Gezocht: passende maatschappij

22 december 2017 • Redactie • ERVARINGSVERHALEN

Qracht 500 psychiatrieAxel neemt vakantie-uren op als hij z’n psychiater bezoekt en Ruby moest stoppen met de sportopleiding omdat zij autisme heeft. Veel werknemers en werkzoekenden verzwijgen hun aandoening of psychiatrisch verleden uit angst hun baan te verliezen of niet aangenomen te worden. Hebben zij gelijk? Moeten mensen met ernstige psychische problemen zich nog altijd verstoppen? Zijn depressie, wanen of ADHD nauwelijks verenigbaar met uitoefening van een vak, een baan of bedrijf? In het vandaag verschenen magazine Qracht 500 delen honderd mensen met psychische problematiek hun ervaringen met werk, bejegening en vooroordelen.

Werk en psychische problemen
In het eenmalige magazine, voor € 7 te koop en samengesteld door journalist Annemiek Onstenk, vertellen mensen over hun kwetsbaarheid, waardigheid, ambities en wensen. De honderd geïnterviewden komen uit heel Nederland; het zijn werkenden en onvrijwillig werklozen, zieke en herstelde mensen, hoger en lager opgeleiden, jongeren en ouderen. Psychische problematiek kan iedereen overkomen. Ongeveer vier op de tien Nederlanders krijgen er tijdens hun leven mee te maken. Een groeiend aantal werknemers valt uit met ernstige psychische problematiek.

Qracht500 armoedeEerder produceerde Onstenk net zo'n glossy met de titel Qracht 500 over mensen in armoede (zie hiernaast). De titel is ontleend aan de jaarlijkse Quote 500 over de rijkste Nederlanders. In deze magazines komen mensen aan het woord die niet bepaald bulken van het geld, maar die met volharding een betekenisvol leven proberen te leiden – ondanks tegenzittende omstandigheden.

Te weinig geschikte banen
Hoe verhouden de ervaringen met uitsluiting op de arbeidsmarkt zich tot de Banenafspraak uit 2013, waarin sociale partners zich juist vastlegden op het vóór 2026 creëren van 125.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking? Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt dat tweederde van de werkgevers zich verantwoordelijk voelt voor het in dienst nemen van mensen met een gezondheidsbeperking, maar dat slechts 11% bereid is dat ook daadwerkelijk te doen (Arbeidsmarkt in kaart: werkgevers 2017).

Tweehonderd procent inzet
In Qracht 500 komen enkele werkgevers aan het woord die wél vooral naar de kwaliteiten van medewerkers met een psychische arbeidsbeperking kijken. Aan kwetsbare mensen zelf zal het niet liggen. Zij willen meedoen voor wat ze waard zijn en willen beoordeeld worden op wat ze wél kunnen. ‘Ik zet me voor 200% in, als ik maar parttime kan werken.’ Een ander zegt: 'Mijn aandoening is tegelijk m'n kwaliteit.' Door haar bipolaire stoornis heeft zij energie voor twee. De geïnterviewden doen een appèl op werkgevers en politiek een passende maatschappij in te richten.

Qracht 500 geeft stem en gezicht aan mensen die kortdurend of chronisch te maken hebben met psychische problematiek. Zij proberen van hun klacht hun kracht te maken, omdat niets doen stilstaan is. Werkgevers, UWV, jobcoaches en wetenschappers reageren in het magazine op de vraag hoe de afstand tussen psychische problematiek en werk, tussen zorg en arbeid is te overbruggen. 

Magazine Qracht 500 wordt uitgegeven door Uitgeverij Tobi Vroegh, kost € 7 en is te bestellen in de boekwinkel (ISBN 9789078 761631), op www.qracht500.nl, www.deregenboog.org/webshop en www.tobivroegh.nl