Geen korting wajong-uitkering! Teken de petitie

1 december • Annelies Faber • OPROEP

politici 300x225Tienduizenden Wajongers zijn vanaf 1 januari 2018 de dupe. Hun uitkering wordt verlaagd van 75% naar 70% van het minimumloon. Dat betekent 80 euro per maand minder te besteden. Terwijl de regering bij de presentatie van de Miljoenennota trots liet weten dat de koopkracht voor iedereen zou stijgen… Niet dus! Het gaat hier om een groep van 75.000 Wajongers die in de afgelopen jaren is herkeurd en geschikt bevonden voor werk. Er zouden banen voor hen gecreëerd worden. Maar dat aangepaste werk is er nauwelijks gekomen.

Dubbel gepakt
De afspraak voor de korting is al in 2013 gemaakt, in het kader van de Participatiewet. Ook de FNV stemde er toen mee in. Maar... een cruciaal onderdeel van die afspraak was dat er 125.000 banen zouden komen voor mensen met een beperking. Herkeuring is één ding, maar dan moet het werk er wel zijn.

De korting op de uitkering is een verkeerde benadering van het probleem: het lijkt alsof de schuld bij de Wajongers ligt. Terwijl het kabinet juist voluit zou moeten inzetten op het alsnog tot stand brengen van die aangepaste banen. Volgens de Participatiewet is het streven alle burgers, ook mensen met een beperking, mee te laten doen en zelfredzaam te laten zijn. Ook via arbeid en dagbesteding. Korten met 5% betekent mensen met een beperking op hun (vermeende?) ‘lager’ economisch nut afrekenen, terwijl ze helemaal niet de kans hebben gekregen te solliciteren op geschikt werk. Hoe onrechtvaardig is dat! Zij moeten nog soberder leven, terwijl deze mensen vanwege hun beperking ook nog eens extra zorgkosten hebben. Ook de btw-verhoging hakt er bij deze groep nog harder in. Het nieuwe kabinet pakt deze groep dubbel. 

Petitie
Het voorstel de korting op de Wajong-uitkering in te voeren wordt 19 december in de Tweede Kamer behandeld. Laat uw stem horen en teken hier de petitie tegen de korting! De petitie wordt op 19 december voorafgaand aan de behandeling aan de Tweede Kamer aangeboden.

Nog meer verlaging
brouwerij PraelHet frappante is dat tegelijk beschermde werkplekken door afschaffing van de loonkostensubsidie in hun bestaan bedreigd worden. Zo biedt de Amsterdamse Brouwerij De Prael niet alleen dagbesteding, maar voor twintig mensen ook een baan met een salaris. In De Prael werken zo'n 170 mensen, van wie 150 met een fysieke of mentale beperking, ex-verslaafden of daklozen. Vooralsnog hebben de betaalde krachten een volwaardige baan waar ze trots op zijn. Hebben ze met veel moeite iets opgebouwd, wordt hen dat weer afgenomen. Waarom toch bezuinigen op mensen die het minst hebben?

De plannen van het kabinet om mensen met een arbeids­beperking minder dan het minimumloon te laten verdienen – dat kan oplopen tot dertig procent – zijn niet alleen een bedreiging voor de werknemers met een beperking, maar ook een bedreiging voor een gesubsidieerde werkplek als De Prael. Als dit doorgaat is dat 'een doodsteek' volgens De Prael. Voor de betaalde werknemers vallen bovendien ook bijkomstigheden als het pensioen en de arbeidsongeschiktheidsverzekering weg.

Versterk stem wethouders
De Amsterdamse wethouder Arjan Vliegenthart (Werk, Inkomen en Participatie) verzet zich, samen met andere wethouders, fel tegen deze plannen. Versterk hun stem en laat ook van je horen!