Verschenen: Treur! over depressie en rouw

28 september 2017 • Hansje Galesloot  BOEKJESREEKS

Treur coverDeviant is samen met stichting Psychiatrie en Filosofie een boekjesreeks gestart. De eerste aflevering heet Treur! en is nu al aan zijn tweede druk toe. In het DSM-gestuurde denken vallen veel gemoedstoestanden onder het label depressie. In deze publicatie wordt achter dit label gekeken: waarin onderscheidt rouw zich van depressie, wat maakt dat de ene mens zich er beter aan ontworstelen kan dan de ander, en is het grootschalig voorschrijven van antidepressiva niet een enorme ontkenning van de broosheid van het bestaan?

Hulpverlening zonder protocol

26 september 2017 • Timo van Kempen • CONGRESVERSLAG   

rhett wesley 343206Heb je er als cliënt iets aan als er tranen over de wangen van je hulpverlener rollen als je je verhaal doet? Of als je therapeut tijdens de behandeling begint te vertellen over zijn eigen problemen? Het zijn vragen waar geen eenduidig antwoord op is. In het voorjaar kwamen zo’n 100 hulpverleners bijeen voor een symposium over het onderwerp Zelfonthulling. Een thema in de hulpverlening waar geen protocollen voor zijn.

Worstelen met leven en dood

20 september 2017 • Henk Maurits  FILMRECENSIE

Een Onvergetelijk Afscheid 01 kleinOp het Nederlands Filmfestival in Utrecht gingen twee opvallende korte documentaires in première, waarin jongeren met psychische problemen worstelen met leven en dood. In de film A*sy*lum blijkt hoofdpersoon David even bang te zijn voor de dood als voor het leven zelf. Het liefst zou hij er een eind aan maken, maar hij durft nog niet. En in Een onvergetelijk afscheid (op 12 oktober in het Dolhuys te zien, zie hier) kijken mensen vertwijfeld terug op de geslaagde zelfdoding van een geliefde, terwijl een moeder wanhopig worstelt met de suïcideplannen van haar dochter. Een onvergetelijk afscheid is inmiddels bekroond met de VPRO Documentaire Prijs 2017 en A*sy*lum heeft een nominatie voor een Gouden Kalf als beste korte documentaire.

De transformerende kracht van het buitengewone

18 september 2017 • José Hoekstra & Bo Jobse • CRAZYWISE CONFERENCE

crazywise logoDe Crazywise Conference wordt dit jaar op een bijzondere locatie in Amsterdam gehouden. Op 3 november stelt ’t Kromhoutmuseum, een museum met oude stoom- en andere machines, haar deuren open voor de vierde editie van de conferentie. In de ochtend werpen drie sprekers ieder op hun eigen manier licht op de transformatiekracht van psychosen. ’s Middags is er Open Space. Iedereen kan dan zelf een onderwerp aandragen en een groep starten. Dit jaar voorziet het programma voor het eerst ook in afterparty in de avond.

Het lichaam als sleutel

12 september 2017 • Julie Boonekamp • THERAPIE

girl 2628709 640In de psychotherapeutische praktijk speelt het lichaam vaak nog steeds een onderbelichte rol, en dat terwijl daarin een schat aan informatie over de problemen van cliënten en hun mogelijkheden tot herstel ligt opgeslagen. Sensorimotor Psychotherapie. Interventies voor traumaverwerking en het herstel van gehechtheid is een boek dat toegang tot die kennis biedt, inzicht geeft in hoe ervaringen en processen uit het verleden via het lichaam tot uitdrukking komen en hoe wij met die kennis kunnen werken aan herstel en tot een rijker en bevredigender leven kunnen komen.

