Twijfels over effecten antipsychotica

22 april 2014 • Hansje Galesloot • MEDICALISERING

antipsychotica

Het is niet goed bekend wat de langetermijneffecten zijn van antipsychotica. Drie Amerikaanse onderzoekers maakten twintig jaar lang studie van mensen met schizofrenie die deels wel en deels geen antipsychotica gebruikten. Uit hun artikel in Psychological Medicine (maart 2014) blijkt dat de niet-slikkers over de hele periode genomen juist minder last van psychoses hadden.

Verrassend
Een verrassend resultaat, want de meeste onderzoeken brachten tot dusver de effecten na een paar jaar in beeld en dan lijken de psychoses wel te verminderen door de medicatie.

Maar eerder al bestudeerden Nederlandse onderzoekers (Lex Wunderink e.a., 2013) de gevolgen na zeven jaar en vonden dat het gebruik van antipsychotica leidt tot minder goed herstel, bij gelijkblijvende psychotische klachten vergeleken met geen of weinig gebruik van deze middelen. Ze adviseerden verder onderzoek.

Open Dialogue en Healing Homes
Deze studies tonen dus het omgekeerde aan van wat men in de ggz verwacht. Meer onderzoek naar langetermijneffecten is dringend gewenst. En ook onderzoek naar alternatieven. Op YouTube zijn twee boeiende documentaires te zien van David Mackler naar de Open Dialogue-benadering in Finland en de Healing Homes-methodiek in Zweden.

Van de Finse deelnemers aan de Open Dialogue-methodiek herstelt 85% na vijf jaar volledig, waarbij ongeveer eenderde de gespreksaanpak combineert met medicatie, de rest gebruikt het in het geheel niet. Het is vreemd dat cliënten in Nederland niet dit soort alternatieven aangereikt krijgen en standaard op medicatie worden gezet.

Deviant schreef al in 2009 over de Open Dialogue-benadering, zie dit artikel van Michi Almer.