Armoede

Armoede: voer voor psychologen (nr. 81, juni 2014)
Michi Almer
Bestrijdt de overheid de armoede of de armen? Armoede en psychiatrie gaan vaak hand in hand: wie psychisch kwetsbaar is, heeft een grote kans arm te zijn. Aan de andere kant kan armoede mensen gek maken. En alle regelingen waarmee armen te maken krijgen zijn al helemaal om gek van te worden.

Leven van de bijstand (nr. 81, juni 2014)
Ineke Jungschleger
Wat maken mensen die aangewezen zijn op een bijstandsuitkering zoal mee? Journaliste Ineke Jungschleger sprak voor Deviant met drie van hen.

Rode cijfers, onderzoek naar armoede en psychiatrie (nr. 81, juni 2014)
Aartjan ter Haar
Het lijkt erop dat mensen die arm zijn vaker psychiatrische problemen hebben. Mensen met zulke problemen hebben weer vaker met armoede te maken. Toch is er maar weinig bekend over de financiële situatie van ggz-cliënten.

Lopen brengt hoop (nr. 81, juni 2014)
Hansje Galesloot
Armoede gaat vaak samen met andere problemen: psychische klachten, overgewicht, eenzaamheid. Maatschappelijk werkster Els Annegarn leidt in Amsterdam-Noord een loopgroep om sterk vereenzaamde mensen uit hun passiviteit en isolement te halen.

Buitenslapen in een rijk land (nr. 81, juni 2014)
Jenny Boer
De groep van ‘nieuwe daklozen’ groeit: mensen die door de crisis hun huis hebben verloren. Maar pas als je kampt met psychiatrische klachten of verslavingsproblemen, mag je ’s nachts de opvang in. Een misstand, vindt straatjurist Caroline de Groot.

Qrachtig én qwetsbaar – Portretten van 125 mensen in armoede (nr. 81, juni 2014)
Annemiek Onstenk
Burgerkracht en eigen kracht, we worden ermee doodgegooid. In het magazine Qracht 500 komt de achterkant van dat verhaal aan bod. Wordt nog wel genoeg rekening gehouden met kwetsbare mensen?

Armoede en suïcide (website, 9 december 2013)
Michi Almer
De armoede in Nederland blijkt in 2012 met 15% te zijn gestegen, en mensen die afhankelijk zijn van een uitkering maken vijf tot acht keer zo vaak een einde aan hun leven. Crisis, bezuinigingen en afbraak van sociale voorzieningen eisen hun tol.