Theorie en wetenschap

Kritische onderzoekers psychiatrie in debat (nr. 1, juni 1994)
Gee de Wilde
Het weer op gang krijgen van kritische theorievorming in de psychiatrie is een van de doelen van dit nieuwe blad. Is inderdaad sprake van een teloorgang van het kritische denken? Deviant vroeg het enkele theoretici: Lourens Henkelman, Jacques Zeelen, Jaap van Weeghel en Heinz Mölders.