Oproep aan oud-bewoners kinder- en jeugdpsychiatrie

9 januari 2018 • Redactie • DEELNAME ENQUÊTE

geweldjeugdzorgHet Verwey-Jonker Instituut wil graag in contact komen met oud-bewoners van instellingen voor kinder- en jeugdpsychiatrie. Bedoeling is zoveel mogelijk ervaringen te verzamelen over de periode 1945 tot 2015. Het onderzoek vindt plaats in opdracht van de overheidscommissie Geweld in Jeugdzorg. Nederland kende tussen 1945 en 2015 ongeveer 60 instellingen voor kinder- en jeugdpsychiatrie. Heeft u als jongere een poosje of langere tijd in zo’n instelling gewoond? En wilt u iets over uw ervaringen kwijt? Dan willen we u vragen mee te werken aan het onderzoek. Dat kan door de enquête via de volgende link in te vullen: https://survey.enalyzer.com/?pid=gupuf5fa. U kunt ook meedoen aan het onderzoek als familie van de jongere in kwestie (ouder, broer of zus bijvoorbeeld).

Het onderzoek
In januari en februari 2018 zet het Verwey-Jonker Instituut deze enquête uit onder zoveel mogelijk ex-bewoners van instellingen voor kinder- en jeugdpsychiatrie (KJP). Daarnaast willen we met een aantal invullers ook graag een mondeling interview houden. U kunt in de enquête aangeven of u dat wilt of niet. Al uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld.

Dit onderzoek gebeurt in opdracht van de commissie Geweld in Jeugdzorg (de commissie-De Winter). Deze commissie is ingesteld door het kabinet en onderzoekt gevallen van geweld in de jeugdzorg: verwaarlozing, psychische en fysieke mishandeling of seksueel misbruik. In alle delen van jeugdzorg is de commissie op zoek naar ervaringen: bijvoorbeeld in de zorg voor dove en blinde kinderen, in de pleegzorg en in de zorg voor moeilijk opvoedbare kinderen. De onderzoekers van het Verwey-Jonker Instituut richten zich specifiek op de ervaringen van jeugdige psychiatrische patiënten.

Geweld in kinder- en jeugdpsychiatrie
We willen weten wat er vroeger gebeurd is in de verschillende KJP-instellingen, tehuizen en klinieken. U kunt dan denken aan geslagen zijn, gedwongen zijn tot medicatie en/of isoleercel-gebruik, maar ook aan geweld tussen pupillen onderling. We willen ook weten hoe het geweld heeft kunnen gebeuren, hoe erop gereageerd is en wat eraan gedaan werd om het te voorkomen. En hebben cliënten nog steeds last van deze ervaringen in het verleden? Met de kennis die we verzamelen kunnen belangenbehartigers – jongeren zelf, maar ook ouders, familieraden en de cliëntenbeweging in de ggz – het leven in de kinder- en jeugdpsychiatrie proberen te verbeteren.

Alle ervaringen zijn welkom
We willen een zo groot mogelijke groep ex-KJP-cliënten bereiken. Ook als er geen nare dingen gebeurd zijn in uw jeugd in het tehuis of de kliniek, bent u welkom bij onze enquête. We vragen iedereen die als jongere in een KJP-instelling heeft gewoond om de enquête in te vullen. Zo krijgen we een beter beeld van de ervaringen in de jeugdpsychiatrie in het verleden. Stuur deze oproep met de link ook gerust door aan anderen: oud-bewoners, mede-pupillen en familie van ex-KJP-cliënten.

Vragen
Heeft u nog vragen over het onderzoek, dan kunt u contact opnemen met:

Esther Horrevorts, onderzoeker Verwey-Jonker Instituut
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
of bel naar 030 – 2303 252

of Diane Bulsink, onderzoeker Verwey-Jonker Instituut
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
of bel naar 030 – 2303 233