Links Nederlandse organisaties

Beeldend Gesproken - Uitleen van kunst van professionele kunstenaars met een psychiatrische achtergrond

CliëntenAtlas - Landkaart met voorzieningen voor cliënten, steeds voorzien van een of meerdere recensies door gebruikers van die voorzieningen; iedereen kan hieraan bijdragen

Coalitie voor Inclusie - Verbond van mensen en organisaties die zich inzetten voor een inclusieve samenleving waarin iedereen een plek kan vinden

Compassion for Care - Platform voor het bevorderen van compassievolle zorg

Crisiskaart - Informatie en ondersteuning voor invoering crisiskaart in de ggz, een pasje waarop cliënten aangeven hoe ze in geval van crisis geholpen moeten worden 

Eigen Kracht Centrale - Voor de organisatie van Eigen Kracht-conferenties in onder meer de ggz, met regionale centrales door het hele land

Familie als Bondgenoot - Gezamenlijk project van familieleden, cliënten en professionals voor het beter inzetten van ervaringskennis van familieleden en cliënten

Fonds Psychische Gezondheid - Financiert wetenschappelijk onderzoek en vernieuwende zorgprojecten

FZGG - Federatie Zingeving & Geestelijke Gezondheid, samenwerking van vijf Nederlandse organisaties voor één (inter)nationale congresagenda over GGZ, zingeving, religie en wetenschap

GGZ Nederland - Vereniging van instellingen voor geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg

HEE - Herstel, Ervaringsdeskundigheid en Empowerment: ervaringsdeskundigen, verbonden aan het Trimbos-Instituut, die trainingen geven over de herstelbenadering

Het Oude Gesticht - Virtueel psychiatriemuseum op internet

Het Vijfde Seizoen - Kunstenaarsverblijf op het terrein van psychiatrische inrichting de Willem Arntsz Hoeve in Den Dolder

INCA Projectbureau Amsterdam - Informatie over de Multiloog: bijeenkomsten waarin cliënten, familieleden en hulpverleners ervaringen uitwisselen rond psychisch lijden

Kenniscentrum Phrenos - Bundeling van kennis over behandeling, rehabilitatie en herstel bij ernstige psychische aandoeningen

Kracht van Beleving.nl - Over theater in relatie tot psychiatrie

Landelijk Platform GGZ - LPGGZ, koepel van cliënten- en familieorganisaties in de GGZ

Landelijk Steunpunt Kwartiermaken - Organisatie ter ondersteuning van kwartiermakers die zich inzetten voor het beter toegankelijk maken van de maatschappij voor (ex-)ggz-cliënten

Mad Pride Nederland - Beweging voor een andere visie op gekte

Mad Studies - Leesgroepen van en voor 'high knowledge crazies' in Nederland

Meld je zorg - Helpdesk, bemensd door ervaringsdeskundigen, voor mensen met vragen en klachten over het ggz-zorgstelsel

Mental Health Foundation - Bestrijdt stigma's rond psychische ziekten zodat meer mensen ervoor uit durven komen; met name rond depressie

Mikado - Website met kennis over interculturele zorg, onder meer in de ggz

MIND - Platform om psychische problemen te voorkomen en mensen die hiermee te maken hebben te ondersteunen via onderzoek, acties en projecten. Initiatief van Fonds Psychische Gezondheid, Korrelatie en LPGGZ.

Museum Het Dolhuys - Museum van de geest in Haarlem

Museum Dr. Guislain - Psychiatriemuseum in Gent (België)

Patiëntenfederatie Nederland - Vertegenwoordigt ruim 160 patiëntenorganisaties (voorheen NPCF geheten)

Per Saldo - Belangenvereniging van mensen met een persoonsgebonden budget

Psychisch Gezien - Landelijk panel van en voor mensen met aanhoudende psychische aandoeningen, door het Trimbos-instituut opgezet als onderzoeksinstrument; aanmelding als panellid is mogelijk

Rehabilitatie '92 - Instituut voor consultaties en nascholingen in het kader van de rehabilitatiebenadering

Soteria Nederland - Stichting voor de oprichting van Soteria-huizen, waar mensen in een accepterende omgeving hun psychose kunnen beleven

Stichting Perceval - Activisten 'tegen de stoornissenindustrie'

Stichting Presentie - Ter bevordering van de presentiebenadering in onder meer de ggz

Stichting Psychiatrie en Filosofie - Organiseert symposia en bevordert onderzoek (via de Van Helsdingenprijs) in het grensgebied van filosofie en psychiatrie

Trimbos-instituut - Kennisinstituut voor onderzoek naar geestelijke gezondheid, mentale veerkracht en verslaving