De lastige hulpverlener

2 september 2017 • Danique van Dijk • VERSLAG

Objectification2 Bo JobseIn de psychiatrie staat het doen en laten van cliënten nadrukkelijk ter discussie en wordt dat op voorhand voorzien van een etiket. Een passende diagnose staat garant voor financiering van de zorg. De vraag is of vraag en aanbod zich altijd laten definiëren in diagnose en DBC. Soms past die niet helemaal. Dan worden hulpverleners uitgedaagd die `lastige’ cliënt’ niet over de schutting van een GGz-partner te dumpen. Sympopna en de Vereniging van Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland organiseerden daarover afgelopen juni een symposium. Jong- en oud gedienden van de GGZ luisterden belangstellend naar wakkerschuddende praatjes van onder meer Bauke Koekkoek, Yolande Voskes en Andries Baart. De werkgroepen werden voornamelijk door verpleegkundig specialisten begeleid, wat Danique van Dijk tot nadenken stemde.

Stress als kernbegrip           

12 augustus 2017 • Jan Verhaegh • STRESS                

groentouwgezichtHet ziet ernaar uit dat het begrip stress in de toekomst een kernbegrip wordt in de gezondheidszorg. Zo het dat niet al is. Want veel en langdurende stress maakt ziek. Dit bleek tijdens het symposium dat Sympopna in april organiseerde rond het boek Stressbeeld van Christina van der Feltz-Cornelis. Bij het ervaren en het kunnen hanteren van stress spelen zowel het individu als de omgeving een grote rol. Daarmee is het niet alleen een persoonlijke maar ook een sociale én maatschappelijke verantwoordelijkheid.

De kunst van het overleven

30 juli 2017 • Henk Maurits • FILMRECENSIE

To Stay Alive Michel Houellebecq en Iggy Pop 450x270To Stay Alive – A Method over Michel Houellebecq is recent op tv geweest en is nu nog een beperkte tijd online te zien bij de VPRO.

'Leven, lijden, schrijven,' zo heette het essay dat Michel Houellebecq in 1991 schreef over zijn gekte. Een essay over waanzin, overleven en kunst dat de basis vormde voor de documentaire To Stay Alive – A Method. Met als ondertitel: 'A feel good movie about suffering'. Een manier van overleven met behulp van de kunst. Maar die kunst kan ook een obsessie zijn, zoals Daan van der Elsken ervoer bij zijn vader, de beroemde fotograaf Ed van der Elsken. Zoon Daan werd het slachtoffer van het egocentrisme van vader Ed, zo blijkt uit Daan's erfenis, eveneens een documentaire over psychisch lijden en overleven. Beide films draaien binnenkort in de bioscoop.

Kwetsbaar voor één enkel verhaal

5 juli 2017 • Johan Van de Putte • GASTBLOG

windsock 18620 640Een mens, als een glas water: een druppel psychose kleurt alles psychotisch. De verhalen die in psychiatrie en ggz circuleren over cliënten hebben een grote invloed op de manier waarop hulpverleners naar hun cliënten kijken, hoe ze naar hen luisteren en op hen reageren. Narratief therapeut Johan Van de Putte is zich bewust van de kracht van verhalen. Een lezing van de Nigeriaanse schrijfster Chimamanda Adichie inspireerde hem om deze verhalen en de impact die ze in de praktijk hebben te onderzoeken.

Intuïtief en/of evidence based?    

30 mei • Jan-Willem van der Klaauw • BOEKBESPREKING

intuitievdpsych coverNu de ggz gebouwd is op een fundament van marktwerking en concurrentie, een DSM-V diagnose maatgevend is voor de financiering van de zorg en behandelingen evidence-based dienen te zijn, vermoeden velen dat met deze verzakelijking iets wezenlijks verloren is gegaan. De psychiaters Kristiaan Plasmans en Geert van Asten houden in hun boek De intuïtie van de psychiater ‘een pleidooi voor stille signalen in therapie’. Hun vakgenoot Jan-Willem van der Klaauw las het boek en plaatst enkele kanttekeningen bij het pleidooi van zijn Belgische collega’s.