Dwang en drang

Basale burgerrechten in de knel door nieuwe wet (website, 12 februari 2017)
Mad Pride Nederland
Mad Pride Nederland voorziet ernstige gevolgen van de nieuwe dwangwet voor de rechtspositie van mensen die psychisch in de knel zitten. Een open brief.

Nieuwe dwangwet helpt psychiater, niet patiënt (website, 6 februari 2017)
Gee de Wilde
De nieuwe Wet Verplichte GGZ is door de Tweede Kamer. Jammer, want hij geeft een verkeerd signaal af. Namelijk dat we blij mogen zijn dat het dwangarsenaal in ambulante (thuis)situaties wordt uitgebreid.

VN-verdrag: feest in Eerste Kamer (website, 26 april 2016)
Petra Jorissen
Op 12 april 2016 heeft de Eerste Kamer unaniem ingestemd met het VN-verdrag voor de rechten van personen met een beperking. De euforie was groot onder activisten.

De 'enge' mens leeft met een betwistbare vrijheid (website, 9 april 2016)
Karlijn Roex
Dwangmaatregelen in de psychiatrie zijn volgens de VN een ontoelaatbare discriminatie van mensen met een psychische handicap. Het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Beperking is een belangrijke nieuwe ingang om dwang in de ggz te bestrijden.

Ethiek op de werkvloer (nr. 87, december 2015)
Annelies Faber
Investeren in dwang- en drangreductie heeft het aantal separaties sterk verminderd. Het zogeheten ‘moreel beraad’ blijkt een effectief middel om te reflecteren op dilemma’s die met toepassing van dwang en drang te maken hebben.

Dwang en drang in jeugdpsychiatrie (nr. 87, december 2015)
Renske van der Vloet
In de jeugdpsychiatrie worden kinderen opgesloten in een kale cel omdat zij zichzelf of anderen in gevaar zouden brengen. Volgens Renske van der Vloet is dit een discutabele manier om kinderen te beschermen of te bedaren.

Voer eerst de BOPZ eens uit! (nr. 86, september 2015)
Gee de Wilde
Mensen met psychiatrische problemen krijgen steeds vaker te maken met een dwangopname. Zolang het de ggz niet lukt het uitgangspunt van de BOPZ ­– voorkomen is beter dan gedwongen opnemen – uit te voeren, moet de Wet Verplichte GGZ op de lange baan.

Ethiek bij crisis en dwang (nr. 85, juni 2015)
Jan Theunissen
Bespreking van proefschrift Yolande Voskes over de inspanningen van de afgelopen jaren ter reductie van separatiemaatregelen.

Dwangopnames hoofdstad rijzen de pan uit (nr. 11, december 1996)
Mark Janssen
Wie zich in Amsterdam als cliënt aanmeldt bij een Riagg of polikliniek moet weten dat de stap naar een gesloten afdeling of isoleercel bijzonder klein is. Het hangt volledig van de willekeur van de psychiater af. Niet voor niets nemen de dwangopnames in de hoofdstad sterk toe.