgelopen maanden hielp ik hem om zijn zaken op de rit te krijgen. En dat is gelukt! Hij heeft weer een adres, is verzekerd, heeft een uitkering, toeslagen zijn geregeld, hij betaalt zijn rekeningen op tijd. Hij heeft betalingsregelingen getroffen voor zijn schulden (zorgverzekering). Ik ben ontzettend trots op hem dat dit gelukt is, we zijn er samen voor gegaan. En dat is echt heel lastig als je al het vertrouwen kwijt bent in instanties en bent gaan geloven dat er voor jou geen plek is op deze wereld. Maar vandaag sloeg de bureaucratie weer ongenadig toe.

Counseling bij vreemde verschijnselen

12 april 2017 • Timo van Kempen  BUITENGEWONE ERVARINGEN

Lucadou3 powerpointStel dat je iets hoort of ziet en een ander niet. Hoe dat te verklaren en hoe ermee om te gaan? Een traditioneel denkende psychiater stelt waarschijnlijk de diagnose ‘psychotisch’ en schrijft een recept uit. Maar een ander bekijkt het ‘spiritueel’ en ziet het als een speciale gevoeligheid. Tijdens een studiedag van de Vereniging voor Transpersoonlijke Psychiatrie nam de Duitse onderzoeker Walter von Lucadou een welkome middenpositie in. Wie buitengewone dingen ervaart, is niet per definitie ‘gek’. Maar advies en counseling zijn vaak wel geboden om te begrijpen wat er gebeurt.

Lou Salomé: denkster in een mannenwereld

6 april 2017 • Dora Timmers en Sanne van Driel  TONEELSTUK

Winterplan foto Pepijn LutgerinkLou von Salomé was denker, schrijver en psychoanalytica. Maar ze werd vooral bekend door haar vriendschap met Friedrich Nietzsche, als geliefde van Rainer Maria Rilke en als student van Sigmund Freud. In de theatervoorstelling Een winterplan van OT Rotterdam staat zij centraal, in relatie tot haar vrienden Paul Rée en Nietzsche. Een winterplan toont dat denken relationeel is, en dat in die relatie een ‘nee’ tegen bestaande patronen noodzakelijk is om ruimte te maken voor ‘de vrouwelijke mens’. Lezers van Deviant krijgen korting  op de laatste voorstellingen in Rotterdam (zie onderaan het artikel).

HEE meets science

cover Wilma Boevink3 april 2016 • Michi Almer • HERSTEL

Op donderdag 13 april promoveert Wilma Boevink, boegbeeld van de herstelbeweging, aan de Universiteit van Maastricht op een proefschrift waarin ervaringskennis en ‘hard’ kwantitatief onderzoek elkaar ontmoeten. De tekst van haar proefschrift is hier online beschikbaar, en de promotieplechtigheid zal via livestream te volgen zijn op psychosenet.nl.

Te jong om dood te gaan

27 maart 2017 • Henk Maurits  FILMRECENSIE

Too Young To Die1aTerwijl de Tweede Kamer debatteert over een ‘leeftijdsgrens voltooid leven bij 75 jaar’, zijn er jongeren voor wie het leven al veel eerder mag stoppen. Jonge mensen voor wie het psychisch lijden ondraaglijk is en die niets liever willen dan euthanasie. Dat blijkt uit de film Too Young To Die (hier te zien) van Thijs Schreuder-Rinnooy Kan, waarin op een invoelende en respectvolle manier jongeren worden geportretteerd die op het punt staan euthanasie te plegen of die er door gebrek aan medewerking zelf een eind aan hebben gemaakt.

Rozen voor Kitty

21 maart 2017 • Veronica van Roon  LITERAIR VERHAAL

rozenDistantie tussen hulpverlener en cliënt was altijd de norm in de ggz. Maar de laatste tijd klinken steeds meer geluiden over de voordelen van professionele nabijheid, er worden zelfs congressen aan gewijd. Cliënten en familieleden hadden natuurlijk altijd al die ervaring. Veronica van Roon won met onderstaand verhaal de Reliëf Verhalenwedstrijd 2016.

Warm en waarachtig, maar geen softies

17 maart 2017 • Jaap Meeuwsen WEGLOPERS

Wegloophuis2In het Utrechtse Wegloophuis worden al 35 jaar mensen opgevangen die uit de reguliere psychiatrie weg zijn gelopen of gestuurd. Jaap Meeuwsen ging er op bezoek en proefde er de sfeer van de jaren zeventig: warme aandacht voor wie het moeilijk heeft, geduld en mededogen voor wie in het systeem van ggz en maatschappij is vastgelopen. En verrassend genoeg sluit deze manier van werken naadloos aan bij de recente opkomst van Respijthuizen en andere huiskamerachtige voorzieningen voor mensen in crisis.

Ontslagen

6 maart 2017 • Peter • ERVARINGSVERHAAL

man 159771 1280Over het nut en de gevaren van pillen wordt veel gediscussieerd, net als over het nut en de gevaren van het stoppen met pillen. Vooral als het gaat om antipsychotica zullen er maar weinig mensen zijn die nooit hebben overwogen te stoppen. Soms lukt het om de medicatie af te bouwen, maar soms gaat het ook mis. In deze bijdrage beschrijft Peter hoe het hem is vergaan.

Gebukt onder schaamte of schuld

28 februari 2017 • Annemarie Huiberts • SCHAAMTE

schaamte Guislain3 cropSchaamte- en schuldgevoelens horen bij het leven: ze vormen een signaal dat onze zelfwaardering onder druk staat. Maar ze kunnen ook behoorlijk belastend zijn en zelfs een negatieve invloed uitoefenen op je nachtrust en je auto-immuunsysteem. In het zelfhulpboek Onvolmaakt tevreden helpt Frans Schalkwijk lezers hun strenge innerlijke criticus wat milder te maken. Op initiatief van Deviant spreekt Schalkwijk op 18 mei in het Psychiatriecafé in Amsterdam-West (Balboastraat 18, 18.00 uur).

Als problemen symptomen worden

24 februari 2017 • Michi Amer • ZIEKTE-DENKEN

hand 782688 640.jpgZijn psychische klachten het gevolg van teveel of te weinig ‘stofjes’ in de hersenen, of van problemen die zich in iemands leven hebben voorgedaan? Deze vraag leidde tot stevige discussies op een door het Landelijk Platform GGZ georganiseerd seminar waar leden van cliëntenorganisaties probeerden een gemeenschappelijke visie te ontwikkelen. Het was een bijzondere bijeenkomst, waar gepoogd werd persoonlijke ervaringen te verbinden met perspectieven voor collectief handelen.