HEE meets science

cover Wilma Boevink3 april 2016 • Michi Almer • HERSTEL

Op donderdag 13 april promoveert Wilma Boevink, boegbeeld van de herstelbeweging, aan de Universiteit van Maastricht op een proefschrift waarin ervaringskennis en ‘hard’ kwantitatief onderzoek elkaar ontmoeten. De tekst van haar proefschrift is hier online beschikbaar, en de promotieplechtigheid zal via livestream te volgen zijn op psychosenet.nl.

Je eigen verhaal hervinden
In haar dankwoord schrijft Boevink dat zij vaak de grondlegger van de herstelbeweging wordt genoemd; ten onrechte vindt zij, want die eer komt volgens haar toe aan Jaap van Weeghel. Vast staat dat zij het herstelvuurtje dat al smeulde in de rehabilitatiebeweging aanwakkerde en liet uitwaaieren. Herstel betekent in haar visie meer dan mogelijkheden vinden om te kunnen deelnemen aan het gewone leven; herstel veronderstelt ook je eigen verhaal hervinden, los van het biomedische verhaal dat de psychiatrie je opdringt, en gaan begrijpen in welke omstandigheden je psychische kwetsbaarheid is ontstaan.

Zelf kan ze prachtige verhalen vertellen – een aantal daarvan zijn gepubliceerd in Deviant en te vinden in ons archief. Ze is daarbij radicaal, spreekt vanuit haar hart en laat zien dat kwetsbaarheid en kracht uitstekend samengaan.

WilmaBoevink1Bruggen bouwen
Bovendien is Wilma Boevink een bruggenbouwer. Ondanks haar felle kritiek op de reguliere ggz streeft ze naar samenwerking, opdat herstel voor álle cliënten binnen bereik komt. Samen met de Maastrichtse hoogleraren Jim van Os en Philippe Delespaul, tevens haar promotores, startte ze de vernieuwingsbeweging De Nieuwe GGZ.

Met haar proefschrift betreedt Boevink het land waar ‘koning Evidence-based’ de wet voorschrijft. Als dat wat psycho-logisch eigenlijk vanzelf spreekt ook in harde cijfers is aan te tonen, mogen we hopen dat herstel, empowerment en ervaringsdeskundigheid eindelijk richting gaan geven aan de psychiatrische praktijk.

Wilma Boevink, HEE! Over Herstel, Empowerment en Ervaringsdeskundigheid in de psychiatrie. Utrecht: Trimbos-instituut, 2017, 168 blz. Hier gratis te downloaden. En hier op papier te bestellen voor 5 euro inclusief verzendkosten.