Help, het klimaat verandert!

11 mei 2017 • Redactie  KLIMAATSYMPOSIUM

felipe van laar verzonken hoofd 2016Slaat de schrik jou ook weleens om het hart? Dan kun je op vrijdag 9 juni naar Leiden afreizen voor een klimaatsymposium van Stichting Psychiatrie en Filosofie en het lectoraat GGZ van de Leidse hogeschool. De effecten van de klimaatverandering op het psychisch welzijn worden tegen het licht gehouden. En: wat kan de ggz daarin betekenen?

Ontkenning of paniek
Het klimaat verandert. De hoeveelheid CO2 en methaangas in de lucht neemt toe, de temperatuur op aarde en in de oceanen stijgt. De poolkappen en gletsjers smelten, de bossen worden gekapt, de permafrost ontdooit, de zeespiegel stijgt, het weer verandert en wordt extremer. Hierdoor komen voedselvoorziening en bestaanszekerheid in gevaar; de mens moet zich zien aan te passen aan nieuwe, grillige, onvoorspelbare omstandigheden, die hij zelf heeft veroorzaakt. Verwacht wordt dat dit tot maatschappelijke ontwrichting leidt: immense vluchtelingenstromen, hongersnood, oorlog.

Op dit symposium wordt stilgestaan bij de effecten van klimaatverandering op het menselijk gemoed. Hoe reageren we op deze veranderingen en dreigingen? Hoe gaan we om met reacties als ontkenning, apathie, angst, depressie en dreigende paniek? Wie vangt wie op in de toekomst, wie zorgt er voor wie, en op welke manier?

Vragen
Het symposium richt zich met name op de geestelijke gezondheidszorg. Vragen zijn onder meer:

  • Hoe gaat de ggz om met ‘klimaatangst’, ‘klimaatdepressie’ en ‘klimaatpaniek’?
  • Opvattingen en normen over psychische gezondheid zullen veranderen. Hoe  gaan noties als duurzaamheid of een ‘niet-vervuilende mentaliteit’ onderdeel worden van de doeleinden van therapie?
  • Op welke manier kunnen grote vragen over ecologisch goed handelen doordringen in het dagelijks leven?
  • In hoeverre tellen toekomstige generaties mee bij morele evaluaties van menselijk handelen?

Praktische informatie
Klik hier voor het programma en de inschrijving.

De toegangsprijzen varieren van 100 euro (standaardprijs) tot 50 euro (mensen met een krappe beurs) en 20 euro (studenten).

Illustratie: Felipe van Laar, 'Verzonken hoofd', 2016