Links familieorganisaties

Zie ook onder cliëntenorganisaties, veel verenigingen rond specifieke aandoeningen zijn mede op naasten gericht.

Balans - Vereniging voor ouders van kinderen met ADHD, ADD, Asperger e.d.

Familie als Bondgenoot - Gezamenlijk project van familieleden, cliënten en professionals voor het beter inzetten van ervaringskennis van familieleden en cliënten

Labyrint-in-Perspectief - Stichting die zich inzet voor familieleden en direct-betrokkenen van psychiatrische patiënten

Landelijk Platform GGZ - Koepel van cliënten- en familieorganisaties in de GGZ

LSFVP - Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen

Verslaafd aan jou - Steun- en informatiepunt voor naasten van verslaafden, een initiatief van Stichting Coke van Jou en het Trimbos-instituut

Ypsilon - Vereniging van familieleden van mensen met schizofrenie of een psychose