Hoe verging het Deviant in 2016?

31 december 2016 • Redactie • TERUGBLIK EN VOORUITBLIK

2017 LR‘De psychiatrie is de spiegel van de samenleving,’ tekende een van onze redactieleden onlangs op uit de mond van een psychiater. Bij de jaarwisseling van 2016 naar 2017 kijkt Deviant ook zelf even in de spiegel die in onze virtuele redactieruimte hangt. Virtueel omdat we geen vaste redactieruimte hebben, én omdat Deviant na 22 jaar op papier te zijn verschenen, in 2016 omschakelde naar een digitaal magazine. Hoe is die omschakeling bevallen?

Groter bereik
Het was geen eenvoudige opgave, maar wij willen onze lezers in deze Deviazicht 2016 niet ongevraagd deelgenoot maken van onze roerselen aan de ‘achterkant’ van ons digitale platform. Interessanter voor de lezers is, menen wij, de voorzijde. De statistieken van Deviant in de digitale versie leert dat ons bereik groter is dan ten tijde van de gedrukte versie. Vele malen groter, want een aantal malen piekten artikelen met een bereik van duizenden lezers. Tot onze tevredenheid blijkt ook dat veel bezoekers van de site langer blijven ‘hangen’, met andere woorden dat zij na het lezen van een eerste artikel verder gaan bladeren en ook andere artikelen gaan lezen.

Inhoudelijk staat Deviant voor een ‘tijdschrift tussen psychiatrie en maatschappij’. In veel van onze artikelen streven we ernaar om tendensen en ontwikkelingen vanuit een ander, breder en soms ook kritisch perspectief te belichten. Afwijkend dus van wat ‘mainstream’ of gangbaar is. Onze dank gaat uit naar vele auteurs die hier in 2016 een actieve bijdrage aan leverden, en aan de lezers die zich openstellen voor ons geluid en perspectief.

Tweedeling
Een van de zorgelijke tendensen in de wereld en samenleving vinden wij de toenemende polarisering en tweedeling in de maatschappij. Als we de psychiatrie inderdaad als spiegel van de samenleving zien, wordt pijnlijk zichtbaar dat zich op het niveau van cliënten een toename van drop-outs in de ggz aftekent. Het aantal weglopers neemt toe, net als het aantal ‘verwarde’ mensen (al dan niet op straat). Want lang niet iedereen past nu eenmaal binnen evidence based protocollen en richtlijnen. Op het niveau van de instellingen en instituties zien we een toenemende neiging om tot vast omschreven kaders en paradigma’s te komen waarbinnen de zorg zich dient te organiseren en waaraan cliënten zich dienen te conformeren.

Dit zijn zorgwekkende ontwikkelingen waarover Deviant vanuit verschillende perspectieven publiceerde en zal blijven publiceren. Andere artikelen op onze site zijn gewijd aan symposia, besprekingen van boeken en films, of bieden een podium aan auteurs die een eigen visie laten horen die naar onze mening bijdraagt aan beeldvorming en opiniëring over psychiatrie en samenleving.

De lezers die ons nog niet kennen, nodigen wij uit om eens door onze site te bladeren en zo de reflectie van onze spiegel in het afgelopen jaar te zien. Lezers die ons al sinds jaar en dag volgen, nodigen wij uit dit ook in 2017 te blijven doen. Wij staan ook altijd en onverminderd open voor tips, suggesties en ideeën.

De redactie van Deviant wenst u een goed en geïnspireerd 2017 toe en blijft u graag verwelkomen op ons digitale platform.