Links informatie en advies

113online.nl - Hulp aan mensen met zelfmoordgedachtes en aan hun naasten, telefonisch (0900-1130113), per e-mail of per chat. Ook zelfhulpcursus, online-therapie en nog veel meer informatie en advies.

99gram.nl - Online hulp en lotgenotencontact voor jongeren met eetproblemen

Autismevriendelijk Nederland - Informatie over autisme en autismevriendelijke initiatieven

Consumentenbond - Belangenorganisatie voor consumenten, ook in de zorgsector

Dementelcoach - Telefonische ondersteuning voor mantelzorgers van dementerenden

Ervaringsdeskundige.nl - Website voor het stimuleren van de toepassing van ervaringsdeskundigheid in de ggz, met herstelverhalen

Ervaringswijzer.nl - Trefpunt voor en door mensen die psychisch kwetsbaar zijn, met veel ervaringsverhalen en tips

Harm Reduction methode - Brochure over het zo veilig mogelijk afbouwen van psychofarmaca

Infolijn Alternatieve Geneeswijzen - Telefonische informatielijn over niet-reguliere behandelingen, tel. 088-2424240

Kies Beter.nl - Zorgportaal van de overheid voor alle mogelijke vragen over zorg, zorgverzekeringen en gezondheid

KOPP/KVO.nl - Website voor en over kinderen van ouders met psychische problemen en kinderen van verslaafde ouders

Korrelatie - Informatie over psychische aandoeningen, afkomstig van Stichting Korrelatie waar iedereen van ma t/m vr telefonisch, per chat en per e-mail terecht kan voor steun. 'Blijf er niet mee rondlopen, praten helpt.'

Lareb.nl - Informatie over bijwerkingen van medicijnen; ook om bijwerkingen te melden

LSFVP - Stichting voor familievertrouwenspersonen in de ggz

MijniHelp.nl - Online zelfhulp voor mensen met lichte psychische klachten en hun naasten, van Punt P preventie in Amsterdam; ook met forum, voor onderlinge uitwisseling

Over je kop - Site voor jongeren met psychische problemen met informatie op allerlei gebied

Proud2Bme - Website over eetproblemen, anorexia, boulimia, eetbuien, gezond eten en jezelf accepteren

Psychosenet.nl - 'Nuchtere en hoopvolle informatie' over psychose, manie en depressie in de vorm van interviews, animaties, blogs en hersteltips en -tools

Psychowijzer - Heldere en neutrale informatie over allerlei psychische aandoeningen (alfabetisch toegankelijk), afkomstig van Fonds Psychische Gezondheid

PVP - Stichting voor patiëntenvertrouwenspersonen in de zorg

Samen Sterk zonder Stigma - Campagne ter bestrijding van stigmatisering van (ex-)psychiatrische cliënten

Sensoor - Hulplijn die wordt gedragen door vrijwilligers. Sensoor is dag en nacht, het hele jaar door, bereikbaar voor mensen die behoefte hebben aan een vertrouwelijk gesprek. Per mail, alle dagen van de week per chat en 24/7 per telefoon.

Stichting PVP - Vertrouwenspersonen in de zorg die zich bezighouden met de cliëntenrechten

Zon - Stichting in Zuid-Holland die advies geeft vanuit cliëntperspectief en opkomt voor cliëntenbelangen in ggz en verslavingszorg