Verschenen: Treur! over depressie en rouw

28 september 2017 • Hansje Galesloot  BOEKJESREEKS

Treur coverDeviant is samen met stichting Psychiatrie en Filosofie een boekjesreeks gestart. De eerste aflevering heet Treur! en is nu al aan zijn tweede druk toe. In het DSM-gestuurde denken vallen veel gemoedstoestanden onder het label depressie. In deze publicatie wordt achter dit label gekeken: waarin onderscheidt rouw zich van depressie, wat maakt dat de ene mens zich er beter aan ontworstelen kan dan de ander, en is het grootschalig voorschrijven van antidepressiva niet een enorme ontkenning van de broosheid van het bestaan?

Combinatie van disciplines
Treur!
bevat de bewerkte lezingen van een symposium dat vorig jaar door stichting Psychiatrie en Filosofie is gehouden. De wetenschappers Julie Boonekamp, Elske Bos, Maarten van Buuren, Awee Prins, Matthew Ratcliffe en Jette Westerbeek bekijken de thema’s depressie en rouw vanuit filosofische en sociologische invalshoeken. Daardoor ontvouwt zich een breder perspectief dan binnen het DSM-gestuurde medische denken mogelijk is.

In Treur! komen verschillende disciplines samen. Vier filosofen, een sociologe en een letterkundige maken duidelijk dat de term depressie hopeloos tekortschiet als het erom gaat iets te begrijpen van de existentiële ervaringen van mensen die met ernstige somberheid kampen.

Boekjesreeks
Vervolgplannen voor de boekjesreeks zijn er ook al. De tweede uitgave is een bundel met de lezingen van het symposium Het Kwaad, dat in februari dit jaar door stichting Psychiatrie en Filosofie is gehouden. Daarna zal in samenwerking met Kenniscentrum Phrenos de succesvolle serie herstellezingen van dit najaar tot een boek worden omgewerkt.

Bestelwijze
Treur! is te bestellen via de webwinkel van stichting Psychiatrie en Filosofie. De omvang is 72 pagina’s. Er zijn twee mogelijkheden: bestellen van een download van de pdf voor € 10. Of bestellen van een gedrukt exemplaar voor
€ 17,50 (inclusief portokosten). De uitgaven zullen ook steeds te koop zijn op symposia van stichting Psychiatrie en Filosofie, om te beginnen het symposium op 6 oktober met de uitreiking van de Van Helsdingenprijzen.